Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Scintigrafie onderzoeken

Scintigrafie onderzoeken

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft een scintigrafie onderzoek voor u aangevraagd. Verderop in de folder staat voor u aangekruist om welk onderzoek het gaat.

Afspraken

In Mijn Slingeland staan voor dit onderzoek een of meerdere afspraken vermeld. Soms krijgt u ook een afsprakenkaart van de polikliniek.

Voor alle afspraken kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U hoeft zich niet te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Soms zit er veel tijd tussen afspraken. U hoeft dan niet op Nucleaire Geneeskunde te blijven.

Het onderzoek

De afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt voor de onderzoeken een licht radioactieve vloeistof. De hoeveelheid radioactieve vloeistof is gering. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over eventuele risico's.

Voor de meeste onderzoeken krijgt u een injectie in een bloedvat van uw arm, waarbij een licht radioactieve vloeistof wordt toegediend. Meestal moet u daarna enige tijd wachten om deze vloeistof de gelegenheid te geven zich in het te fotograferen orgaan te verdelen. Het onderzoek wordt verricht met apparatuur die in staat is om de straling op te vangen en te verwerken tot afbeeldingen en grafieken. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt.

Nadere informatie vindt u bij het aangekruiste onderzoek, verderop in deze folder.

Bijwerkingen

De ontvangen stralingsdosis is veilig en vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten. U kunt na het onderzoek ook gewoon autorijden.

Waar u rekening mee moet houden

Voor de meeste onderzoeken is geen voorbereiding nodig, tenzij dit bij de beschrijving van het betreffende onderzoek vermeld staat. Bij de meeste onderzoeken kunt u uw kleding aanhouden, maar soms moet een kledingstuk uit omdat er metaal in zit.

De uitslag

Uw huisarts of specialist ontvangt de uitslag van het onderzoek en zal deze met u bespreken.

Zwangerschap en borstvoeding

In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Informatie per onderzoek

Hieronder worden de verschillende onderzoeken nader toegelicht. Het met u afgesproken onderzoek is aangekruist.

Bij suikerziekte

Heeft u suikerziekte en moet u nuchter zijn voor het onderzoek, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Bij verhindering

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u besteld. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 134-jan-24