Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Scintigrafie onderzoeken

Scintigrafie onderzoeken

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw behandelend arts heeft een scintigrafie onderzoek voor u aangevraagd. Verderop in de folder staat voor u aangekruist om welk onderzoek het gaat.

Voor het onderzoek wordt u …........................dag............../….........../.............. verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage route 64).
U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medisch nucleair werker haalt u op.

Uw afspraak is om ............... uur. Het kan zijn dat u later op de dag nog een keer terugkomt.
Indien u een tweede afspraak heeft, dan is deze om ................ uur.

Het onderzoek
De afdeling Nucleaire Geneeskunde gebruikt voor de onderzoeken een licht radioactieve vloeistof. De hoeveelheid radioactieve vloeistof is gering. U hoeft zich dan ook geen zorgen te maken over eventuele risico's.

Voor de meeste onderzoeken krijgt u een injectie in een bloedvat van uw arm, waarbij een licht radioactieve vloeistof wordt toegediend. Meestal moet u daarna enige tijd wachten om deze vloeistof de gelegenheid te geven zich in het te fotograferen orgaan te verdelen. Het onderzoek wordt verricht met apparatuur die in staat is om de straling op te vangen en te verwerken tot afbeeldingen en grafieken. Soms wordt er ook een CT-scan gemaakt.

Nadere informatie vindt u bij het aangekruiste onderzoek, verderop in deze folder.

Bijwerkingen
De ontvangen stralingsdosis is veilig en vergelijkbaar met een röntgenonderzoek. Er is van het onderzoek geen nadelig gevolg te verwachten. U kunt na het onderzoek ook gewoon autorijden.

Waar u rekening mee moet houden
Voor de meeste onderzoeken is geen voorbereiding nodig, tenzij dit bij de beschrijving van het betreffende onderzoek vermeld staat. Bij de meeste onderzoeken kunt u uw kleding aanhouden, maar soms moet een kledingstuk uit omdat er metaal in zit.

De uitslag
Uw huisarts of specialist ontvangt de uitslag van het onderzoek en zal deze met u bespreken.

Zwangerschap en borstvoeding
In verband met de radioactieve straling is het belangrijk te weten of u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft. Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Informatie per onderzoek
Hieronder worden de verschillende onderzoeken nader toegelicht. Het met u afgesproken onderzoek is aangekruist.

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte en moet u nuchter zijn voor het onderzoek, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Bij verhindering

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u besteld. Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 134-aug 22