Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Longziekten

Mediastinoscopie

Mediastinoscopie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij een mediastinoscopie onderzoekt de chirurg of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn. Het onderzoek levert informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling moet worden geadviseerd. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen op verpleegafdeling F2.

Belangrijke aandachtspuntenVoorbereiding
De anesthesioloog (de specialist die de narcose toedient) geeft u voor de ingreep uitleg en medicijnen (premedicatie). Voor het onderzoek krijgt u een blauw jasje aan. Een verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer, hier wordt het onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek
U bent onder algehele verdoving (dat wil zeggen, u bent in slaap gebracht). De chirurg maakt een klein sneetje van 4 à 5 centimeter in uw hals. Via een buisje, met aan het uiteinde een lampje, kijkt de specialist in het weefsel rondom de luchtpijp. Door het buisje worden stukjes weefsel weggenomen. Als het onderzoek is afgerond, worden de wondjes gehecht. De ingreep duurt ongeveer een half uur.

Na de ingreep
Na de ingreep wordt u naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) gebracht. Als u goed wakker bent, brengt een verpleegkundige u weer terug naar de afdeling. Hier kunt u rustig bijkomen.

De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, uw hartslag, het wondje en het infuus. Als u niet misselijk bent en zich verder goed voelt, mag u, na overleg met de verpleegkundige, weer eten en drinken. Uw infuus wordt verwijderd en u mag weer uit bed. Met de wond mag u gewoon douchen.

Over het algemeen ervaart men de ingreep als weinig belastend.

Na zeven dagen worden de hechtingen verwijderd op de polikliniek Longziekten. Als er oplosbare hechtingen gebruikt zijn, hoeven deze niet verwijderd te worden. Deze lossen vanzelf op.

Mogelijk heeft u pijn bij het slikken of een beetje keelpijn gedurende enkele dagen. Deze klachten verdwijnen vanzelf.

De uitslag
De uitslag van de mediastinoscopie krijgt u van de longarts. Deze bespreekt met u de verdere behandeling. Heeft u binnen een week nog geen bericht ontvangen, neemt u dan contact op met de secretaresse van de longarts. Telefoonnummer: (0314) 32 95 63.

Vragen
Heeft u nog vragen over deze ingreep stelt u ze dan aan uw behandelend specialist.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 127-mei 21