Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

VNG/ENG

VNG/ENG

Video/Elektro Nystagmo Grafie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Er is met u afgesproken dat u een onderzoek krijgt om het functioneren van uw evenwichtsorgaan te controleren. Het evenwichtsorgaan is te onderzoeken door de oogbewegingen te meten. Met een Video Nystagmo Grafie (VNG) registreren wij uw oogbewegingen door middel van een videocamera die in een bril ingebouwd is.

Soms komt het voor dat de camera uw pupillen niet goed kan vinden. Dan kiest de laborant voor een Elektro Nystagmo Grafie (ENG). Hierbij registreert de laborant uw oogbewegingen door middel van elektroden die u opgeplakt krijgt.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62).

Voorbereiding

Make up

Het is belangrijk geen mascara of andere oogmake-up te gebruiken zodat de camera uw pupillen goed kan zien.

Begeleiding
Wij raden u aan iemand mee te nemen om u naar huis te brengen omdat u mogelijk wat duizelig bent na het onderzoek.

Medicijnen
Het is belangrijk dat u 5 dagen vóór het VNG-onderzoek stopt met medicijnen tegen duizeligheid. Medicijnen tegen duizeligheid kunnen de uitslag van het onderzoek beïnvloeden.

Met eventuele slaapmedicatie dient u 1 dag voor het onderzoek te stoppen.

VNG
U krijgt een bril op met ingebouwde camera. U neemt plaats op een stoel voor een projectiescherm. Wij vragen u met uw ogen een bewegend 'balletje' op het scherm te volgen. Daarna gaat u op een onderzoeksbank liggen en spuit de laborant eerst koud en later warm water in uw beide oren, tijdens vier verschillende metingen. Hierdoor wordt een duizeligheid opgewekt die over het algemeen weer snel verdwijnt. Het onderzoek duurt ongeveer 45-60 minuten.

ENG
Als blijkt dat de camera uw pupillen niet goed kan zien, kiest de laborant voor een ENG. Op de plek waar de elektroden komen, schuurt de laborant licht uw huid en ontvet deze. Dan plakt de laborant de elektroden (kleine metalen plaatjes) met een pleister en een beetje gel naast uw ogen en op uw voorhoofd. Vervolgens verloopt het onderzoek zoals bij een VNG. Een ENG duurt 1 uur en 15 minuten.

De uitslag
De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan bij uw bezoek aan de medewerkers van functieafdeling Neurologie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 120-jun 2022