Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Hoofdpijnpolikliniek

Hoofdpijnpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U bent verwezen naar de Hoofdpijnpolikliniek van het Slingeland Ziekenhuis. De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor mensen die hoofdpijn hebben waardoor het dagelijks leven wordt beïnvloed. Tijdens uw bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek zoeken we naar een eventuele oorzaak van uw hoofdpijn en proberen we een diagnose te stellen. Afhankelijk van de diagnose kan er in de meeste gevallen direct een passende behandeling worden gestart.

Afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken bij de Hoofdpijnpolikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De afspraak maakt u via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Verhinderd

Kunt u niet op uw afspraak komen? Geef dit zo spoedig mogelijk telefonisch door aan het secretariaat van de polikliniek Neurologie.

Voorbereiding

Zodra u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u het volgende:Het hoofdpijndagboek vult u dagelijks in om bepaalde kenmerken omtrent uw hoofdpijn bij te houden. Met name dit dagboek is zeer belangrijk voor het stellen van een diagnose. Vult u deze daarom zo volledig mogelijk in.

Ter voorbereiding op uw afspraak kunt u ook de korte video bekijken. In deze video legt een hoofdpijnverpleegkundige uit wat u van het bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek kunt verwachten. Ga hiervoor naar https://neurologie.slingeland.nl > Themapolikliniek > Hoofdpijnpoli.

Wat neemt u mee

Neem het volgende mee naar uw afspraak in het ziekenhuis:

Waar meldt u zich

Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Neurologie (route 38, begane grond).

Uw afspraak

Uw bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek duurt ongeveer anderhalf uur. Eerst spreekt u de neuroloog. Zij/hij neemt het hoofdpijndagboek en de vragenlijsten met u door. Indien nodig doet zij/hij lichamelijk onderzoek. Ook kan het zijn dat de neuroloog aanvullende onderzoeken voor u aanvraagt. Deze onderzoeken vinden meestal op een andere dag plaats.

Op basis van de bevindingen stelt de neuroloog een diagnose en geeft de neuroloog advies hoe uw hoofdpijn het beste behandeld kan worden. De aanbevolen behandeling hangt af van het type hoofdpijn dat u heeft. Behandelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanpassing in leefstijl, medicatie, fysiotherapie of psychologische begeleiding.

Psycholoog

De psycholoog onderzoekt samen met u wat u zelf in het dagelijks leven kunt doen om minder hinder te ervaren van uw klachten. Welk gedrag en welke gedachten u tot steun kunnen zijn.

Hoofdpijnverpleegkundige

Afhankelijk van uw gesprek met de neuroloog, wordt er eventueel een afspraak gepland met de hoofdpijnverpleegkundige. Hij/zij begeleidt u (indien nodig) in het vervolgtraject. Als u gedurende de behandeling vragen heeft, kunt deze stellen aan de hoofdpijnverpleegkundige via het secretariaat van de polikliniek Neurologie: (0314) 32 95 76.

De huisarts krijgt zoals gebruikelijk na afloop een brief van uw bezoek aan de hoofdpijnpolikliniek met eventueel de diagnose en behandelplan. Daar staat ook een korte samenvatting in van het onderlinge overleg dat de neuroloog, de verpleegkundige en de psycholoog aan het eind van de ochtend hebben.

Vervolgafspraak

In veel gevallen wordt er direct een vervolgafspraak gepland bij de neuroloog of verpleegkundige. Tijdens deze vervolgafspraak wordt besproken hoe het met uw hoofdpijnklachten gaat.

Vragen

Heeft u vragen over de hoofdpijnpolikliniek? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 2066-dec 23