Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Hoofdpijnpolikliniek

Hoofdpijnpolikliniek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent verwezen naar de Hoofdpijnpolikliniek van het Slingeland Ziekenhuis. De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor mensen die hoofdpijn hebben waardoor het dagelijks leven wordt beïnvloed. Tijdens uw bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek zoeken we naar een eventuele oorzaak van uw hoofdpijn en proberen we een diagnose te stellen. Afhankelijk van de diagnose kan er in de meeste gevallen direct een passende behandeling worden gestart.

Afspraak maken
Als u een afspraak wilt maken bij de Hoofdpijnpolikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De afspraak maakt u via het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Verhinderd
Kunt u niet op uw afspraak komen? Geef dit zo spoedig mogelijk telefonisch door aan het secretariaat van de polikliniek Neurologie.

Voorbereiding
Zodra u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u het volgende:Het hoofdpijndagboek vult u dagelijks in om bepaalde kenmerken omtrent uw hoofdpijn bij te houden. Met name dit dagboek is zeer belangrijk voor het stellen van een diagnose. Vult u deze daarom zo volledig mogelijk in.

Ter voorbereiding op uw afspraak kunt u ook de korte video bekijken. In deze video legt een hoofdpijnverpleegkundige uit wat u van het bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek kunt verwachten. Ga hiervoor naar https://neurologie.slingeland.nl > Themapolikliniek > Hoofdpijnpoli.
Wat neemt u mee
Neem het volgende mee naar uw afspraak in het ziekenhuis:Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Neurologie (route 38, begane grond).

Uw afspraak
Uw bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek duurt ongeveer anderhalf uur. Eerst spreekt u de neuroloog. Zij/hij neemt het hoofdpijndagboek en de vragenlijsten met u door. Indien nodig doet zij/hij lichamelijk onderzoek. Ook kan het zijn dat de neuroloog aanvullende onderzoeken voor u aanvraagt. Deze onderzoeken vinden meestal op een andere dag plaats.

Op basis van de bevindingen stelt de neuroloog een diagnose en geeft de neuroloog advies hoe uw hoofdpijn het beste behandeld kan worden. De aanbevolen behandeling hangt af van het type hoofdpijn dat u heeft. Behandelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanpassing in leefstijl, medicatie, fysiotherapie of psychologische begeleiding.

Psycholoog
De psycholoog onderzoekt samen met u wat u zelf in het dagelijks leven kunt doen om minder hinder te ervaren van uw klachten. Welk gedrag en welke gedachten u tot steun kunnen zijn.

Hoofdpijnverpleegkundige

Afhankelijk van uw gesprek met de neuroloog, wordt er eventueel een afspraak gepland met de hoofdpijnverpleegkundige. Hij/zij begeleidt u (indien nodig) in het vervolgtraject. Als u gedurende de behandeling vragen heeft, kunt deze stellen aan de hoofdpijnverpleegkundige via het secretariaat van de polikliniek Neurologie: (0314) 32 95 76.

De huisarts krijgt zoals gebruikelijk na afloop een brief van uw bezoek aan de hoofdpijnpolikliniek met eventueel de diagnose en behandelplan. Daar staat ook een korte samenvatting in van het onderlinge overleg dat de neuroloog, de verpleegkundige en de psycholoog aan het eind van de ochtend hebben.

Vervolgafspraak

In veel gevallen wordt er direct een vervolgafspraak gepland bij de neuroloog of verpleegkundige. Tijdens deze vervolgafspraak wordt besproken hoe het met uw hoofdpijnklachten gaat.

Vragen
Heeft u vragen over de hoofdpijnpolikliniek? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 2066-jul 23