Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Spierspanningshoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De neuroloog heeft geconstateerd dat u spierspanningshoofdpijn heeft. In deze folder leest u wat spierspanningshoofdpijn is en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Spierspanningshoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn is een verzamelnaam voor een aantal vormen van hoofdpijn. Het wordt vaak ook wel kortweg spanningshoofdpijn genoemd. Deze benaming is eigenlijk niet helemaal juist. Het suggereert namelijk dat spanning/stress de oorzaak van de hoofdpijn is en dat is nooit bewezen. De relatie met 'spanning' is niet altijd duidelijk. Spierspanningshoofdpijn komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Hoe dit komt is niet precies bekend. Mogelijk spelen hormonale factoren en een verschil in lichaamsbouw en lichaamshouding een rol.

Verschijnselen van spierspanningshoofdpijn

De kenmerken van spierspanningshoofdpijn zijn niet voor iedereen hetzelfde. Er zijn wel overeenkomsten.

Kenmerken

Als u spierspanningshoofdpijn heeft, komen minstens twee van de volgende verschijnselen voor: Daarnaast kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen:De hevigheid van de hoofdpijn wisselt gedurende de dag. Rust nemen en minder werken hebben geen invloed op de mate van pijn.

Duur van de hoofdpijn

Spierspanningshoofdpijn kan af en toe optreden (episodische spierspanningshoofdpijn) of zeer geregeld (chronische spierspanningshoofdpijn). Episodische spierspanningshoofdpijn duurt tussen de 30 minuten en 7 dagen. Als u meer dan 15 dagen per maand spierspanningshoofdpijn heeft, is er sprake van chronische hoofdpijn.

Oorzaak van spierspanningshoofdpijn

De oorzaak van spierspanningshoofdpijn is niet bekend. Er bestaan wel veel (nog niet bewezen) theorieën. Een van die theorieën stelt dat spierspanningshoofdpijn wordt veroorzaakt wordt door een combinatie van pijn vanuit de nek en de aangezichtsspieren en het vroegtijdig waarnemen van pijn door de hersenen. Spanning en stress kunnen daarom en rol spelen bij hoofdpijnklachten.

Behandeling van spierspanningshoofdpijn

De behandeling van spierspanningshoofdpijn bestaat meestal uit fysiotherapie en manuele therapie. Ook kunt u pijnstillers gebruiken die vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist (paracetamol, diclofenac). In ernstige gevallen kan de neuroloog medicijnen voorschrijven. Wees er alert op dat langdurig gebruik van pijnstillers ook hoofdpijnklachten kunnen veroorzaken.

Vereniging Hoofdpijnnet

Er is een patiëntenvereniging voor mensen met hoofdpijn: de vereniging Hoofdpijnnet. Op www.allesoverhoofdpijn.nl vindt u uitgebreide informatie over verschillende soorten hoofdpijn.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2067-dec 23