Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Migraine

Migraine

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De neuroloog heeft geconstateerd dat u migraine heeft. In deze folder leest u wat migraine is en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Migraine

Migraine komt heel vaak voor. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen wel eens een migraineaanval. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De meeste mensen met migraine zijn tussen 15 en 50 jaar oud. Migraine kan ook bij kinderen voorkomen.

Verschijnselen van migraine

Migraine heeft verschillende kenmerken:U hoeft niet aan alle bovenstaande kenmerken te voldoen om toch migraine te hebben. Heeft u echter geen van deze kenmerken? Dan is de kans groot dat u geen migraine heeft, maar een andere vorm van hoofdpijn. Migraine kan ook optreden in combinatie met andere hoofdpijn, zoals bijvoorbeeld spierspanningshoofdpijn.

Auraverschijnsel

15% van de migrainepatiënten heeft (vaak voorafgaand aan de hoofdpijn) auraverschijnselen. Deze verschijnselen hoeven niet bij elke hoofdpijnaanval op te treden. Ze kunnen soms ook voorkomen zonder hoofdpijn. Kenmerken van een auraverschijnsel:In de uren of dagen voor de migraineaanval hebben veel patiënten voortekenen, zoals veel geeuwen, extra vermoeid zijn, zin hebben in ander voedsel of vocht vasthouden.

Oorzaak van migraine

De exacte oorzaak van migraine is (nog) niet precies bekend. Wel is bekend dat een migraineaanval in gang wordt gezet door het zenuwstelsel. Ook wordt er vaak gesproken over zogenaamde uitlokkende factoren zoals het drinken van wijn. Dit hoeft echter niet bij iedereen zo te werken. Vaak is de relatie van stress of bepaalde etenswaren met migraineaanvallen niet duidelijk. Hormonale schommelingen bij vrouwen (door de menstruatie) kunnen wél een rol spelen.

Behandeling met medicijnen

Migraine kan behandeld worden met gewone pijnstillers, zoal paracetamol of diclofenac. Werkt dit onvoldoende, dan kan de neuroloog speciale anti-migrainemiddelen voorschrijven. Deze middelen heten triptanen. Deze middelen dient u bij voorkeur bij de eerste tekenen van migraine in te nemen. Er zijn zeven verschillende soorten triptanen. Soms werkt de ene triptaan niet, maar blijkt een andere juist wel te helpen. Triptanen hebben geen effect op eventuele auraverschijnselen. Ze zijn alleen bedoeld om de hoofdpijn tegen te gaan.

Voorkomen van aanvallen

Naast het behandelen van de aanvallen, kunnen we ook proberen om aanvallen te voorkomen. Doorgaans doen we dit als u per maand twee of meer migraineaanvallen heeft. Hiervoor bestaan medicijnen. Als u deze medicijnen dagelijks inneemt kan het aantal migraineaanvallen tot de helft afnemen. Als deze preventieve behandeling goed aanslaat, kunt u met de neuroloog overleggen deze medicijnen na een tijdje weer af te bouwen.

In sommige gevallen kan migraine behandeld worden met botuline toxine-injecties (Botox) of met CGRP-remmers. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Bespreek met de neuroloog of hoofdpijnverpleegkundige of behandeling met botuline toxine-injecties (Botox) of CGRP-remmers in uw situatie mogelijk is.

Vereniging Hoofdpijnnet

Er is een patiëntenvereniging voor mensen met hoofdpijn: de vereniging Hoofdpijnnet. Op www.allesoverhoofdpijn.nl vindt u uitgebreide informatie over verschillende soorten hoofdpijn.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2070-dec 23