Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De neuroloog heeft geconstateerd dat u clusterhoofdpijn heeft. In deze folder leest u wat clusterhoofdpijn is en welke behandelmogelijk-
heden er zijn.

Clusterhoofdpijn

Van alle vormen van hoofdpijn is clusterhoofdpijn de meest zeldzame. Naar schatting lijden slechts 10.000 Nederlanders aan clusterhoofdpijn. Meestal is deze hoofdpijn goed te behandelen met medicijnen.

Verschijnselen van clusterhoofdpijn

Als u clusterhoofdpijn heeft, herkent u de volgende verschijnselen:Daarnaast heeft u minstens één van de volgende bijverschijnselen (aan de zijde waar de pijn zit):

Duur van de hoofdpijn

Clusterhoofdpijn kan af en toe optreden (episodische clusterhoofdpijn) of zeer geregeld (chronische clusterhoofdpijn).
We spreken van episodische clusterhoofdpijn als de aanvallen optreden in een periode van enkele weken tot maanden. Daarna volgt een periode van minstens twee weken zonder aanval. Chronische clusterhoofdpijn heeft dezelfde kenmerken als episodische clusterhoofdpijn. De periode zonder hoofdpijnaanvallen is dan echter korter dan twee weken óf u heeft helemaal geen periode zonder hoofdpijnaanvallen.

Behandeling van clusterhoofdpijn

De hoofdpijnaanvallen zijn te behandelen door het inademen van 100% zuurstof of met injecties met het anti-migrainemiddel sumatriptan. Deze middelen werken alleen tijdens een aanval. Daarnaast kunnen de aanvallen (deels) ook worden voorkomen. Meestal kiezen we daarbij voor het medicijn Verapamil. De neuroloog kan u dit medicijn voorschrijven.

Vereniging Hoofdpijnnet

Er is een patiëntenvereniging voor mensen met hoofdpijn: de vereniging Hoofdpijnnet. Op www.allesoverhoofdpijn.nl vindt u uitgebreide informatie over verschillende soorten hoofdpijn.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2068-dec 23