Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Cardiologie

CT-Coronairen

CT-Coronairen

Onderzoek naar de doorgangelijkheid van de kransslagaders

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt u een CT-Coronairen. Dit is een CT-scan van uw kransslagaders met behulp van contrastvloeistof. Door middel van dit onderzoek is te zien hoe doorgankelijk de kransslagaders zijn en of uw klachten worden veroorzaakt door vernauwingen in de kransslagaders.

Een CT-scan is een onderzoek waarbij, met behulp van röntgenstralen, een dwarsdoorsnede van (delen van) uw lichaam in beeld wordt gebracht. Delen van uw lichaam worden in dunne 'schijven' afgebeeld op de monitor.

In deze folder leest u welke voorbereidingen u dient te treffen en wat er tijdens het onderzoek gebeurt.

Voorzorgsmaatregelen

Bij dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van jodiumhoudend contrastmiddel. Contrastmiddelen kunnen bij bepaalde groepen patiënten, de zogenaamde risicogroepen, leiden tot een allergische reactie of tot nierschade. Uw arts gaat na of u tot een van de risicogroepen behoort. Als dit het geval is, nemen wij extra maatregelen voorafgaand en aansluitend aan het onderzoek. Zo wordt voorkomen dat u schade aan uw nieren oploopt of een ernstige allergische reactie krijgt. In de folder 'Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel' leest u welke maatregelen er worden genomen.

Belangrijk

Neem in de volgende gevallen vóór het onderzoek contact op met uw behandelend arts:

Overgevoelig voor jodiumhoudend contrastmiddel

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudend contrastmiddel, meld dit aan uw arts en op de afdeling Radiologie, zodat men daar rekening mee kan houden. Zo kunnen er tijdig voor het onderzoek bepaalde medicijnen gegeven worden. Wanneer een ernstige allergische reactie al eerder is voorgekomen zal sterk overwogen moeten worden of het onderzoek wel echt noodzakelijk is en doorgang kan vinden.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Röntgenstraling kan namelijk gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Hij/zij overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Aandoeningen

Als u de ziekte van Kahler, de ziekte van Waldenström of ernstige nierfunctiestoornissen heeft, kan het onderzoek niet altijd worden uitgevoerd. Overleg de mogelijkheden met uw behandelend arts.

Dagopname

Voor dit onderzoek wordt u een dag opgenomen op een verpleegafdeling.

Voorbereiding

Voor het onderzoek dient u de volgende voorbereidingen te treffen:

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis

Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:

Waar meldt u zich

Meldt u zich voor uw afspraak bij de receptie bij de hoofdingang. De receptie verwijst u dan naar de juiste afdeling.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip verhinderd bent, belt u dan zo spoedig mogelijk, als het kan minstens 24 uur van tevoren, naar de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer (0314) 32 95 55. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Op de verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling meet de verpleegkundige uw hartslag en bloeddruk. U krijgt ook een telemeter om. Dit is een apparaatje dat continu uw hartritme registreert. Het is belangrijk dat u rustig bent voor en tijdens het onderzoek. Probeer zelf om drukte en stress voor het onderzoek te vermijden. Zo nodig krijgt u een medicijn om uw hartslag te verlagen. Ook krijgt u het medicijn Isordil van de verpleegkundige. Samen met een lage hartslag zorgt dit medicijn ervoor dat uw kransslagaders goed af te beelden zijn.

De verpleegkundige brengt ook een infuusnaaldje in uw arm. Hierdoor kunnen contrastvloeistof en eventueel medicijnen worden toegediend.

In sommige gevallen is het nodig om een hartfilmpje te maken en bloed af te nemen.

Een medewerker van de transportdienst brengt u vervolgens naar de afdeling Radiologie.

Het onderzoek

U gaat op de onderzoekstafel van de CT-scan liggen. Voorafgaand aan het onderzoek plakt de röntgenlaborant stickers op uw borstkas en sluit deze aan op de ECG van de CT-scanner. Hiermee wordt uw hartslag gemeten, ook tijdens de CT-scan.

De onderzoekstafel wordt door een soort 'ring' geschoven. Met behulp van röntgen en contrastmiddel wordt een dwarsdoorsnede van uw hart en de kransslagaders gemaakt en in dunne 'schijven' in beeld gebracht. Zo krijgt de radioloog de juiste informatie over het hart en de kransslagaders.

Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek. Eerst maakt de röntgenlaborant enkele voorbereidende opnamen om de ligging van het hart te bepalen. U gaat dan al door de ring. Het kan zijn dat er, terwijl u op de onderzoekstafel ligt, niets lijkt te gebeuren. De laborant wacht dan tot uw hartslag rustig en regelmatig is voordat de CT-scan wordt gestart. Om voor rust te zorgen komt er niemand bij u in de kamer.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Terug op de afdeling

Een medewerker van de transportdienst brengt u na het onderzoek terug naar de verpleegafdeling. Een verpleegkundige verwijdert de infuusnaald en meet uw bloeddruk en hartslag op drie momenten. U mag na het onderzoek weer eten.

Als de bloeddruk en hartslag goed zijn, mag u naar huis. Het kan zijn dat u voor het onderzoek een rustgevend middel heeft gekregen (oxazepam). Na het innemen van oxazepam mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vóór het onderzoek dat iemand u naar huis kan begeleiden. Als u géén oxazepam heeft ingenomen, mag u wel op eigen gelegenheid naar huis gaan.

Veel drinken

Wij raden u aan om na het onderzoek veel te drinken. De contrastvloeistof is dan snel uit uw lichaam.

Bijwerkingen/complicaties contrastvloeistof

Als u tijdens het onderzoek door middel van een injectie contrastvloeistof toegediend hebt gekregen, kunnen er bijwerkingen optreden: De meeste klachten verdwijnen vanzelf weer, eventueel na medicatie.

Uitslag

De cardioloog bespreekt de definitieve uitslag met u tijdens een vervolgafspraak. Een medewerker van de verpleegafdeling maakt deze afspraak voor u.

Filmpje

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/ct-scan-4

Contact

Heeft u na het onderzoek nog vragen of last van reacties of bijwerkingen? Neemt u dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden kunt u de huisartsenpost bellen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2058-feb 24