Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie
Cardiologie

CT-Calciumscore

CT-Calciumscore

Onderzoek naar het calciumgehalte in de kransslagaders

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

De CT-Calciumscore

De CT-Calciumscore is een onderzoek naar het calciumgehalte. Met behulp van een CT-scan wordt gekeken hoeveel kalk de kransslagaders bevatten. Hoe hoger de calciumscore, hoe meer kans u heeft op vernauwingen van de kransslagaders.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

Voorbereiding

Voor het onderzoek dient u de volgende voorbereidingen te treffen:

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis

Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de CT-scan bij de Spoedeisende Hulp (souterrain, route 24).

Wij verzoeken u te parkeren op het parkeerterrein bij de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis.

Het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek plakt de röntgenlaborant stickers op uw borstkast en sluit deze aan op de ECG. Hiermee wordt uw hartslag gemeten, ook tijdens de CT-scan. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u een rustige, regelmatige hartslag heeft. Indien nodig krijgt u van de cardioloog medicijnen om uw hartslag wat langzamer te laten gaan.

U gaat op de onderzoekstafel van de CT-scan liggen. De onderzoekstafel wordt door een soort 'ring' geschoven. Met behulp van röntgen wordt een dwarsdoorsnede van uw hart en de kransslagaders gemaakt en in dunne 'schijven' in beeld gebracht. Zo krijgt de radioloog de juiste informatie over het hart en de kransslagaders.

Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het onderzoek. Eerst maakt de röntgenlaborant enkele voorbereidende opnamen om de ligging van het hart te bepalen. U gaat dan al door de ring. Daarna wordt de scan van het hart en de kransslagaders gemaakt.

Het kan zijn dat er, terwijl u op de onderzoekstafel ligt, niets lijkt te gebeuren. De laborant wacht dan tot uw hartslag rustig en regelmatig is voordat de CT-scan wordt gestart. Om voor rust te zorgen komt er niemand bij u in de kamer.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Uitslag

De cardioloog bespreekt de uitslag met u tijdens een vervolgafspraak.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Filmpje


Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/ct-scan-4

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 2059-feb 24