Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Ergotherapie

Vermoeidheid na hersenletsel

Vermoeidheid na hersenletsel

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Vermoeidheid is één van de meest voorkomende klachten na hersenletsel. Als u hersenletsel heeft gehad, kunt u sneller en ernstiger vermoeid raken. Ook heeft u na een activiteit vaak langer de tijd nodig om te herstellen. Dit verschijnsel noemen we beperkte belastbaarheid. In deze folder leest u over de soorten vermoeidheid en de klachten die vaak samengaan met vermoeidheid. Ook geven wij u adviezen hoe u met uw vermoeidheid kunt omgaan.

Lichamelijke en mentale vermoeidheid
We onderscheiden twee verschillende soorten vermoeidheid:

Klachten die samengaan met vermoeidheid
Een aantal klachten komt erg vaak samen met vermoeidheid voor:
Te veel of te weinig doen
Na hersenletsel proberen veel mensen dezelfde activiteiten op dezelfde manier uit te voeren als voor het hersenletsel. Het kost echter veel meer energie om op ditzelfde niveau te functioneren. Hierdoor ontstaat overbelasting. Bij overbelasting doet u dus te veel.

Sommige mensen gaan juist minder activiteiten ondernemen om vermoeidheid te vermijden. Dit noemen we onderbelasting. Bij onderbelasting doet u te weinig.

Adviezen
Het is van belang om ervoor te zorgen dat u de vermoeidheid niet te hoog laat oplopen zodat er geen overbelasting optreedt. Tegelijkertijd moet u ook voorkomen dat u onderbelast raakt. Zorg ervoor dat u een goede balans vindt en de energie evenredig verdeelt.

U kunt zorgen voor een goede balans door activiteiten te verdelen, te variëren en voldoende pauzes te nemen.

Verdelen
Verdeel verschillende soorten activiteiten over de dag. Probeer ontspannende activiteiten voldoende af te wisselen met inspannende activiteiten.

Variëren
Zoals eerder genoemd, bestaat er een onderscheid tussen fysieke en mentale inspanning. Om te komen tot een betere energiebalans, adviseren wij u om mentale activiteiten (de 'denk'-activiteiten) af te wisselen met fysieke activiteiten (de 'doe'-activiteiten).

Pauzeren
Zorg voor voldoende rustmomenten (pauzes) en probeer daarbij rekening te houden met de volgende uitgangspunten:Andere manier van werken
Als u fysieke en mentale activiteiten gaat afwisselen en rustmomenten gaat inbouwen, kan het voorkomen dat u een activiteit niet in één keer kunt afronden. Sommige taken blijven dan een tijdje onafgemaakt liggen. U zult deze taken later weer moeten oppakken. Dit vergt vaak een heel andere manier van werken dan u gewend bent. U zult bewust keuzes moeten maken wat u wel en niet doet en wannéér u een activiteit gaat doen. U zult uw activiteitenpatroon moeten aanpassen. Het veranderen van gewoontes is niet gemakkelijk. In het begin kost u dit extra energie, maar uiteindelijk gaat het u juist energie opleveren.

Begeleiding door ergotherapeut
Als u moeite heeft met het veranderen van uw activiteitenpatroon of als u problemen blijft houden door vermoeidheid, kunt u een ergotherapeut inschakelen. Hij/zij kan u begeleiden bij het veranderen van uw activiteitenpatroon. De ergotherapeut komt bij u thuis. Een ergotherapeut bij u in de buurt kunt u vinden op www.ergotherapie.nl.

Vergoeding
In het basispakket van alle zorgverzekeraars is 10 uur ergotherapie opgenomen (inclusief de 'aan huis'-toeslag). Er wordt wel altijd eerst aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet altijd nodig. Raadpleeg hierover uw zorgverzekeraar.Foldernummer: 2032-mei 23