Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie bij het chronisch bekkenpijnsyndroom

Bekkenfysiotherapie bij het chronisch bekkenpijnsyndroom

Bij pijn in de buik en/of het bekkengebied

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent bij de huisarts of medisch specialist geweest omdat u pijn heeft in uw buik en/of het gebied rondom uw bekken. Uit de onderzoeken is gebleken dat er niets met uw organen aan de hand is. Als andere oorzaken voor het ontstaan van de klachten zijn uitgesloten, wil dit nog niet zeggen dat er niets aan de hand is. U voelt zich mogelijk niet goed begrepen als er niet direct een oorzaak wordt gevonden.

De kans is groot dat uw klachten te maken hebben met de spieren, pezen, banden, gewrichten of zenuwen in het bekkengebied. De meeste mensen weten niet dat langdurige pijn in de buik en/of het bekkengebied hiermee te maken kan hebben.

Als u al lang pijn in het bekkengebied heeft, dan noemen we dat een chronisch bekkenpijnsyndroom. Het wordt ook wel chronic pelvic pain syndrome (CPPS) genoemd.

Klachten bij het chronisch bekkenpijnsyndroom
Als er sprake is van het chronisch bekkenpijnsyndroom, kunnen onderstaande verschijnselen voorkomen:
Specifiek bij vrouwen:
Specifiek bij mannen:
Myofasciale pijn en triggerpoints
Het chronisch bekkenpijnsyndroom kan verschillende oorzaken hebben. Myofasciale pijn kan een oorzaak zijn. Myofasciale pijn is afkomstig uit spieren (myo) en de omhulling ervan (fascia). Het betreft een vaak moeilijk plaatsbare diepe pijn. Deze pijn kan optreden in iedere spier van het lichaam en kan voortkomen uit triggerpoints: punten in een strakke streng in de spier die pijnlijk zijn bij druk en vaak een uitstralende pijn veroorzaken. Uitstralende pijn in het bekkengebied die veroorzaakt wordt door een triggerpoint lijkt erg veel op pijn aan organen.

Triggerpoints kunnen onder andere ontstaan door:
Interstitiële cystitis
Bij interstitiële cystitis (blaaspijnsyndroom) is er sprake van een aandoening in de blaas. De wand van de blaas is geïrriteerd waardoor deze minder gemakkelijk oprekt en de capaciteit van de blaas afneemt. Bij interstitiële cystitis komen de eerdergenoemde klachten vaak ook voor. Deze aandoening valt dan ook onder het chronisch bekkenpijnsyndroom.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een speciale polikliniek voor patiënten met interstitiële cystitis. Meer informatie kunt u vinden op www.urologie.slingeland.nl.

Verschillende zorgverleners
Bij het chronisch bekkenpijnsyndroom is het meestal noodzakelijk dat verschillende zorgverleners naar uw probleem kijken omdat er verschillende oorzaken en verschillende behandelmogelijkheden zijn. Door goed overleg tussen de diverse zorgverleners, kan de oorzaak van uw klachten beter worden gevonden en de juiste behandeling worden gestart.

Onderzoek en behandeling door bekkenfysiotherapeut
Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut kan uw klachten bij het chronisch bekkenpijnsyndroom onderzoeken en eventueel behandelen. Dit geldt ook voor de behandeling van interstitiële cystitis.

Intakegesprek en onderzoek
De bekkenfysiotherapeut heeft eerst een uitgebreid intakegesprek met u om uw klachten goed in kaart te brengen. Ook de eventuele behandelingen die u al heeft gehad, worden besproken. Verder informeert de bekkenfysiotherapeut u over factoren die van invloed kunnen zijn op de klachten.

Daarna onderzoekt de bekkenfysiotherapeut:Tijdens het onderzoek wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van triggerpoints. Deze kunnen voorkomen in de bekkenbodem, maar ook in de buik, de rug, het bekkengebied of de bovenbenen.

Behandeling
De bekkenfysiotherapeut besteedt bij het chronisch bekkenpijnsyndroom veel aandacht aan algemene ontspanning en het ontspannen van de bekkenbodemspieren. Verder bekijkt de therapeut of uw houding op het toilet en het toiletgedrag verbeterd kunnen worden. U krijgt adviezen over plassen, ontlasten, vochtinname en het eten van voedingsvezels. Vocht en voedingsvezels bepalen de samenstelling van uw ontlasting. Als dit optimaal is kunt u gemakkelijker ontlasten. Er wordt aandacht besteed aan houding en ademhaling en u krijgt adviezen voor de activiteiten in uw dagelijks leven.

Daarnaast kan de bekkenfysiotherapeut triggerpoints behandelen en u leren dit zelf te doen. U krijgt oefeningen om de spieren waarin de triggerpoints zich bevinden, te stretchen.

De behandeling kan worden ondersteund door middel van Transcutane Electro Neuro Stimulatie (TENS). Een elektrisch stroompje gaat door de huid heen en beïnvloedt de zenuwen. Daardoor vermindert de pijn. Deze behandeling kan zowel inwendig als uitwendig worden toegepast.

Afspraak maken of afzeggen
Een afspraak bij de bekkenfysiotherapeut kunt u maken als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist. Een afspraak maakt u bij de afdeling Fysiotherapie op telefoonnummer (0314) 32 93 83. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Vergoeding
Informeert u bij uw zorgverzekeraar of de kosten van een behandeling door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed. Het is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering of u de kosten (deels) vergoed krijgt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan aan een van de bekkenfysiotherapeuten. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Deze tekst is deels overgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenbodemproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg (NVFB).Foldernummer: 2046-jan 23