Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Interne Geneeskunde


Beenmergpunctie

(sternumpunctie/cristabiopsie)


Algemeen
De internist heeft, in overleg met u, een beenmergpunctie afgesproken en zo nodig een cristabiopsie.

Waar meldt u zich in het ziekenhuis
Meldt u zich bij de baliemedewerkers van de functieafdeling Interne Geneeskunde (eerste etage, route 52). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Het onderzoek
Een beenmergpunctie is een ingreep waarbij de arts cellen van het beenmerg voor onderzoek afneemt. Beenmerg wordt uit het borstbeen of de bekkenkam afgenomen. Een cristabiopsie is een ingreep waarbij de arts botweefsel uit de bekkenkam voor onderzoek afneemt.

De arts verdooft de plek van de punctie of biopsie door middel van een injectie. De arts maakt met een speciale holle naald een klein gaatje in het borstbeen of de bekkenkam. Hij zuigt met een spuit vervolgens enkele milliliters beenmerg op. Het opzuigen duurt enkele seconden, dit kan pijnlijk zijn. Bij de cristabiopsie haalt de arts, met dezelfde naald die is ingebracht voor de beenmergpunctie uit de bekkenkam, botweefsel uit de bekkenkam.

In het laboratorium onderzoekt men het beenmerg en het botweefsel.

Na het onderzoek
Na de punctie moet u nog even blijven liggen. Een verpleegkundige drukt met een gaasje de punctieplaats af en controleert deze. Soms is het nodig nog een buisje bloed bij u af te nemen. Daarna kunt u naar huis. U mag zelf autorijden.

De uitslag
U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend specialist.

Vragen
Heeft u nog vragen, stelt u ze dan tijdens uw bezoek aan de functieafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 35.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 1001-jun 18