Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie


Ingreep onder plaatselijke verdoving


Algemeen
Binnenkort wordt bij u een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving verricht. De ingreep vindt plaats in de operatiekamer op de polikliniek Dermatologie. In deze folder vindt u informatie over de voorbereiding en de nazorg bij een ingreep onder plaatselijke verdoving.

Voorbereiding

Bloedverdunnende medicijnen
Bloedverdunnende medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.

Niet ontharen
Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De dermatoloog bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie op de polikliniek.

Voeding
U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken.

Roken
Roken heeft een nadelig effect op de genezing van de wond. Als u rookt, dan adviseren wij u om vanaf twee weken vóór de ingreep tot drie weken na de ingreep niet te roken.

Alcohol
Drinkt u de avond voor de ingreep vanaf 18.00 uur geen alcohol meer.

Kleding
Trekt u gemakkelijke (wijde) kleding aan zodat kleding niet te strak op de wond zit na de ingreep.

Verzorging
Gebruikt u voor de ingreep geen make-up, crème, bodylotion of andere verzorgende producten in het te behandelen gebied. Laat eventuele sieraden en piercings thuis.

Begeleider
Wij raden u aan om iemand mee te nemen die u weer naar huis kan begeleiden. U mag namelijk niet zelf naar huis rijden na de ingreep. Mogelijk bent u dan niet verzekerd. Degene die u begeleidt, kan tijdens de ingreep op u wachten in de wachtruimte van de polikliniek Dermatologie.

Melden
Meldt u zich op de dag van de ingreep bij de secretaresse van de polikliniek Dermatologie (Gezellenlaan 10 in Doetinchem).

Verhinderd
Wanneer u uw afspraak op de polikliniek niet kunt nakomen, verzoeken wij u dit ten minste 24 uur voor de afspraak door te geven aan de secretaresse van de polikliniek Dermatologie.

De ingreep
De doktersassistent neemt u mee naar de operatiekamer. Afhankelijk van de plek waar de ingreep plaatsvindt, wordt u verzocht zich gedeeltelijk uit te kleden. Als u bloedverdunners gebruikt, een pacemaker heeft, of als u overgevoelig bent voor pleisters, jodium, antibiotica, latex of verdovingsvloeistof, geeft u dit dan door aan de dermatoloog of de doktersassistent.

Nadat u op een behandeltafel bent gaan liggen, wordt eerst het te opereren gebied afgetekend en schoongemaakt. Daarna geeft de dermatoloog u een aantal injecties met verdovingsvloeistof rondom deze plek. Dit kan gevoelig zijn. De plek wordt vrijwel direct daarna gevoelloos. Vervolgens wordt het gebied afgedekt met steriele doeken en voert de dermatoloog de ingreep uit.

Na de ingreep
Na de ingreep hecht de dermatoloog de wond. Hiervoor worden meestal niet-oplosbare hechtingen gebruikt. In sommige gevallen blijft u na de ingreep nog een half uur op de nazorgkamer ter controle. De wond wordt meestal afgedekt met hechtpleisters, verbandgaas en een douchepleister. Om de wond goed te laten genezen, is het belangrijk dat u thuis rekening houdt met het volgende:

Hechtingen
De dermatoloog of de doktersassistent verwijdert de hechtingen tijdens de controleafspraak bij de dermatoloog of de doktersassistente op de polikliniek. Laat de aangebrachte hechtpleisters tot de controleafspraak zitten.

Douchepleister
Met de douchepleister mag u kort douchen, zodat de wond droog blijft. U mag echter niet baden of zwemmen. De douchepleister kunt u laten zitten tot aan de controleafspraak.

Sporten
Wij adviseren u om de eerste 14 dagen na de ingreep niet te sporten. Zorgt u er ook voor dat er niet te veel spanning op de wond komt te staan. De hechting zou anders kunnen knappen.

Medicijnen
Bij pijn kunt u medicatie innemen, bij voorkeur paracetamol (4 x per dag 2 tabletten van 500 mg). Gebruik geen aspirine of ontstekingsremmende middelen, zoals Brufen, Ibuprofen of Naprosyne. Deze middelen vergroten de kans op een nabloeding.

Zon/zonnebank
De zon kan het pigment op het behandelde gebied verstoren. Hierdoor kan het litteken donkerder worden. Gebruik daarom zolang het litteken rood is op zonnige dagen een sunblock op de behandelde huid. Zonnebank raden wij af.

Make-up
Gebruik tot een week na het verwijderen van de hechtingen geen make-up in het wondgebied.

Wanneer contact opnemen
Als u na de operatie onverwacht klachten krijgt, zoals koorts, een wond die blijft bloeden en een rode huid rondom de wond, dan adviseren wij u contact op te nemen met de secretaresse van de polikliniek Dermatologie. De polikliniek is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 91. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Controleafspraak
Een aantal dagen na de ingreep heeft u een controleafspraak bij de dermatoloog of doktersassistent. Deze afspraak wordt met u gemaakt voordat u naar huis gaat.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de polikliniek Dermatologie. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 91.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 2031-mrt 18