Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Oncologie

In gesprek over de operatieve behandeling van borstkanker

In gesprek over de operatieve behandeling van borstkanker

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met de mammacareverpleegkundige over de operatieve behandeling van borstkanker. Deze folder geeft u een overzicht van hoe dit gesprek eruitziet. U kunt deze folder gebruiken om u voor te bereiden op het gesprek door alvast te bedenken welke onderwerpen u graag wilt bespreken met de verpleegkundige.

Verloop van het voorlichtingsgesprek

Deel 1 (ongeveer 20 minuten)
Korte pauze
Deel 2 (ongeveer 20 minuten)
In deze folder worden de onderdelen toegelicht.

Introductie
Als u de desbetreffende mammacareverpleegkundige nog niet kent, begint het voorlichtingsgesprek met een kennismaking. Tijdens de introductie neemt de verpleegkundige met u door over welke onderwerpen u graag informatie wenst. De verpleegkundige stelt samen met u vast welke onderwerpen in ieder geval in het eerste deel van het gesprek aan de orde komen en welke in het tweede deel. Tevens vraagt de verpleegkundige u wat de arts al heeft verteld over de operatie. Zo nodig vult de verpleegkundige dit aan.

Informatie over de operatie
De verpleegkundige geeft u uitleg over de gang van zaken voor, tijdens en na de operatie. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan:Informatie over de periode na de operatie
De verpleegkundige geeft u praktische informatie en aandachtspunten die van belang zijn na de operatie.

Pauze met koffie/thee
Na het eerste gedeelte van het voorlichtingsgesprek is er een pauze van enkele minuten. U kunt de informatie dan even laten bezinken. U kunt de pauze ook gebruiken om (samen met uw naasten) na te gaan over welk onderwerp u het nog wilt hebben.

In het tweede gedeelte van het gesprek heeft u de gelegenheid om deze onderwerpen te bespreken. Hieronder kunt u aankruisen wat voor u belangrijk is om te bespreken. Dit kunt u het beste alvast thuis doen of anders tijdens de pauze in het voorlichtingsgesprek.

De verpleegkundige zal in sommige gevallen ook nog onderwerpen aandragen om nader te bespreken.

Nader te bespreken onderwerpen
Ik zou graag deze onderwerpen willen bespreken:

Eventueel kunt u hier opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen of over andere onderwerpen:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Vervolgens neemt de mammaverpleegkundige een vragenlijst met u door; de verpleegkundige anamnese. Deze gebruiken de zorgverleners op de verpleegafdeling om u de juiste zorg te geven.

Samenvatting/afsluiting
Aan het einde van het gesprek vat de verpleegkundige de belangrijkste informatie samen. Ook op dat moment kunt u vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn. De schriftelijke informatie heeft u op een eerder tijdstip al ontvangen.


Foldernummer: 2021-jan 22