Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Triggerfinger

Triggerfinger

Haperende vinger

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Bij u is vastgesteld dat u een triggerfinger heeft. In deze folder vindt u informatie over een triggerfinger, de behandelmogelijkheden en de gang van zaken rond de operatie.

Triggerfinger
Een triggerfinger is een vinger of duim die tijdens het buigen vast gaat zitten. Een triggerfinger treedt op als de pees ontstoken is en opzwelt of als de peesschede vernauwd is. De vinger of duim blijft vastzitten omdat de buigpees niet meer goed door de peesschede (de huls waar de pees doorheen gaat) glijdt. De pees loopt dan als het ware vast tijdens het buigen.
Het is niet helemaal duidelijk waardoor een triggerfinger ontstaat. Soms is overbelasting de oorzaak. Bij mensen met reuma of suikerziekte komt een triggerfinger vaker voor.

Andere namen voor een triggerfinger zijn: haperende vinger, knappende vinger, hokkende vinger, snapping finger.

Klachten
In het begin voelt u een lichte pijn of irritatie bij het buigen van de vinger. Wordt de pees dikker, dan neemt de pijn toe. Bij het buigen en strekken van uw vinger of duim voelt u een soort 'knapje' en heeft u meestal pijn.

Vaak is er ook uitstralende pijn naar de handpalm en de vinger of duim.

In sommige gevallen loopt de pees helemaal vast en kunt u de vinger of duim helemaal niet meer buigen en strekken.

Behandelmogelijkheden
Als een triggerfinger het gevolg is van overbelasting, kan deze met rust soms genezen. Een injectie met ontstekingsremmers kan de zwelling doen verminderen waardoor de pees weer goed door de peesschede glijdt. Vaak heeft een injectie slechts tijdelijk effect. Als het nemen van rust en/of een injectie niet voldoende helpen, kan een operatie uitkomst bieden.

De operatie wordt meestal poliklinisch uitgevoerd. Dat betekent dat u na de behandeling direct naar huis mag.

Voorbereiding op de operatie

Gesprek met de plastisch chirurg
Voordat u geopereerd wordt, heeft u een gesprek met de plastisch chirurg. Hij bespreekt met u wat de operatie inhoudt. De operatie is veilig en betrouwbaar en wordt meerdere malen per week door de plastisch chirurg uitgevoerd.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Acenocoumerol, APC, Ascal, Aspro Bruis, Clopidogrel, Kinderaspirine, Marcoumar, Sinaspril), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde voedingsstoffen, medicijnen, jodium, pleisters, latex of andere stoffen.

Make-up/sieraden
Om medische en hygiënische redenen vragen wij u om op de dag van de operatie geen make-up en nagellak te gebruiken en uw handen niet in te vetten met zalf, crème of lotion. Het desinfecterende middel werkt dan niet goed, dit verhoogt de kans op een infectie. Ook mag u tijdens de operatie geen sieraden en haarspelden dragen. Wij adviseren u om uw sieraden thuis te laten.

Schone handen
Zorgt u ervoor dat u op de dag van de operatie uw handen zorgvuldig gewassen heeft en dat uw nagels schoon zijn.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Plastische Chirurgie (souterrain, route 28). De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

De operatie
Voor de operatie wordt uw hand plaatselijk verdoofd. U heeft tijdens de operatie een soort bloeddrukband (bloedleegteband) om uw bovenarm. Door deze band op te pompen, stroomt er tijdelijk geen bloed meer door uw arm. Daardoor heeft de plastisch chirurg tijdens de operatie goed zicht op het te opereren gebied. Ook draagt de plastisch chirurg altijd een microscoopbril om goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten weefsels.

Via een kleine snede in de handpalm zoekt de plastisch chirurg de peesschede op en snijdt deze in. Zo krijgen de buigpezen weer ruimte om te bewegen. Vervolgens wordt de wond gehecht en verbonden.

Duur van de operatie
De operatie duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.

Na de operatie
Na de operatie krijgt u een verband om uw hand. U mag meestal direct naar huis. Dit is afhankelijk van uw medicijngebruik. Als de verdoving is uitgewerkt, kan het geopereerde gebied pijnlijk zijn. U kunt dan paracetamol gebruiken (raadpleeg de bijsluiter voor de aanbevolen dosis).

Wij raden u aan om na de operatie niet zelf naar huis te rijden. Neemt u daarom iemand mee die u weer naar huis kan begeleiden, ook als u met de taxi gaat of het openbaar vervoer reist.

Herstel
Om uw hand zo snel mogelijk weer goed te kunnen gebruiken en voor een goede genezing van uw wond, adviseren wij u het volgende:Na twee weken worden de hechtingen verwijderd. Dit gebeurt tijdens de controle op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Complicaties
Ondanks zeer zorgvuldig handelen van de plastisch chirurg, is er geen garantie dat u geen complicatie krijgt. Complicaties bij een operatie aan een triggerfinger komen zeer zelden voor. De kans op infectie en bloedingen is zeer klein. Een specifiek risico bij deze operatie is een beschadiging van een vingerzenuw omdat deze vlak naast de peesschede loopt. Hierdoor kan het gevoel in uw vinger, meestal tijdelijk, gestoord raken. Dit komt echter zeer weinig voor.

Bij een operatie of verwonding aan de hand, kan dystrofie ontstaan. Dystrofie is een extreme reactie van het lichaam op een (kleine) verwonding. Dystrofie komt zelden voor.

Houdt u ernstige pijnklachten met zwelling, blijft de wond bloeden of verkleurt uw hand, neemt u dan direct contact op met uw plastisch chirurg.

Bereikbaarheid
Tijdens kantooruren belt u de polikliniek Plastische Chirurgie op telefoonnummer (0314) 32 99 44. Buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer (0314) 32 95 37.

Vragen
Heeft nog vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan contact op met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie of stelt u uw vragen tijdens uw afspraak bij de plastisch chirurg. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

De plastisch chirurgen van het Slingeland Ziekenhuis zijn toegelaten tot de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH). Zie ook: www.handchirurgie.nl

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 2006-jun 21