Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Schildklierbehandeling met radioactief jodium

Schildklierbehandeling met radioactief jodium

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt u een schildklierbehandeling met radioactief jodium. Er is met u besproken waarom deze behandeling is voorgesteld. In deze folder vindt u informatie over de behandeling en de leefregels die u daarna dient op te volgen. In deze folder vindt u algemene richtlijnen. Het kan zijn dat de arts met u iets anders afspreekt dan in deze folder is beschreven.

Afspraak

Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde of de nucleair geneeskundige heeft samen met u een afspraak gemaakt voor de behandeling.

Deze afspraak kunt u terugvinden in Mijn Slingeland of op de voorkant van deze folder.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling mag u bepaalde schildkliermedicatie niet gebruiken. Dit heeft de medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde of de nucleair geneeskundige met u besproken.

Na de behandeling is het belangrijk dat u zich aan een aantal leefregels houdt. Houdt u hier rekening mee bij het plannen van de behandeling.

Locatie

U wordt op het afgesproken tijdstip verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. U wordt opgehaald.

De behandeling

U krijgt een capsule met radioactief jodium die u inslikt met water. Het radioactieve jodium wordt door de schildklier opgenomen en zendt straling uit. Dit zorgt ervoor dat de schildklier langzamer gaat werken. Afhankelijk van de dosis kan de schildklier ook kleiner worden.

Het duurt ongeveer een half jaar voordat de schildklier langzamer werkt. Na ongeveer een jaar is een eventuele verkleining van de schildklier pas definitief. De behandeling zorgt meestal voor een blijvend resultaat. Indien nodig, kan de behandeling worden herhaald.

Leefregels na de behandeling

Gezien de hoeveelheid radioactiviteit in de capsule, dient u zich te houden aan een aantal leefregels. Dit is belangrijk om anderen zo min mogelijk bloot te stellen aan radioactieve straling. Al deze leefregels gelden voor de eerste 7 dagen na de behandeling, tenzij anders met u besproken is.

Contact met anderen

De hoeveelheid straling die de mensen in uw omgeving van u ontvangen, is afhankelijk van de afstand tussen u en de ander en de tijd die u met hen doorbrengt. Het is belangrijk dat u de tijd die u met anderen doorbrengt zo kort mogelijk houdt en (waar mogelijk) de afstand tot anderen zo groot mogelijk houdt.

Toilet

Het radioactieve jodium dat niet door de schildklier wordt opgenomen, verlaat het lichaam via de urine. U kunt in de eerste dagen na de behandeling via de urine anderen besmetten met radioactiviteit. Om besmetting te voorkomen, moeten ook mannen zittend plassen. Zorgt u ervoor dat u uw handen na ieder toiletbezoek zorgvuldig wast.

Partner/gezinsleden

Wij raden u sterk aan om het grootste deel van de dag minstens 2 meter afstand te bewaren tot uw partner/gezinsleden. Direct lichamelijk contact zoals knuffelen en het hebben van seks is toegestaan. Indien mogelijk slaap in een aparte kamer dan uw partner om langdurig contact van dichtbij te vermijden. Partners van zestig jaar en ouder hoeven niet apart van u te slapen omdat zij een heel kleine kans hebben op schade door radioactieve straling.

Bezoek

Bijeenkomsten waarbij u langer dan een uur naast dezelfde persoon zit (bijvoorbeeld in de bioscoop, kerk of tijdens een vergadering) dient u te vermijden. Wij raden het af om lang bij iemand op bezoek te gaan of langdurig bezoek te ontvangen. Bezoek van of aan kinderen tot 10 jaar en zwangere vrouwen raden wij af.

Vervoer

Beperk het reizen met het openbaar vervoer en de taxi. Vermijd groepsreizen. Als u samen in een auto reist (bijvoorbeeld in een taxi) gaat u schuin achterin zitten en beperkt u de rit tot maximaal één uur.

Het is raadzaam om in de eerste maand na de behandeling niet te vliegen. Mogelijk heeft u nog radioactiviteit in uw lichaam waardoor het alarm van het detectiesysteem voor radioactiviteit af kan gaan. Hierdoor kunt u geweigerd worden.

Werk

Drie dagen na de behandeling mag u weer werken, op voorwaarde dat u niet op korte afstand van collega's verblijft. Houd altijd minstens 2 meter afstand. Indien u in het basisonderwijs of de kinderopvang werkt of kinderen tot en met 10 jaar begeleidt, mag u één week niet werken.

Zwangerschap

U mag niet worden behandeld als u zwanger bent. Gedurende de eerste zes maanden na de behandeling raden wij u af zwanger te raken. Wij adviseren u een anticonceptiemiddel te gebruiken. Dit geldt ook voor mannen die zijn behandeld.

Borstvoeding

Tot een jaar na de behandeling mag u geen borstvoeding geven.

Kinderen

Jonge kinderen (tot tien jaar) zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Beperk daarom direct lichamelijk contact en houd zoveel mogelijk afstand tot jonge kinderen. Neem kinderen dus niet te lang op schoot en laat ze zoveel mogelijk door anderen verzorgen. Wel mag u kinderen kort knuffelen of een zoen geven.

Opname in een ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis in de periode waarin de leefregels voor u gelden, dan moet u dit melden aan de stralingsdeskundige van het ziekenhuis.

Huisdieren

U hoeft geen speciale maatregelen te nemen in de omgang met uw huisdieren. Huisdieren hebben minder kans op schade door de straling.

Bijwerkingen

De meeste mensen merken nauwelijks iets van de behandeling. Als u bij aanvang van de behandeling hyperthyreote klachten heeft (bijvoorbeeld hartkloppingen, gejaagdheid, trillen van de handen, overmatig zweten, droge of jeukende ogen), dan kunnen deze klachten de eerste 3 dagen na de behandeling toenemen. Bij twijfel of als u zich ongerust voelt, kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw behandelend specialist of aan de medewerkers op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1992-jan 24