Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Nucleaire Geneeskunde

Schildklier uptake onderzoek

Schildklier uptake onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Binnenkort krijgt u een schildklier uptake onderzoek. Met behulp van dit onderzoek worden de werking en de grootte van uw schildklier bepaald. Het onderzoek vindt plaats op twee opeenvolgende dagen.

Afspraak maken
Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde heeft telefonisch met u de afspraak gemaakt. U wordt voor dit onderzoek verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64):


.......................................................... om ....................... uur

.......................................................... om ....................... uur

U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden.

Bij verhindering
Voor dit onderzoek wordt een radioactieve capsule speciaal voor u besteld. Als u verhinderd bent, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, neemt u dan voor het onderzoek contact met ons op.

Voorbereiding
Voorafgaand aan het onderzoek mag u bepaalde schildkliermedicatie niet gebruiken. Dit wordt met u besproken tijdens het maken van de afspraak.

Locatie van het onderzoek
U wordt op de afgesproken tijdstippen verwacht op de afdeling Nucleaire Geneeskunde (eerste etage, route 64). U kunt in de wachtruimte plaatsnemen zonder u te melden. Een medewerker haalt u op.

Het onderzoek
Tijdens de eerste afspraak neemt u een radioactieve capsule in met water. Deze afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Daarna mag u weer naar huis.

Een dag later vindt het uptake onderzoek plaats. U gaat op een onderzoekstafel liggen en een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde plaatst een speciale camera (gammacamera) boven uw hals. Deze camera maakt in ongeveer 10 minuten opnames van uw schildklier. De totale afspraak duurt 30 tot 60 minuten.

Radioactieve stof
De hoeveelheid radioactiviteit die wij voor dit onderzoek gebruiken, is erg gering. U hoeft zich geen zorgen te maken over de eventuele risico's van de straling. Ook hoeft u geen speciale maatregelen te nemen.

Bijwerkingen
Bij dit onderzoek komen in de praktijk geen bijwerkingen voor.

De uitslag
De nucleair geneeskundige bespreekt de uitslag van het onderzoek met u.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stelt u ze dan bij uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. U kunt ons op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur ook bereiken op telefoonnummer (0314) 32 95 13.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1991-jul 22