Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent verwezen naar een bekkenfysiotherapeut. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt en behandelt klachten in het bekkengebied, de buik, de lage rug en de bekkenbodem. Ook kan de bekkenfysiotherapeut helpen om klachten te voorkomen. De bekkenfysiotherapeuten in het Slingeland Ziekenhuis zijn geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

In deze folder leest u bij welke klachten bekkenfysiotherapie kan helpen, wat de bekkenfysiotherapeut doet, hoe de bekkenbodemspieren werken en hoe u een afspraak kunt maken met de bekkenfysiotherapeut.

Klachten
Bekkenfysiotherapie kan helpen bij klachten zoals:Soms wordt bekkenfysiotherapie ook gegeven voor en/of na operaties in de buik of het bekkengebied.

De bekkenbodemspieren
De spieren in uw lage rug, buik en bekken spelen een grote rol bij het bewegen en bij uw houding. Deze spieren werken samen met uw bekkenbodemspieren. De bekkenbodemspieren liggen onder in het bekken en houden de organen (zoals de darmen, baarmoeder en blaas) op hun plaats. In de bekkenbodem zitten enkele openingen: de plasbuis, de anus en bij vrouwen de vagina.


Afbeelding: de onderbuik en de bekkenbodemspieren (bij een vrouw)

De bekkenbodemspieren hebben een belangrijke taak bij het plassen, ontlasten en vrijen. Bij goed werkende bekkenbodemspieren kunt u de spieren bewust aanspannen (plas en ontlasting ophouden) en ontspannen (plassen en ontlasten).

De onderzoeken/behandelingen
Tijdens de eerste afspraak brengt de bekkenfysiotherapeut samen met u uw situatie in kaart door u een aantal vragen te stellen. Hij/zij bespreekt vervolgens de mogelijke oorzaak van uw klacht(en) en geeft informatie over de normale bouw en functie van de bekkenbodem en de specifieke veranderingen in uw situatie. Soms vraagt de bekkenfysiotherapeut u om een vragenlijst in te vullen.

Tijdens een volgende afspraak krijgt u een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek en stelt de bekkenfysiotherapeut samen met u een behandelplan op. U krijgt naast gerichte oefeningen ook praktische adviezen en informatie over toiletgedrag, ademhaling en houding.

Mogelijk dat de bekkenfysiotherapeut ook andere (inwendige) onderzoeken en/of behandelingen bij u wil doen om goed te kunnen bepalen waar uw klachten vandaan komen.

Bijvoorbeeld:De bekkenfysiotherapeut bespreekt dit van tevoren met u. Van deze onderzoeken en/of behandelingen zijn aparte folders verkrijgbaar. Deze zijn te printen via www.slingeland.nl.

U heeft meerdere afspraken met de bekkenfysiotherapeut. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van uw klachten en de behandeling.

Afspraak maken
Een afspraak bij de bekkenfysiotherapeut kunt u maken als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist. Een afspraak maakt u bij de afdeling Fysiotherapie op telefoonnummer (0314) 32 93 83. De medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur.

Verhinderd
Kunt u niet op uw afspraak komen? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de afdeling Fysiotherapie. Het telefoonnummer is (0314) 32 93 83. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken.

Waar meldt u zich
Uw afspraken vinden plaats op de afdeling Fysiotherapie, (route 84, souterrain). Voor de eerste afspraak meldt u zich bij de secretaresse van de afdeling Fysiotherapie. Bij uw vervolgafspraken kunt u direct plaatsnemen in de wachtruimte. U hoeft zich dan niet te melden.


Wat neemt u mee
Neemt u het volgende mee naar uw afspraak:Vergoeding
Informeert u bij uw zorgverzekeraar of de kosten van een behandeling door de bekkenfysiotherapeut worden vergoed. Het is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering of u de kosten (deels) vergoed krijgt.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan aan een van de bekkenfysiotherapeuten. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Meer informatie over bekkenfysiotherapie vindt u ook op:
Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.



Foldernummer: 1985-jun-23