Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Reumatologie

Prednisolon en prednison

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw reumatoloog heeft u het gebruik van prednisolon/prednison voorgesteld. De werking van prednison is gelijk aan die van prednisolon. Het verschil is dat prednison alleen als tablet of capsule ingenomen kan worden en prednisolon naast tabletvorm onder andere als injectie, oogdruppels of zalf werkzaam is.

In deze folder hanteren we de naam prednisolon.

Hoe werkt prednisolon
Prednisolon behoort tot de corticosteroïden (= bijnierschorshormonen). Dit medicijn heeft een ontstekingsremmend effect. Hierdoor verminderen reumatische klachten als pijn, stijfheid en zwelling van gewrichten. Meestal werkt prednisolon snel. Het is echter ook mogelijk dat er enkele weken nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Wanneer wordt prednisolon voorgeschreven
Prednisolon wordt voorgeschreven bij verschillende reumatische aandoeningen zoals Reumatoïde Artritis (RA), Polymyalgia Reumatica (PMR) en Systemische Lupus Erythematosus (SLE). Prednisolon wordt ook voorgeschreven bij andere chronische ontstekingsziekten.

Het gebruik van prednisolonBijwerkingen van prednisolon
Prednisolon kan bijwerkingen geven. In het algemeen neemt de kans op bijwerkingen toe bij hoge doseringen en/of langdurig gebruik.

Mogelijke bijwerkingen zijn:BijzonderhedenVruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Prednisolon heeft, bij zowel mannen als vrouwen, geen invloed op de vruchtbaarheid. Het gebruik tijdens de zwangerschap wordt als relatief veilig beschouwd. Prednisolon gaat (in kleine hoeveelheden) over in de borstvoeding. Als u een lage dosering gebruikt, geeft het waarschijnlijk weinig risico voor de baby. Overleg hierover met uw arts.

Deze folder verschaft geen volledige informatie over dit medicijn. Raadpleeg bij vragen de bijsluiter, of overleg met uw arts of apotheker.

Bewaren van prednisolon
Bewaar prednisolon in de orginiele verpakking. De uiterste houdbaarheid staat op de verpakking. Bijvoorbeeld exp. 03/15 betekent dat het middel tot maart 2015 te gebruiken is. Breng overjarige medicijnen altijd terug naar de apotheek.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1969-sep 21