Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Hartonderzoek met de eventrecorder


Algemeen
U heeft met uw cardioloog afgesproken om uw hartritme te onderzoeken met een eventrecorder. Dit is een apparaatje dat gedurende één tot twee weken uw hartslag in de gaten houdt en zo nodig opneemt tijdens uw normale dagelijkse activiteiten. De cardioloog bekijkt op een later moment of er een verband is tussen uw klachten en uw hartritme.

De eventrecorder is vooral geschikt om hartritmestoornissen in kaart te brengen die niet dagelijks maar wel regelmatig voorkomen.

Afspraak
In overleg met u wordt een afspraak gemaakt voor het aansluiten van de recorder. Er wordt meteen een afspraak ingepland met de cardioloog om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Voorbereiding
Draagt u tijdens het aansluiten van de eventrecorder gemakkelijke, niet te strakke kleding (en geen jurk in verband met het ontbloten van het bovenlichaam). Gebruik op de dag van het aansluiten geen bodylotion op uw bovenlichaam. De plakkers blijven daardoor moeilijk plakken.

Waar meldt u zich
U meldt zich bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie (eerste etage, route 58).

Het aansluiten van de eventrecorder
Een hartfunctielaborant sluit de eventrecorder aan en legt uit hoe de recorder werkt. De eventrecorder heeft drie elektroden die met plakkers op uw borst worden geplaatst. De recorder zelf draagt u in een draagzakje met een koortje om uw nek.

Ook krijgt u een dagboekje mee. Hierin noteert u onder andere welke klachten u ervaart tijdens het onderzoek.

Het aansluiten van de eventrecorder duurt ongeveer 10 minuten. Daarna mag u weer naar huis.Afbeelding: de eventrecorder met drie elektroden

Het gebruik van de eventrecorder

De cardioloog heeft met u afgesproken hoe lang u de recorder bij u draagt en of u de recorder overdag, 's nachts of altijd draagt. U kunt gewoon alles doen wat u normaal gesproken ook doet. Zodra u merkt dat u klachten heeft, drukt u op de 'eventknop'. Houd de eventknop ingedrukt tot u een piepje hoort. De recorder neemt dan uw hartritme op, ook van een aantal minuten vóór en na het indrukken van de knop. Vervolgens slaat de recorder deze opname op.

Als u op de eventknop heeft gedrukt, is het belangrijk dat u in het dagboekje opschrijft op welke datum en op welk tijdstip u heeft gedrukt en wat uw bezigheden en klachten waren op dat moment. Druk alleen op de eventknop als u de klachten voelt die u heeft besproken met uw cardioloog. De recorder maakt zelf ook opnames als er sprake is van ritmestoornissen.

Omgaan met de eventrecorder
Ga als volgt met de recorder om, zodat het onderzoek goed verloopt:
Na afloop van het onderzoek
Na de afgesproken periode levert u de eventrecorder zo spoedig mogelijk in bij de secretaresse van de polikliniek Cardiologie. Neemt u ook het bijbehorende doosje en het ingevulde dagboekje mee.

Uitslag
De uitslag van het onderzoek bespreekt de cardioloog met u.

Vragen
Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u deze stellen aan een van de hartfunctielaboranten. U kunt hen bereiken via de polikliniek Cardiologie: (0314) 32 95 55. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. U wordt dan doorverbonden met een van de hartfunctielaboranten of u wordt op een later moment teruggebeld.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1965-sep 22