Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Spoedeisende Hulp
Verpleegafdelingen

Elleboogkrukken in bruikleen

Elleboogkrukken in bruikleen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft één of twee elleboogkruk(ken) in bruikleen omdat u steun nodig heeft tijdens het lopen. Hieronder volgen enkele aanwijzingen voor het gebruik en onderhoud.

Instellen van de kruk(ken)
Stel de elleboogkruk(ken) voor gebruik eerst in op de juiste hoogte:

1 = palletjes of klem met pen
2 = handvat
3 = manchet
4 = krukstop

Gebruik
Volg het advies op van uw behandelend arts hoe u met de krukken moet lopen; is een dergelijk advies niet aanwezig dan kunt u onderstaand advies volgen.

Lopen
Loop altijd rechtop met de krukken vlak naast uw lichaam.

Met 1 kruk:
Heeft u slechts één kruk nodig, gebruik de kruk dan aan de gezonde kant van uw lichaam. Zet uw zwakke been tegelijk met de kruk naar voren en daarna uw gezonde been.

Met 2 krukken:
Als u niet op uw zwakke been mag steunen, dan kunt u het beste beide krukken naar voren plaatsen en vervolgens uw gezonde been aansluiten. Mag u uw zwakke been wel gebruiken, dan kunt u de krukken het beste zien als twee extra benen. Dat wil zeggen dat u gewoon kunt lopen. U plaatst dan tegelijkertijd met uw linkerbeen de rechterkruk naar voren en met uw rechterbeen de linkerkruk.

Traplopen
Plaats bij het traplopen de kruk in het midden van de trede.

Trapleuning aanwezig:
Als er een trapleuning is, kunt u deze als steun aan uw gezonde kant gebruiken en de kruk aan de andere kant. Als dit niet mogelijk is, volgt u dan het advies op dat staat beschreven bij alinea 'Zonder trapleuning'.
Let op:
Zorg ervoor dat u altijd aan de brede kant van de traptreden loopt. Wees er zeker van dat de trapleuning goed vastzit aan de muur. De andere kruk kunt u meenemen in de hand waarin u de 'steunkruk' al vast heeft.

Zonder trapleuning:
Als er geen trapleuning is, dan kunt u het beste op de trap gaan zitten en met uw gezonde been uzelf naar boven duwen of, als u naar beneden gaat, uzelf met uw gezonde been tegenhouden.

Algemene adviezen
Hier volgen enkele adviezen voor het gebruik:Maximaal gebruikersgewicht
Het maximaal gebruikersgewicht voor deze kruk(ken) is 160 kg.

OnderhoudHoe komt u aan elleboogkrukken
Als u op een verpleegafdeling ligt en krukken nodig heeft, kunt u/kan uw naaste de krukken huren of kopen bij een thuiszorgwinkel of via een webwinkel. Een thuiszorgwinkel van Medipoint bevindt zich op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis. Betreft het een geplande opname, dan adviseren wij u de krukken voorafgaand aan uw opname al te regelen.

Als u op de Spoedeisende Hulp bent behandeld en u krukken nodig heeft, kunt u deze van de verpleegkundige meekrijgen. U huurt de krukken dan van thuiszorgwinkel Medipoint. U ontvangt van de verpleegkundige een registratieformulier met de verhuurvoorwaarden. Ook vraagt de verpleegkundige u een machtiging voor een automatische incasso te tekenen. Een kopie van deze machtiging krijgt u mee voor uw eigen administratie.

Huurvoorwaarden van Medipoint
Hieronder vindt u de huurvoorwaarden van Medipoint. Als u de elleboogkrukken van een andere thuiszorgwinkel huurt kunnen er andere afspraken gelden.

De actuele huurprijs van elleboogkrukken kunt u vinden op www.medipoint.nl .

Geen lid van Kruiswerk Achterhoek
Bent u geen lid van Kruiswerk Achterhoek? Lever de krukken dan binnen 5 weken weer in bij Medipoint. Als u de krukken langer nodig heeft, kunt u de huurtermijn verlengen bij de thuiszorgwinkel.

Lid van Kruiswerk Achterhoek
Bent u lid van Kruiswerk Achterhoek? Dan mag u de krukken gedurende 26 weken gratis lenen. Neem uw lidmaatschappasje mee als u de krukken inlevert in de thuiszorgwinkel. Als u lid bent van Kruiswerk Achterhoek, vervalt de automatische incasso. Kijk op www.kruiswerk.nl voor meer informatie.

Inleveren van de kruk(ken)
Als u de kruk(ken) van Medipoint niet meer nodig heeft, dan kunt u deze inleveren bij thuiszorgwinkel Medipoint in Doetinchem. De thuiszorgwinkel bevindt zich bij het parkeerterrein van het Slingeland Ziekenhuis. U kunt de krukken ook elders inleveren. De inleveradressen en openingstijden kunt u vinden op www.medipoint.nl of via telefoonnummer (088) 102 01 00.

Vragen
Als u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met thuiszorgwinkel Medipoint via telefoonnummer (088) 102 01 00 of u kunt naar de thuiszorgwinkel gaan. Voor het dichtstbijzijnde adres kunt u de website www.medipoint.nl raadplegen.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1959-jun-23