Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Maag-, Darm- en Leverziekten
Functieafdeling Interne Geneeskunde

Endoscopische echografie via de slokdarm

Endoscopische echografie via de slokdarm

Endo ultra sound (EUS)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U krijgt binnenkort een endoscopische echografie van uw slokdarm, maag en alvleesklier en de bloedvaten en klieren die dicht tegen deze organen aan liggen. De mdl-arts kan de binnenkant van deze organen zo goed bekijken en eventueel weefsel en/of vocht wegnemen voor onderzoek. Het onderzoek vindt plaats met behulp van een flexibele slang (scoop) van ongeveer 1 cm dik. Aan het uiteinde van de slang zit een echoapparaatje dat beeldopnamen maakt. Het maken van deze opnamen is niet schadelijk voor uw gezondheid.

In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek, de voorbereidingen die u dient te treffen en aandachtspunten voor na het onderzoek.

Voorbereiding

Om het onderzoek goed te laten verlopen, is het van belang dat u de onderstaande aandachtspunten opvolgt.

Meenemen

Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis:We raden u aan makkelijk zittende kleding aan te trekken.

Waar meldt u zich

Meldt u zich bij de secretaresse van de functieafdeling Interne Geneeskunde (eerste etage, route 52). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Een medewerker van de Interne functieafdeling haalt u op.

Voorafgaand aan het onderzoek

Nadat u heeft plaatsgenomen op de onderzoekstafel, brengt de verpleegkundige een infuusnaald in uw hand of onderarm. Deze is bedoeld voor het toedienen van een roesje. De meeste patiënten ontspannen door het roesje, sommige patiënten raken in een lichte slaap. De meeste mensen herinneren zich door het roesje na afloop weinig tot niets van het onderzoek.

U krijgt een bloeddrukband om uw arm en een knijpertje aan uw vinger. Dit doet geen pijn. Hiermee registreren wij uw bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte tijdens het onderzoek tot minimaal een uur na het onderzoek. De verpleegkundige houdt dit goed in de gaten. Vervolgens dient de mdl-arts het roesje toe via de infuusnaald.

Het onderzoek

De mdl-arts brengt de scoop in uw mond en vraagt u te slikken. Omdat u hooguit in een lichte slaap bent, kunt u deze instructies meestal goed opvolgen. Terwijl u slikt, schuift de arts de scoop voorzichtig in uw slokdarm naar uw maag. Dit geeft even een vervelend gevoel. Probeer hierna geen slikbewegingen meer te maken. De scoop laat de luchtwegen vrij; u kunt tijdens het onderzoek gewoon ademen.

De arts maakt vervolgens de gewenste opnamen van de organen, klieren en bloedvaten. Ook zal hij indien nodig een klein stukje weefsel of wat vocht wegnemen voor verder onderzoek. Dit gebeurt met behulp van een holle naald die via de scoop ingebracht wordt. U voelt hier niets van.

Duur van het onderzoek

De voorbereidingen nemen ongeveer een kwartier in beslag. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Na het onderzoek heeft u nog ongeveer anderhalf uur nodig om uit te slapen en goed wakker te worden. In totaal duurt het onderzoek dus bijna tweeëneenhalf uur.

Na het onderzoek

In zeer zeldzame gevallen ontstaan er vanwege het slaapmiddel problemen met de ademhaling of de hartfunctie. Daarom worden tijdens en na het onderzoek het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag goed in de gaten gehouden. Als er problemen ontstaan, zijn deze meestal goed te behandelen met medicijnen.

Na het onderzoek blijft u nog een tijdje op de functieafdeling om uit te slapen. Wanneer u goed wakker bent, krijgt u wat te drinken en verwijdert de verpleegkundige het infuusnaaldje. Daarna kunt u naar huis.

De eerste 24 uur

De eerste 24 uur na het onderzoek raden wij u af om:

De uitslag

De mdl-arts vertelt u na het onderzoek de voorlopige uitslag. De definitieve uitslag van de endoscopsiche echografie krijgt u bij de volgende afspraak op het spreekuur. De uitslag van eventueel weggehaald weefsel en/of vocht, is na ongeveer een week bekend.

Risico's en complicaties

Een endoscopische echografie is een vrij veilige onderzoeksmethode. Toch kunnen er, zoals bij elke ingreep, een enkele keer (1 à 2 op 1000) complicaties optreden. Een luchtweginfectie of longontsteking kan het gevolg zijn van verslikken in de maaginhoud. Dit gebeurt vaker bij mensen die een kalmeringsmiddel (roesje) hebben gehad.

Een enkele keer kan een scheurtje in de slokdarm of, heel zelden, in de maag ontstaan. Dit komt voor als de slang heel moeizaam door de keel gaat of als er vernauwingen in de slokdarm zijn.

Een enkele keer is als gevolg van een complicatie verdere medische behandeling nodig. Hoe meer ingrepen tijdens het onderzoek worden gedaan, hoe groter de kans op complicaties, maar over het algemeen komen deze ook dan niet vaak voor.

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u ze dan tijdens uw bezoek aan de functieafdeling of neemt u telefonisch contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 35.

Verhinderd

Indien u niet op het afgesproken tijdstip naar het onderzoek kunt komen, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken?

Kwaliteit en veiligheid
U moet erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Zorgverleners voeren daarom op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een onderzoek of behandeling meerdere keren of alles goed voorbereid is. Ook vragen zorgverleners u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat het onderzoek of de behandeling plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1958-dec-23