Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Plastische Chirurgie

Behandeling door de plastisch chirurg: hoe zit het met de vergoeding?

Behandeling door de plastisch chirurg: hoe zit het met de vergoeding?

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Inleiding

U heeft een oriënterend gesprek gehad met de plastisch chirurg op de polikliniek Plastische Chirurgie. In deze folder informeren wij u over de vergoeding van dit eerste consult en de eventuele behandeling.

Vergoeding eerste consult

Op welke manier u de kosten van het eerste consult vergoed krijgt, is afhankelijk van de financiering van de verdere behandeling:

Wel of geen vergoeding van de kosten van de behandeling

Als u besluit dat u zich wilt laten behandelen, dan kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. De plastisch chirurg vult digitaal een aanvraagformulier in en stuurt deze aanvraag naar uw zorgverzekeraar. Vervolgens krijgt u bericht van uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de behandeling. Dit verschilt namelijk per zorgverzekeraar en hangt af van hoe u verzekerd bent.

Behandeling wordt niet vergoed

Indien uw zorgverzekeraar de gevraagde behandeling niet vergoedt, kunt u de gewenste behandeling wel uit laten voeren door de plastisch chirurg in het Slingeland Ziekenhuis. De behandeling wordt dan uitgevoerd namens de Plastische Kliniek: de privékliniek van de plastisch chirurgen binnen de muren van het Slingeland Ziekenhuis.

Offerte

Wanneer u (een deel van) de kosten van de behandeling zelf moet betalen, kunt u bij de secretaresse van de plastisch chirurgen een vrijblijvende offerte van de Plastische Kliniek opvragen. Het bedrag in deze offerte is gebaseerd op het uurtarief en de benodigdheden voor de behandeling (zoals de narcose en de opnameduur). Het bedrag dient u voorafgaand aan de behandeling te betalen.

In principe bevat deze offerte alle kosten. Echter, bij iedere chirurgische behandeling kunnen complicaties of infecties ontstaan. Ook kan de klacht terugkomen of kan de behandeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Aanvullende behandelingen (wel of niet noodzakelijk) zijn niet opgenomen in de offerte. Mocht u extra kosten maken, bijvoorbeeld omdat u langer opgenomen wordt dan vooraf afgesproken, dan ontvangt u een extra factuur.

Behandeling wordt gedeeltelijk vergoed

Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling slechts gedeeltelijk vergoedt (bijvoorbeeld maximaal 1.000 euro of 75% van de kosten). Een voorwaarde van de zorgverzekeraar is dat de behandeling volgens het landelijk geldende DBC*-tarief wordt gedeclareerd. Het DBC-tarief van uw voorgestelde behandeling kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenbeheer van het ziekenhuis, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 98 35. U kunt ook een e-mail sturen naar tarieven@slingeland.nl.

In veel gevallen blijkt het tarief van de Plastische Kliniek lager te zijn dan het bedrag dat u moet betalen als u declareert volgens het landelijke DBC-tarief. Zelfs als u een gedeeltelijke vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar.

Meestal is het bedrag volgens het landelijk geldende DBC-tarief namelijk hoger dan het bedrag in de offerte van de Plastische Kliniek. Dat komt doordat het DBC-tarief is gebaseerd op de landelijk gemiddelde kosten voor de betreffende ingreep. (Patiënten met een slechte gezondheid maken meer kosten bij dezelfde behandeling. Hierdoor stijgen de gemiddelde kosten. Dit is verrekend in het DBC-tarief. Een gezonde patiënt betaalt dus hetzelfde (hogere) gemiddelde bedrag als iemand met een slechte gezondheid.)

Als uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoedt, is het aan u om goed af te wegen wat voor u het meest gunstig is:
Tot de dag voor de behandeling kunt u kiezen of u kiest voor het tarief in de offerte of het landelijke DBC-tarief. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Vragen over vergoedingen en polisvoorwaarden

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of uw behandeling wordt vergoed of als u vragen heeft over uw polisvoorwaarden.

Vragen over de behandeling

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek Plastische Chirurgie. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

*DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Meer informatie over de prestatiebekostiging van ziekenhuizen door DBC kunt u vinden op www.slingeland.nl (Patiënteninfo - Betaling & Vergoeding).

De tekst in deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De plastisch chirurgen noch het Slingeland Ziekenhuis aanvaarden enige aansprakelijkheid voor onjuistheden.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: 1933-feb 24