Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Slaapcentrum Slingeland
Keel-, neus- en oorheelkunde
Longziekten


Polygrafie bij u thuis


Algemeen
Een polygrafie is een onderzoek, waarbij tijdens de slaap gegevens worden geregistreerd. Met u is afgesproken dat de polygrafie thuis plaatsvindt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Polygrafie
Het doel van een polygrafie is om de oorzaak van uw slaapproblemen te achterhalen. Vaak wordt er een polygrafie uitgevoerd als slaapapneu (Obstructief Slaap Apneu Syndroom, OSAS) wordt vermoed. Tijdens de registratie slaapt u thuis in uw eigen vertrouwde omgeving. Van tevoren bevestigt een verpleegkundige in het ziekenhuis de meetinstrumenten op uw lichaam.

Nadat uw arts het onderzoek met u besproken heeft, krijgt u van de secretaresse een uitnodiging voor de groepsvoorlichting mee. Ook krijgt u een afspraak mee voor het laten bevestigen van de meetinstrumenten op uw lichaam.

Groepsvoorlichting
Tijdens de groepsvoorlichting geeft een OSAS-consulent, die ook deskundig is op het gebied van snurken en andere slaapstoornissen, u informatie over slaapproblemen en mogelijke behandelingen. Verder vertelt de OSAS-consulent over de procedure van de polygrafie. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en kunt u ervaringen uitwisselen met medepatiënten. Wij adviseren u om met uw partner of andere naaste naar deze voorlichting te gaan voordat u het onderzoek heeft.

Overlegt u met de secretaresse welke datum u het beste uitkomt.

Voorbereiding

Eten, drinken, medicijnen
U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Ook kunt u medicijnen gewoon blijven gebruiken.

Kleding
Het is belangrijk dat u uw nachtkleding (pyjamajas/T-shirt) al aan heeft. De meetinstrumenten worden namelijk over uw nachtkleding heen aangesloten.

Wat neemt u meeWaar meldt u zich
U komt op de afgesproken datum en tijd naar het Slingeland Ziekenhuis voor het bevestigen van de meetinstrumenten. Neem Ingang Z (zie plattegrond). U hoeft zich niet te melden, u kunt direct plaatsnemen in de wachtruimte.
Het plaatsen van meetinstrumenten
De longfunctie-assistent van het Slingeland Ziekenhuis bevestigt het volgende op uw lichaam: De meetinstrumenten zijn verbonden met een recorder. Deze meetinstrumenten sturen signalen naar de recorder. De recorder slaat alle informatie op. De recorder wordt aan uw buik bevestigd, zodat u mobiel blijft. Alle meetinstrumenten worden goed bevestigd. U hoeft niet bang te zijn dat deze losgaan tijdens het slapen. Het plaatsen van de meetinstrumenten neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Nadat alle apparatuur is bevestigd, kunt u naar huis gaan.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek registreren we het volgende bij u: uw hartritme, uw buik- en borstademhaling, uw bewegingen en lichaamshouding, het zuurstofgehalte in uw bloed en de luchtstroom bij het in- en uitademen.

U kunt gaan slapen zoals u dat gewend bent, in een houding die u zelf prettig vindt. U kunt thuis gewoon naar het toilet gaan. Van de verpleegkundige heeft u een vragenlijst mee gekregen waarop u uw bevindingen van de nacht kunt noteren. Vul dit 's ochtends thuis al in en doe deze in de tas.

CPAP of MRA
Indien u een CPAP-apparaat of MRA-beugel heeft, dient u dit ook thuis tijdens de registratie te gebruiken tenzij dit anders is aangegeven.

De volgende ochtend
De volgende ochtend mag u het apparaat met de banden, het zuurstofslangetje in de neus en de zuurstofmeter aan de vinger verwijderen. In de tas vindt u instructies op welke manier u dit kunt doen. Alle spullen kunt u opbergen in de tas.

Wij verzoeken u om de tas met alle spullen tussen 07.00 en 09.15 uur af te geven bij de medewerker van de receptie in de hal bij de hoofdingang. Het is belangrijk dat u de tas op tijd inlevert omdat de apparatuur diezelfde dag weer nodig is voor andere patiënten.

De uitslag
Bij uw eerst polygrafie wordt de uitkomst van uw slaaponderzoek in een gezamenlijk overleg (multidisciplinair overleg) door de verschillende specialisten van het Slaapcentrum beoordeeld. De uitslag krijgt u van één van de specialisten van het Slaapcentrum (de longarts, neuroloog of KNO-arts). De secretaresse belt u de dag na het gezamenlijk overleg om deze afspraak te maken. De specialist bespreekt dan ook wat er aan uw klachten te doen is.

Betreft het een controleonderzoek, dan krijgt u de uitslag van uw behandelend specialist.

Een enkele keer lukt het niet om met dit onderzoek de oorzaak van de klachten te achterhalen. Er kan dan een polysomnografie worden afgesproken om nog meer over uw slaap te weten te komen.

Website
Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een eigen kenniscentrum: https://slaapcentrum.slingeland.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over specialisten, ziekte/aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het Slaapcentrum Slingeland. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 17.00 bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 20.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).


Foldernummer: 1927-jan 20