Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Slaapcentrum Slingeland
Keel-, neus- en oorheelkunde
Longziekten
Neurologie

Polysomnografie bij u thuis

Polysomnografie bij u thuis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Een polysomnografie (PSG) is een onderzoek, waarbij tijdens de slaap allerlei gegevens worden geregistreerd. Met u is afgesproken dat de polysomnografie thuis plaatsvindt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Polysomnografie
Het doel van een polysomnografie is om de oorzaak van uw slaapproblemen te achterhalen. 's Middags bevestigt de laborant in het ziekenhuis de meetinstrumenten op uw lichaam. U kunt daarna naar huis om in uw vertrouwde omgeving te slapen.

Nadat uw arts het onderzoek met u besproken heeft, krijgt u van de secretaresse een afspraak mee voor het laten bevestigen van de meetinstrumenten op de functieafdeling Neurologie en een uitnodiging voor de groepsvoorlichting.

Groepsvoorlichting
Tijdens de groepsvoorlichting geeft een OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom)-consulent, die naast slaapapneu ook deskundig is op het gebied van snurken en andere slaapstoornissen, u informatie over slaapproblemen en mogelijke behandelingen. Verder vertelt de OSAS-consulent wat u kunt verwachten van de polysomnografie. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en kunt u ervaringen uitwisselen met medepatiënten. Wij adviseren u om naar deze voorlichting te gaan voordat u het onderzoek heeft.

De groepsvoorlichting wordt twee keer per maand online gegeven. Overleg met de secretaresse welke datum u het beste uitkomt.

Voorbereidingen
Het is belangrijk dat u voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis een aantal voorbereidingen treft.Wat neemt u mee
Op de dag van het onderzoek neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis.Parkeren
Op de dag van het onderzoek, reserveren wij voor u (of uw begeleider) een parkeerplaats dichtbij de ingang van het ziekenhuis. Rijdt u het parkeerterrein op en neem op de rotonde de eerste afslag rechts. Op dit terrein is een parkeerplaats gereserveerd voor slaaponderzoek. U herkent deze parkeerplaats aan een wit bord. U krijgt een parkeerkaart van ons thuisgestuurd. Deze plaatst u goed zichtbaar op het dashboard van de auto. Zo weten wij dat u bevoegd bent om op de gereserveerde parkeerplaats te parkeren. Let op: parkeren is niet gratis.

Waar meldt u zich

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62). Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Het plaatsen van de meetinstrumenten
Op de functieafdeling plaatst de klinisch neurofysiologisch laborant dopjes (elektroden) en andere meetinstrumenten op uw lichaam. Dit duurt ongeveer 1 uur.

De laborant bevestigt het volgende.De meetinstrumenten bevestigd op het lichaam

Bij het uitmeten van de elektroden bepaalt de laborant van tevoren de plaats. Hij/zij markeert de plaats en geeft deze aan met een potloodstreepje op de huid. De elektroden worden met klei (soms met lijm) vastgeplakt op uw huid. De huid wordt even gescrubd met een crème en een wattenstaafje. Daarna worden de elektroden met klei, uw haren en eventueel een klein gaasje vastgeplakt.

De meetinstrumenten zijn verbonden met een recorder. De recorder slaat alle informatie op. De recorder wordt aan uw buik bevestigd, zodat u mobiel blijft. Alle meetinstrumenten worden goed bevestigd. U hoeft niet bang te zijn dat deze losgaan tijdens het slapen.

Na het bevestigen van de meetinstrumenten kunt u naar huis. U heeft een slangetje voor uw neus en een sensor die iets voor uw mond hangt. Dit kan hinderlijk zijn tijdens het eten en drinken. U kunt eventueel een rietje gebruiken tijdens het drinken.

De elektroden en de recorder mogen niet nat worden. Tot de meetinstrumenten de volgende dag weer zijn verwijderd, kunt u zich dus niet douchen en kunt u niet uw handen wassen.

Let op: u mag de recorder niet openen.

Het onderzoek
Het onderzoek vindt plaats als u slaapt. Tijdens het onderzoek registreren we het volgende bij u: de slaapduur, de diepte van de slaap, spieractiviteit, lichaamshouding, geluid van (eventueel) snurken, uw hartritme, uw buik- en borstademhaling, het zuurstofgehalte in uw bloed en de luchtstroom bij het in- en uitademen.

CPAP of MRA
Indien u een CPAP-apparaat of MRA-beugel heeft, dient u dit ook thuis tijdens de registratie te gebruiken tenzij dit anders is aangegeven.

Elektrische deken en elektrische bediening
Gebruik geen elektrische deken in de nacht van de registratie. Een elektrische deken kan ervoor zorgen dat de gegevens niet goed worden opgeslagen. Haal ook de stekker van de deken uit het stopcontact.

Indien u een bed/waterbed heeft met elektrische bediening, dan is het raadzaam om ook hiervan de stekker uit het stopcontact te halen. De stekker van een digitale wekker kan wel gewoon in het stopcontact blijven.

De volgende ochtend
De volgende ochtend meldt u zich op de afgesproken tijd weer bij de functieafdeling Neurologie (eerste etage, route 62). De laborant verwijdert de elektroden en andere meetinstrumenten.

De uitslag
Bij uw eerste polysomnografie wordt de uitkomst van uw slaaponderzoek in een gezamenlijk overleg (multidisciplinair overleg) door de verschillende specialisten van het Slaapcentrum beoordeeld. De uitslag krijgt u van één van de specialisten van het Slaapcentrum (de longarts, neuroloog of KNO-arts).

De secretaresse belt u de dag na het gezamenlijk overleg om deze afspraak te maken. De specialist bespreekt dan ook wat er aan uw klachten te doen is.

Betreft het een controleonderzoek, dan krijgt u de uitslag van uw behandelend specialist.

Website
Het Slaapcentrum van het Slingeland Ziekenhuis heeft een eigen kenniscentrum: https://slaapcentrum.slingeland.nl. Op deze website vindt u onder andere informatie over specialisten, ziekte/aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het Slaapcentrum Slingeland. Het secretariaat is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 20.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1922-mrt-24