Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Behandeling van aangezichtspijn

Sweetprocedure


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een behandeling van uw aangezichtspijn (sweet procedure). Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding voert deze behandeling uit. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Behandeling van aangezichtspijn
Aangezichtspijn wordt meestal veroorzaakt door een geïrriteerde aangezichtszenuw. Deze zenuw (zie figuur 1) splitst zich in drie takken:
 1. Het voorhoofd
 2. De bovenkaak
 3. De onderkaak
Figuur 1

Een van de mogelijkheden om de pijn te behandelen, is de sweet procedure. Hierbij blokkeert de anesthesioloog de zenuwknoop van de aangezichtszenuw. Hierdoor kan de pijn verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:
 • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
 • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
 • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
 • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
 • Voor deze behandeling moet u nuchter zijn. De pijnconsulent vertelt u vanaf wanneer u niet meer mag eten en drinken. Voor meer informatie over nuchter blijven, kunt u de bijgevoegde nuchterkaart bekijken.
 • Heeft u diabetes? Dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, telefoonnummer (0314) 32 96 69.
Vermindering van de pijnklachten
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de pijnconsulente. De pijnconsulente bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De pijnconsulente is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur bereikbaar op het telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Waar meldt u zich
U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie bij de hoofdingang. Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling F2. De verpleegkundige bespreekt met u de gang van zaken rondom de behandeling. U krijgt operatiekleding aan. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer op de operatieafdeling.

De behandeling
Naast de behandelend anesthesioloog en een sedatiespecialist is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. U ligt tijdens deze behandeling op uw rug met uw hoofd op een speciale hoofdsteun.

De sedatiespecialist sluit u aan op bewakingsapparatuur om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te controleren. Vervolgens brengt hij/zij een infuusnaald in. Via dit infuus krijgt u pijnstilling en een rustgevend middel toegediend. U valt daarna in slaap. De anesthesioloog brengt terwijl u slaapt met behulp van röntgendoorlichting een naald in. Na enkele minuten wordt u weer wakker.

De anesthesioloog controleert met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Dit stroompje wordt langzaam opgevoerd. Dit kan een lichte prikkeling in uw gezicht geven. Het is belangrijk dat u met uw handen aangeeft wanneer en waar u de prikkeling voelt.

Als de naald zich op de juiste plek bevindt, wordt u opnieuw in slaap gebracht. De anesthesioloog verwarmt dan het uiteinde van de naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw onderbroken.

De behandeling duurt ongeveer 25 tot 40 minuten.

Na de behandeling
Na de behandeling brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Hier kunt u rustig wakker worden. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, mate van pijn en het gevoel in uw gezicht. Als alles goed is en u wakker bent, gaat u terug naar afdeling F2 of naar de afdeling waar u voor de behandeling verbleef. Hier kunt u rustig bijkomen. De anesthesioloog of pijnconsulent komt voor uw vertrek naar huis nog bij u. Als uw gezondheidstoestand het toelaat, mag u in de loop van de dag naar huis.

Bijwerkingen en risico's
Na de behandeling kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:
 • Er kan een bloeduitstorting op de prikplaats ontstaan. Dit veroorzaakt een blauwe plek en wat napijn. Dit verdwijnt na een paar dagen vanzelf.
 • Het kan zijn dat de huid rondom de behandelde zenuw minder gevoelig tot gevoelloos is geworden. Meestal wordt dit na een tijdje weer normaal.
Wanneer contact opnemen
Neemt u direct contact op met uw huisarts bij een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend belt u met uw huisartsenpost.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1000-mrt 21