Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding

Behandeling van aangezichtspijn

Behandeling van aangezichtspijn

Sweetprocedure

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een behandeling van uw aangezichtspijn (sweet procedure). Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding voert deze behandeling uit. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt. In deze folder leest u wat deze behandeling inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Behandeling van aangezichtspijn

Aangezichtspijn wordt meestal veroorzaakt door een geïrriteerde aangezichtszenuw. Deze zenuw (zie figuur 1) splitst zich in drie takken:
  1. Het voorhoofd
  2. De bovenkaak
  3. De onderkaak
Figuur 1
Een van de mogelijkheden om de pijn te behandelen, is de sweet procedure. Hierbij blokkeert de anesthesioloog de zenuwknoop van de aangezichtszenuw. Hierdoor kan de pijn verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

Voorbereiding

Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt:

Vermindering van de pijnklachten

Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de pijnconsulente. De pijnconsulente bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt bellen naar (0314) 32 92 42.

Waar meldt u zich

Op de dag van de behandeling mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede verdieping). U hoeft zich niet te melden.

De behandeling

Naast de behandelend anesthesioloog en een sedatiespecialist is er ook een pijnconsulent aanwezig tijdens de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel. U ligt tijdens deze behandeling op uw rug met uw hoofd op een speciale hoofdsteun.

De sedatiespecialist sluit u aan op bewakingsapparatuur om uw hartritme, bloeddruk en ademhaling te controleren. Vervolgens brengt hij/zij een infuusnaald in. Via dit infuus krijgt u pijnstilling en een rustgevend middel toegediend. U valt daarna in slaap. De anesthesioloog brengt terwijl u slaapt met behulp van röntgendoorlichting een naald in. Na enkele minuten wordt u weer wakker.

De anesthesioloog controleert met kleine teststroompjes of de naald op de juiste plek zit. Dit stroompje wordt langzaam opgevoerd. Dit kan een lichte prikkeling in uw gezicht geven. Het is belangrijk dat u met uw handen aangeeft wanneer en waar u de prikkeling voelt.

Als de naald zich op de juiste plek bevindt, wordt u opnieuw in slaap gebracht. De anesthesioloog verwarmt dan het uiteinde van de naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw onderbroken.

De behandeling duurt ongeveer 25 tot 40 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Hier kunt u rustig wakker worden. De verpleegkundige controleert uw bloeddruk, mate van pijn en het gevoel in uw gezicht. Als alles goed is en u wakker bent, gaat u terug naar afdeling F2 of naar de afdeling waar u voor de behandeling verbleef. Hier kunt u rustig bijkomen. De anesthesioloog of pijnconsulent komt voor uw vertrek naar huis nog bij u. Als uw gezondheidstoestand het toelaat, mag u in de loop van de dag naar huis.

Bijwerkingen en risico's

Na de behandeling kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Wanneer contact opnemen

Neemt u direct contact op met de polikliniek Pijnbestrijding bij een infectie (ontsteking) op de prikplaats. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Dit komt zelden voor.
De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost.

Verhinderd

Bent u verhinderd, meld dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer.

Meer informatie

Voor meer informatie over pijn en de polikliniek Pijnbestrijding van het Slingeland Ziekenhuis verwijzen wij u naar onze website https://www.slingeland.nl/polikliniek-voor-pijnbestrijding

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de polikliniek Pijnbestrijding bellen. De polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. U kunt de polikliniek bellen op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Voor spoed is de polikliniek ook tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via een e-consult in Mijn Slingeland. U ontvangt doorgaans binnen 2 werkdagen een reactie.

Als uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1000-jan-24