Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

24-uurs ontlasting verzamelen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
De arts heeft met u afgesproken dat u gedurende minstens 24 uur uw ontlasting (feces) verzamelt. In deze folder vindt u instructies hoe u dit het beste kunt doen en hoe u de ontlasting dient te bewaren. Het is belangrijk dat u de instructies nauwkeurig opvolgt, anders is de kans groot dat het onderzoek mislukt.

Doel van het onderzoek
In de ontlasting zitten stoffen die het product zijn van de stofwisseling in het lichaam.

Met dit onderzoek meten we hoeveel van die stoffen u in 24 uur in uw ontlasting uitscheidt. Uw arts kan dan een aanwijzing krijgen over het functioneren van uw stofwisseling en de verschillende organen die hierbij een rol spelen.

Het verzamelen van 24-uurs ontlasting
Voor dit onderzoek krijgt u één of meerdere verzamelpotten mee waarmee u de ontlasting opvangt.

  1. Kies een dag uit waarop u niet voor lange tijd uw huis hoeft te verlaten.

  2. Vang gedurende 24 uur (dag en nacht) elke ontlasting op in één verzamelpot. Er mag geen ontlasting verloren gaan.

  3. Is er iets misgegaan met het opvangen van ontlasting, begin dan helemaal opnieuw en gooi de reeds verzamelde ontlasting weg. De verzamelpot kunt u weer opnieuw gebruiken. U mag ook een nieuwe verzamelpot ophalen bij het Laboratorium Afname in het ziekenhuis.

  4. Op de verzamelpot zit een sticker. Noteer hierop de datum en het tijdstip waarop u start met het verzamelen van de ontlasting. Noteer ook de datum en het tijdstip waarop u stopt met het verzamelen.

  5. Gebruik een nieuwe verzamelpot als u meerdere dagen ontlasting moet verzamelen. Per 24 uur gebruikt u een nieuwe verzamelpot.

  6. Bewaar de verzamelpot(ten) op een koele plaats, bijvoorbeeld in de kelder of koelkast.

  7. De verzamelpotten kunt u tegelijk inleveren bij het Laboratorium Afname.

De uitslag
De uitslag krijgt u op het spreekuur van de specialist die u behandelt.

Vragen
Heeft u nog vragen over dit onderzoek dan kunt u bellen met de medewerkers van het Laboratorium Afname. Wij zijn op werkdagen van 08.00 t/m 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 10.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1881-jul 22