Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Inwendig bekkenbodemonderzoek met eventueel myofeedbackonderzoek

Inwendig bekkenbodemonderzoek met eventueel myofeedbackonderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft klachten die waarschijnlijk mede worden veroorzaakt doordat uw bekkenbodemspieren niet goed werken. Dit kan onder andere de volgende problemen geven:Tijdens uw eerste afspraak heeft de bekkenfysiotherapeut met u gesproken over het ontstaan en de mogelijke gevolgen van uw klachten. Ook is er een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Om meer informatie te krijgen over uw specifieke klachten, heeft de bekkenfysiotherapeut voorgesteld een inwendig onderzoek te doen. Dit inwendig bekkenbodemonderzoek noemen we ook wel 'palperen van de bekkenbodemspieren'. Eventueel wordt dit onderzoek aangevuld met een myofeedbackonderzoek. In deze folder leest u meer over deze onderzoeken.

Inwendig bekkenbodemonderzoek
Bij een inwendig onderzoek voelt de bekkenfysiotherapeut via de vagina en/of de anus aan de spieren van de bekkenbodem. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt de kracht en het uithoudingsvermogen van deze spiergroep. Ook voelt de bekkenfysiotherapeut of u de spieren op het juiste moment kunt aanspannen en ontspannen (coördinatie). Zo krijgt hij/zij een indruk van de werking van uw bekkenbodemspieren. Ook kan dit onderzoek worden uitgevoerd om, in het geval van pijnklachten, te bepalen waar pijn zich precies bevindt.

Tijdens het onderzoek vraagt de bekkenfysiotherapeut u uw bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen. Ook dient u een aantal malen te persen en te hoesten. De bekkenfysiotherapeut kijkt en voelt dan wat er gebeurt in de bekkenbodem.
Als u wilt, kunt u het onderzoek volgen met een spiegel. De bekkenfysiotherapeut vertelt u gedurende het hele onderzoek wat hij/zij doet.
Het onderzoek hoort geen pijn te doen. Als u toch pijn voelt of het onderzoek vervelend vindt, kunt u altijd aangeven dat u ermee wilt stoppen.

Duur van het onderzoek
Dit onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

De uitslag
Na het onderzoek bespreekt de bekkenfysiotherapeut de uitslag direct met u.

Myofeedbackonderzoek
Na het inwendige bekkenbodemonderzoek kan de bekkenfysiotherapeut voorstellen om ook een myofeedbackonderzoek te doen. Dit kan direct na het inwendige onderzoek gebeuren of tijdens een nieuwe afspraak. Een myofeedbackonderzoek wordt ook wel biofeedbackonderzoek genoemd.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een probe. Een probe is een smal instrument om de activiteit in uw bekkenbodemspieren te meten.

Vaginale probe Anale probe

Voor het onderzoek brengt de bekkenfysiotherapeut een probe in de vagina of in de anus. Op de probe wordt een gelei aangebracht waardoor deze makkelijker ingebracht kan worden.

Ook tijdens dit onderzoek vraagt de bekkenfysiotherapeut u uw bekkenbodemspieren aan te spannen en te ontspannen en te persen en te hoesten. Via een beeldscherm wordt de activiteit van uw bekkenbodemspieren weergegeven. De bekkenfysiotherapeut bespreekt met u de waarden die u op het beeldscherm ziet. Ook dit onderzoek hoort geen pijn te doen. Als u toch pijn voelt of het onderzoek vervelend vindt, kunt u altijd aangeven dat u ermee wilt stoppen.

Aanschaf probe
De probe dient u zelf aan te schaffen. De probe is namelijk persoonsgebonden en wordt alleen door uzelf gebruikt. De kosten liggen tussen de 25 en 70 euro. Over het algemeen wordt de probe niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Duur van het onderzoek
Het myofeedbackonderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag
Na het onderzoek bespreekt de bekkenfysiotherapeut de uitslag direct met u.

Behandelplan
Afhankelijk van uw klachten en de uitslagen van de onderzoeken, stelt de bekkenfysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Afspraak/vragen
De bekkenfysiotherapeut heeft al een afspraak met u gemaakt voor dit onderzoek/deze onderzoeken. Als u voorafgaand aan deze afspraak nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Als u een afspraak heeft op het avondspreekuur en u bent onverhoopt op het laatst verhinderd dan dient u contact op te nemen met de secretaresse van het avondspreekuur op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Zij is bereikbaar vanaf 17.30 uur.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1851-jun-23