Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Rectaal ballononderzoek en rectale ballontraining

Rectaal ballononderzoek en rectale ballontraining

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U heeft klachten die waarschijnlijk mede worden veroorzaakt doordat uw bekkenbodemspieren niet goed werken. Hierdoor heeft u mogelijk een moeilijke stoelgang of juist moeite met het ophouden van ontlasting. Tijdens uw eerste afspraak heeft de bekkenfysiotherapeut met u gesproken over het ontstaan en de mogelijke gevolgen van uw klachten. Ook is er een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Om meer informatie te krijgen over uw specifieke klachten, heeft de bekkenfysiotherapeut voorgesteld een inwendig onderzoek te doen met een rectale oefenballon. Daarnaast krijgt u mogelijk ook oefentherapie met deze ballon. In deze folder leest u meer over dit onderzoek en de oefentherapie.

Rectaal ballononderzoek
Bij rectaal ballononderzoek brengt de bekkenfysiotherapeut een speciale (lege) ballon in de anus. Vervolgens wordt deze ballon met lucht of water gevuld met behulp van een spuit. Het vullen van de ballon gebeurt om de aanwezigheid van ontlasting na te bootsen.

De bekkenfysiotherapeut spuit steeds iets meer lucht of water in de ballon. Zo onderzoekt hij/zij bij hoeveel milliliter lucht of water u aandrang voelt. Deze hoeveelheid zegt iets over uw vermogen om ontlasting op te kunnen houden.

Wanneer u de hoeveelheid lucht of water als flinke aandrang ervaart, vraagt de bekkenfysiotherapeut u om de ballon uit te persen. Zo krijgt de bekkenfysiotherapeut een goede indruk van de manier waarop u perst.

Als u het onderzoek erg vervelend vindt, kunt u altijd aangeven dat u ermee wilt stoppen.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

De uitslag
Na het onderzoek bespreekt de bekkenfysiotherapeut de uitslag direct met u.

Oefenen met de rectale oefenballon
De rectale oefenballon kan ook gebruikt worden om te oefenen. Met behulp van de ballon kunt u leren een steeds grotere hoeveelheid lucht of water op te houden. Hierdoor zult u ontlasting en winden beter op kunnen houden. Als u niet goed voelt dat u aandrang heeft, kunt u trainen om eerder op te merken dat er ontlasting in de endeldarm zit.

Ook het op de juiste manier persen kunt u oefenen met de rectale oefenballon. U oefent het persen door de ballon uit te persen met steeds iets meer lucht erin. U zult uw bekkenbodemspieren steeds beter moeten ontspannen en op de juiste manier moeten persen om de ballon uit te kunnen persen.

Het oefenen met de rectale oefenballon hoort geen pijn te doen. U kunt altijd aangeven dat u wilt stoppen met de oefeningen.

Duur van het oefenen
Per keer duurt het oefenen ongeveer 20 minuten. Hoe vaak de oefeningen nodig zijn verschilt per persoon.

Afspraak/vragen
De bekkenfysiotherapeut heeft al een afspraak met u gemaakt voor dit onderzoek. Als u voorafgaand aan deze afspraak nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Als u een afspraak heeft op het avondspreekuur en u bent onverhoopt op het laatst verhinderd dan dient u contact op te nemen met de secretaresse van het avondspreekuur op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Zij is bereikbaar vanaf 17.30 uur.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.

Foldernummer: 1849-jun 21