Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Fysiotherapie

Elektrostimulatie

Elektrostimulatie

Behandeling bij bekkenbodemproblemen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Uw bekkenfysiotherapeut heeft voorgesteld om uw bekkenbodemproblemen te behandelen met elektrostimulatie. Elektrostimulatie is één van de mogelijkheden om uw klachten te behandelen. Uw fysiotherapeut heeft met u besproken waarom hij/zij u deze behandeling heeft aangeraden. In deze folder leest u meer over elektrostimulatie.

Elektrostimulatie
Bij elektrostimulatie wordt gebruik gemaakt van een vaginale of anale probe. Een probe is een smal instrument om de activiteit in uw bekkenbodemspieren te meten.

Vaginale probe Anale probe

De bekkenfysiotherapeut brengt de probe in de vagina of anus in. Op de probe wordt een gelei aangebracht waardoor deze makkelijker ingebracht kan worden.

De probe geeft elektrische prikkels af. Deze prikkels kunnen ervoor zorgen dat:De behandeling mag nooit pijn doen. Als u toch pijn voelt of de behandeling vervelend vindt, kunt u altijd aangeven dat u ermee wilt stoppen.

Aanschaf probe
De probe dient u zelf aan te schaffen op de afdeling Fysiotherapie. De probe is namelijk persoonsgebonden en wordt alleen door uzelf gebruikt. De kosten liggen tussen de 25 en 65 euro. Over het algemeen wordt de probe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als u een myofeedbackonderzoek heeft gehad, dan kunt u dezelfde probe gebruiken.

Duur van de behandeling
De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.

Aantal behandelingen
Het verschilt per persoon hoeveel behandelingen nodig zijn.

Afspraak/vragen
De bekkenfysiotherapeut heeft al een afspraak met u gemaakt voor deze behandeling. Als u voorafgaand aan deze afspraak nog vragen heeft, dan kun u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie. Zij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 83.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.
Foldernummer: 1850-jun 22