Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Oogheelkunde

Behandeling van natte maculadegeneratie met Avastin®

Behandeling van natte maculadegeneratie met Avastin®

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De oogarts heeft bij u de diagnose natte maculadegeneratie gesteld. Dit is een oogziekte waardoor u steeds minder scherp gaat zien.

In overleg met u is besloten uw oog te behandelen met injecties met Avastin®. Dit is een medicijn die de vaatgroei remt. Het doel van de behandeling is het voorkomen van verder verlies van gezichtsscherpte. De behandeling met Avastin® bestaat uit ten minste drie injecties.

Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over de behandeling met Avastin®. In deze folder kunt u meer lezen over wat de behandeling inhoudt.

Avastin®

Avastin® is een medicijn die de vaatvernieuwing en vaatlekkage remt. Dit medicijn blokkeert de groeistof (VEGF genaamd) waardoor de klachten veroorzaakt worden. Helaas wordt de maculadegeneratie hiermee niet genezen, maar tijdelijk afgeremd.

Resultaat

Bij 80-90% van de mensen met maculadegeneratie gaat de gezichtsscherpte na deze injecties niet meer verder achteruit. Bij 20-30% verbetert de gezichtsscherpte zelfs. Wel is daarvoor meerdere keren een behandeling met Avastin® nodig. Het verschilt per oog hoeveel injecties nodig zijn. Dit varieert van 3 tot meer dan 15 injecties in twee jaar.

Soms treedt er, ondanks behandeling, toch een zeer snelle achteruitgang van het zicht op. Dit kan komen door een bloeding of een scheur in de macula.

Belangrijk om te weten

Avastin® staat geregistreerd voor gebruik bij aandoeningen waar vaatnieuwvorming en/of lekkage van bloedvaten optreedt. Het middel is echter niet voor oogaandoeningen geregistreerd. Avastin® is wel goedgekeurd voor gebruik door de Europese Geneesmiddelencommissie (EMEA). Daarom mogen artsen Avastin® wel gebruiken voor de behandeling van oogaandoeningen. Dit heet ook wel 'off-label' gebruik.

Een voorwaarde is dat het wetenschappelijk bewezen moet zijn dat het nuttig is dit medicijn bij een andere aandoening te gebruiken, dan waar het voor geregistreerd staat. Daarnaast dient de arts het effect van het medicijn goed vast te leggen. Wereldwijd is er veel ervaring opgedaan met de behandeling van maculadegeneratie met Avastin®.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de oogarts Avastin® op deze manier gebruikt. Uw oogarts is van mening dat een behandeling met Avastin® voor u op dit moment een verstandige keuze is. Patiënten die behandeld zijn met Avastin® hadden minder vochtophoping in de macula, verbetering van de maculadegeneratie en verbetering van de gezichtsscherpte. Kiest u voor de behandeling met Avastin® dan dient u hiervoor toestemming te verlenen. Vult u dan het toestemmingsformulier in, dat u bij deze folder heeft meegekregen. Het formulier kunt u afgeven bij de secretaresse van de oogarts.

Voorbereiding

Als u contactlenzen gebruikt mag u deze niet dragen op de dag van de behandeling. Draagt u in plaats daarvan uw bril. U kunt uw contactlenzen de dag na de behandeling weer dragen.

U mag direct na de behandeling naar huis. Door de behandeling kunt u minder goed zien. Om deze reden mag u niet zelf autorijden. Wij raden u aan een begeleider mee te nemen die u na de behandeling naar huis kan begeleiden, ook als u met het openbaar vervoer of taxi komt.

Waar meldt u zich voor de eerste behandeling

U neemt op het afgesproken tijdstip plaats in de wachtruimte van het Operatief Dagcentrum (ODC) (tweede verdieping, route 74). U wordt hier opgehaald.

De behandeling

U krijgt een injectie in het oog. De oogarts spuit een kleine hoeveelheid Avastin® in het glasvocht (gel die het oog opvult).

Procedure

Vóór de injectie krijgt u druppels die uw oog verdoven en antibioticadruppels in het oog. De oogarts ontsmet het oog met jodium. U krijgt een ooglidspreider op uw oog zodat het oog niet kan knipperen. Vervolgens injecteert de oogarts Avastin® in uw oog. U voelt hier vrijwel niets van. De behandeling duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

Bijwerkingen

Na de behandeling kunnen de volgende onschuldige symptomen optreden:

Herhalingsbehandeling

De behandeling met Avastin® bestaat uit meerdere injecties. Deze herhalingen zijn nodig voor een blijvend effect. U heeft in ieder geval drie injecties nodig, met een maand tussen iedere injectie. De secretaresse plant deze afspraken in en schrijft deze voor u op.

Controle

Enkele weken na de derde injectie controleert de oogarts uw oog. Als uw gezichtsscherpte stabiel is gebleven dan hoeft u geen injecties meer. De oogarts blijft uw oog wel regelmatig controleren. Meestal is dit elke 4 tot 12 weken.

Als er nog vocht of activiteit zichtbaar is in de macula dan kan de oogarts besluiten om verder te gaan met de behandeling met Avastin® tot de gezichtsscherpte stabiel blijft.

Complicaties: met spoed contact opnemen

De volgende complicaties treden zelden op:
Mocht u last hebben van één van bovengenoemde klachten dan moet u met spoed contact opnemen met de dienstdoende oogarts van het Slingeland Ziekenhuis.Meld daarbij dat u een injectie met Avastin® in het oog heeft gehad.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de oogarts deze tijdens het spreekuur graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Natuurlijk kunt u uw vragen ook telefonisch stellen. Wij zijn van 08.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 14.

Meer informatie, hulp en ondersteuning

Leven met een verminderde gezichtsscherpte kan tot veel praktische problemen leiden in zowel werksituaties, het verkeer als thuis.

Praktische adviezen en een luisterend oor kunnen dan uitkomst bieden. U kunt hiervoor terecht bij de MaculaVereniging. Telefoon: (030) 298 07 07. Website: www.maculavereniging.nl.

Ook hulpmiddelen kunnen u helpen in uw dagelijks leven. Voor vragen over hulpmiddelen (bijvoorbeeld loepen) en/of ondersteuning thuis en subsidieaanvragen kunt u terecht bij instanties voor slechtzienden of Low Vision aanbieders. Low Vision (Ergra) en Barthimeus (vereniging voor blinden en slechtzienden) houden spreekuur op onze polikliniek. U kunt bij onze baliemedewerker een afspraak maken voor dit spreekuur.

Adressen instanties

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden
Cliëntservicelijn: 088 585 85 85
info@visio.org, www.visio.org

Bartimeus, de specialist voor blinden en slechtzienden
Infolijn: 0900 - 77 888 99 (lokaal tarief)
info@bartimeus.nl, www.bartimeus.nl

Ergra Low Vision
Telefoon (070) 311 40 70
info@ergra-low-vision.nl, www.ikwilbeterzien.nl

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1858-feb24