Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Opname in het ziekenhuis na een TIA

Opname in het ziekenhuis na een TIA

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U wordt opgenomen in het ziekenhuis vanwege een TIA. In deze folder staat beschreven welke onderzoeken u krijgt, welke afspraken voor controle zijn gemaakt en wie u kunt raadplegen voor advies en/of vragen als u weer thuis bent.

TIA

TIA is de afkorting van de Engelse naam Transient Ischaemic Attack. In Nederland krijgen zo'n 20.000 mensen per jaar een TIA. In het ziekenhuis heeft u informatie gekregen over de oorzaken en verschijnselen van een TIA.

Behandelend arts

De neuroloog is uw hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw behandeling. De neuroloog is een arts die is gespecialiseerd in neurologische aandoeningen. Dikwijls schakelt de neuroloog ook een vaatchirurg en cardioloog (hartspecialist) in.

Het kan ook zijn dat u een verpleegkundig specialist of arts-assistent ziet in plaats van een neuroloog. Zij zijn bevoegd om u te behandelen. De neuroloog blijft eindverantwoordelijk.

Opname in het ziekenhuis

Nadat de neuroloog, verpleegkundig specialist of arts-assistent u heeft gezien, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. De afdelingsverpleegkundige stelt u een aantal vragen om uw risicofactoren voor een TIA in kaart te brengen. Ook krijgt u een aantal onderzoeken.

U heeft namelijk meer kans om een TIA te krijgen:U blijft minstens één dag en één nacht in het ziekenhuis.

Onderzoeken

U krijgt de volgende onderzoeken:

Uitslagen

Tijdens de opname bespreekt de neuroloog, de verpleegkundig specialist of de arts-assistent met u de diagnose en de uitslagen van onderzoeken die dan bekend zijn.

Behandeling

Aan de hand van de belangrijkste uitslagen stelt de neuroloog een behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit:Indien nodig spreekt de neuroloog met u over een operatie aan de halsvaten als er sprake is van een vernauwing in de halsslagader.

Naar huis

Aan de hand van de uitslagen, beoordeelt de neuroloog of u naar huis kunt. Het ontslag overvalt patiënten en hun naasten soms. Na het plotselinge optreden van de TIA is men het vertrouwen kwijt en onzeker geworden. Daarom zijn er verschillende controleafspraken voor u gemaakt. Ook kunt u thuis telefonisch advies aanvragen door de voicemail van de verpleegkundige van de TIA-nazorgpolikliniek in te spreken (zie hiervoor 'Telefonisch advies' verderop in de folder).

Autorijden na een TIA


Personenauto’s en motoren (rijbewijs A, B of BE)

U mag de eerste 2 weken na het doormaken van een TIA geen auto- of motorrijden. Als er na 2 weken geen klachten aanwezig zijn die van invloed zijn op uw rijgeschiktheid, mag u weer autorijden. U heeft hiervoor goedkeuring nodig van een arts. De arts legt dit vast in uw medisch dossier. Uw rijbewijs blijft geldig tot de volgende verlenging, op voorwaarde dat u de ingezette behandeling volgt.

Heeft u na 2 weken nog klachten die van invloed zijn op uw rijgeschiktheid? Dan mag u 3 maanden niet rijden. Na 3 maanden kunt u een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden.

Beroepsmatig rijden (rijbewijs C, CE, D, DE)

Voor beroepschauffeurs (bijvoorbeeld taxichauffeur, vrachtwagenchauffeur of buschauffeur) gelden strengere regels. Als u beroepschauffeur bent, mag u 4 weken niet rijden. Wilt u na deze vier weken weer rijden? Dan raden wij u aan een Gezondheidsverklaring in te vullen. Het CBR onderzoekt dan of u veilig kunt rijden. Heeft u na 4 weken nog klachten die van invloed zijn op uw rijgeschiktheid? Dan mag u 3 maanden niet rijden. Na drie maanden kunt u de Gezondheidsverklaring invullen.

Meer informatie over autorijden na een TIA

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CBR: www.cbr.nl of bel 088-227 77 00.

Afspraken voor controle

Hier leest u welke controleafspraken voor u zijn gemaakt.

Controle op TIA-nazorgpolikliniek

Vier tot zes weken na uw opname heeft u een controle-afspraak bij de verpleegkundige van de TIA-nazorgpolikliniek. U en uw naaste krijgen dan uitgebreide informatie over het ziektebeeld, de risicofactoren en leefstijladvies. Ook kunt u vragen stellen. De TIA-nazorgpolikliniek vindt u bij de polikliniek Neurologie (route 38, begane grond).

Controle bij de cardioloog

Na vier tot zes weken heeft u een controleafspraak bij de cardioloog op de polikliniek Cardiologie (route 58, eerste verdieping). Er wordt dan ook een echo van uw hart gemaakt als dit bij uw opname nog niet gebeurd is.

Problemen of vragen na uw opname
Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 294-nov 23