Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Pijnbehandeling bij artrose

Behandeling door het inspuiten van hyaluronzuur in het gewricht


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt om de pijn bij artrose te behandelen door hyaluronzuur in het gewricht te spuiten. Een anesthesioloog die gespecialiseerd is in pijnbestrijding verricht de behandeling. Dit is meestal dezelfde anesthesioloog waarmee u de behandeling heeft afgesproken. Het kan voorkomen dat een andere anesthesioloog u behandelt.

In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe deze verloopt.

Inspuiten van hyaluronzuur in het gewricht
Een gewricht bestaat uit twee botuiteinden waar kraakbeen overheen zit. Kraakbeen is belangrijk, omdat het schokken opvangt. Daarnaast kunt u zich door kraakbeen soepel bewegen. Artrose is een aandoening die één of meerdere gewrichten aantast. Bij artrose wordt het gewrichtskraakbeen dunner en neemt de kwaliteit ervan af. Meestal gaat het om dragende gewrichten, zoals het knie- en heupgewricht. De meest voorkomende symptomen bij artrose zijn stijfheid en pijn van het gewricht.

Een manier om de pijn bij artrose te behandelen, is door hyaluronzuur in te spuiten. Dit zorgt voor smering en schokdemping van het gewricht. Het doel van deze behandeling is om het gewricht te beschermen, de beweeglijkheid te verbeteren en de pijnklachten te verminderen.

Het effect van de behandeling kan pas na enige tijd (minimaal drie weken) worden beoordeeld. De werking van de injectie kan drie tot zes maanden aanhouden. Zo nodig kan de behandeling na deze periode worden herhaald.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Informeer uw anesthesioloog of pijnconsulent. Hij/ zij vertelt of u tijdelijk met deze medicijnen moet stoppen. Alle andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
  • Als u ziek bent of koorts heeft op de dag van de behandeling, kan de behandeling niet doorgaan. Neemt u contact met ons op voor het maken van een nieuwe afspraak.
  • Als u allergisch bent voor pleisters, jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meldt u dit dan vóór de behandeling.
  • Als u zwanger bent (of zwanger denkt te zijn) moet u dat voor de behandeling melden aan de anesthesioloog. Tijdens de behandeling wordt met röntgenstraling gewerkt. Dit kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind.
  • U mag na de behandeling de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel daarom van tevoren dat iemand u naar huis begeleidt.
  • Denkt u eraan om makkelijk zittende kleding aan te trekken.

U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren gewoon eten en drinken.

Vermindering van de pijnklachten
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. U kunt de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Waar meldt u zich
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

De behandeling
U krijgt minimaal 1 uur voor de behandeling antibiotica toegediend via een infuus. Dit verkleint de kans op een infectie in het gewricht. De antibiotica krijgt u toegediend in de voorzorgruimte bij de behandelkamer. Daarna gaat u naar de behandelkamer.


Naast de behandelend anesthesioloog is er ook een pijnconsulent aanwezig bij de behandeling. Zij assisteert de anesthesioloog. De pijnconsulent helpt u om de juiste houding aan te nemen op de behandeltafel.

De behandeling duurt 15 á 20 minuten.

Na de behandeling
Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u na enkele uren verwijderen. Na de behandeling verblijft u ongeveer 30 minuten in de nazorgruimte. Als u zich goed voelt, mag u daarna naar huis. Uw begeleider kan u ophalen met een rolstoel, deze kunt u verkrijgen bij de hoofdingang. Zorgt u ervoor dat uw begeleider bereikbaar is wanneer u op de polikliniek behandeld wordt.

Leefregels na de behandeling
Na de behandeling is het van belang om de volgende leefregels op te volgen:
  • De eerste drie tot vier dagen dient u het rustig aan te doen. U mag het gewricht alleen licht belasten.
  • Als de pijn minder wordt, kunt u voorzichtig wat meer gaan bewegen. Zorg ervoor dat u uw gewricht niet overbelast. Het is wel belangrijk dat u regelmatig beweegt.

Controle
Na ongeveer 6 tot 8 weken heeft u een controle-afspraak met de anesthesioloog.


Bijwerkingen en risico's
Elke medische behandeling brengt risico's met zich mee. Het inspuiten van hyaluronzuur leidt zelden tot nooit tot blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.
  • De eerste week na de injectie kan het gewricht pijnlijk, gezwollen en/of pijnlijk aanvoelen. Bij pijn kunt u een pijnstiller gebruiken (bijvoorbeeld paracetamol). Neemt u contact op met de polikliniek Pijnbestrijding als de klachten langer dan één week aanhouden.
  • Een infectie (ontsteking) op de prikplaats komt zelden voor. Een infectie herkent u aan koorts, roodheid en pijn. Neem bij deze klachten contact op met de polikliniek Pijnbestrijding.

De polikliniek Pijnbestrijding is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Verhinderd
Bent u verhinderd, meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1835-jun 22