Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Ingreep onder plaatselijke verdoving


Algemeen
Binnenkort wordt bij u een kleine ingreep onder plaatselijke verdoving verricht. De ingreep vindt plaats in de poliklinische operatiekamer (pok). Na de ingreep kunt u naar huis. In deze folder vindt u informatie over de ingreep onder plaatselijke verdoving.

Datum en tijdstip behandeling

Uw behandeling: _____________________________________________
vindt plaats op: _____________________________________________
om: ________________ uur

De arts die u behandelt is: _________________________________________

Als de bovenstaande omschrijving volgens u niet volledig of niet juist is, verzoeken wij u contact op te nemen met de de polikliniek Plastische Chirurgie.

Voorbereidingen
Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, dient u zich als volgt voor te bereiden:
Wij raden u aan om u door iemand te laten begeleiden. Degene die u begeleidt, kan tijdens de ingreep wachten in wachtruimte van de poliklinische operatiekamer.

Eten en drinken
U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. U mag van tevoren dus gewoon eten en drinken.

Voor de ingreep
Meldt u zich 5 minuten voor de behandeling bij de polikliniek Plastische Chirurgie (souterrain, route 28). De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Indien nodig wordt u verzocht zich gedeeltelijk uit te kleden. Dit is afhankelijk van de plek waar de ingreep plaatsvindt.

Als u medicijnen gebruikt of als u overgevoelig bent voor pleisters, jodium, antibiotica of latex, geef dat dan door aan de arts of de verpleegkundige.

Tijdens de ingreep
Tijdens de operatie is het gebied waar de ingreep plaatsvindt afgedekt met steriele doeken en wordt schoongemaakt met desinfecterende vloeistof. De plastisch chirurg geeft een aantal prikken rondom deze plek. De plek wordt vrijwel direct daarna gevoelloos. Hierna wordt de ingreep uitgevoerd.

Na de ingreep
Na de ingreep wordt de wond gehecht. Hiervoor worden meestal niet-oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verwijdert de verpleegkundige dan bij de controleafspraak. De hechtingen worden afgedekt met verband of pleisters.

Het gebied rondom de plaats van de ingreep moet 5 tot 7 dagen droog blijven. U kunt gerust douchen, als u er maar voor zorgt dat het verband of de pleisters droog blijven gedurende 5 tot 7 dagen.

Na de ingreep:
Vervoer naar huis
Als u met de auto naar de polikliniek komt, zorg er dan voor dat u niet zelf hoeft te rijden. Wij raden het af om na een operatie te fietsen of een auto te besturen. Ook als u met een taxi naar huis gaat is het verstandig u te laten begeleiden.

Controle
Voordat u naar huis gaat, wordt een afspraak met u gemaakt voor controle bij de polikliniek Plastische Chirurgie.

Verhinderd
Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de secretaresse van de polikliniek Plastische Chirurgie.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Als u na de operatie onverwacht ernstige klachten krijgt, dan adviseren wij u binnen kantoortijden contact op te nemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw eigen huisartsenpost. De dienstdoende huisarts zal dan gaan overleggen met de dienstdoende plastisch chirurg.

(Patiënten die aangesloten zijn bij de Huisartsenpost Oude IJssel in Doetinchem kunnen bellen naar: (085) 48 53 444)

Bereikbaarheid
U kunt de polikliniek Plastische Chirurgie op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereiken bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 921-jul 22