Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Verpleegafdeling N2

Verpleegafdeling N2

Verpleegafdeling N2

Maag-, darm- en leverziekten en chirurgische specialismen

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Wij heten u welkom op verpleegafdeling N2 van het Slingeland Ziekenhuis. Op deze afdeling behandelen en verplegen wij patiënten met onder andere maag-, darm- en leverziekten en patiënten die zijn geopereerd. Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige wordt geholpen.

Wij doen ons best om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Specialisten
Er zijn artsen van verschillende specialismen verbonden aan verpleegafdeling N2. Daarnaast zijn op de afdeling arts-assistenten, (senior)co-assistenten, physician assistants en verpleegkundig specialisten werkzaam.

Ook andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, diëtisten of andere specialisten, kunnen betrokken zijn bij uw behandeling.

Leerunit
Op verpleegafdeling N2 zijn twee leerunits geopend voor verpleegkundigen in opleiding. Het is mogelijk dat u wordt verpleegd door deze stagiaires. U herkent de stagiaires aan hun blauwe jasjes. Ervaren verpleegkundigen begeleiden de stagiaires. De verpleegkundigen bewaken de kwaliteit van de zorg en blijven eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De verpleegkundigen leggen handelingen uit aan de stagiaires, bijvoorbeeld hoe een infuus wordt verwisseld. Het is ook mogelijk dat de stagiaire het infuus verwisselt onder begeleiding van een verpleegkundige. De handeling zelf kan daardoor iets langer duren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Inlichtingen
De verpleegkundige die de zorg voor u heeft, is bereid uw naaste familie over uw toestand of uw behandeling in te lichten. Het prettigst is dat één persoon namens de familie het contact legt. Wij noemen dit de eerste contactpersoon. Hij of zij kan vóór 07.15 uur of tussen 11.00 en 12.00 uur mondeling of telefonisch contact opnemen met de verpleegkundige die u verzorgt. Het telefoonnummer van verpleegafdeling N2 is (0314) 32 92 35. Indien er telefonisch contact wordt opgenomen, wordt door de secretaresse de naam en het nummer van de contactpersoon genoteerd. Hij of zij wordt dan vóór 12.00 uur teruggebeld door de verpleegkundige die u verzorgt.

Helpen bij de verzorging
Als u dat wenst, kunnen familie en relaties u helpen bij uw verzorging. Bijvoorbeeld uw haren wassen of helpen met eten geven, als dit nodig is. De verpleegkundigen geven u hier meer informatie over.

Wat neemt u mee
In de folder 'Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis' staat vermeld wat u meeneemt naar het ziekenhuis. Daarnaast dient u, als u daarover beschikt, het volgende mee te nemen:
De folder 'Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis' is aan u uitgereikt. De folder is ook te printen via de website www.slingeland.nl.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Eenpersoonskamer

Verpleegafdeling N2 heeft een beperkt aantal éénpersoonskamers. Het kan voorkomen dat u tijdens uw verblijf verhuist naar een andere kamer omdat een andere patiënt dringender een eenpersoonskamer nodig heeft. We vragen hiervoor uw begrip.


Koelkast

Op de gang is een koelkast aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Vergeet niet uw naam en de datum op uw eigen spullen te zetten. Indien u tijdens uw opname eigen voeding gebruikt, dient u dit vooraf te bespreken met de medewerker Gastenservice. Patiënten en bezoekers mogen geen voedingsmiddelen meenemen naar het ziekenhuis die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Denkt u hierbij aan rauwe vleesproducten, eieren, salades, schaaldieren en zuivelproducten. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerker Gastenservice van de verpleegafdeling.

Bezoektijden

De bezoektijden van verpleegafdeling N2 zijn:

Dagelijks:
  • 13.30 - 14.15 uur
  • 19.00 - 20.00 uur

Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk om op afwijkende tijden bezoek te ontvangen. Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan.

Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden op de afdeling door. Hierdoor kan het voorkomen dat het bezoek gevraagd wordt de kamer even te verlaten.

De mogelijkheid bestaat om u met uw bezoek terug te trekken in de zitjes in de hal, in het dagverblijf of in het bezoekersrestaurant.

De bezoekers kunnen zelf de bloemen verzorgen. In de spoelruimte aan het einde van de gang staan vazen. U kunt hier gebruik van maken.

Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.


Familieparticipatie

Patiënten ouder dan 70 jaar hebben tijdens hun opname meer kans op complicaties, zoals vallen. Hierdoor functioneren ze na hun opname vaak minder goed en hebben ze meer zorg nodig. Een naaste van een patiënt kan tijdens de opname een belangrijke rol spelen in het voorkomen van deze complicaties. Dit heet familieparticipatie.

Familieparticipatie houdt in dat een naaste nauw betrokken is bij de opname en regelmatig activiteiten onderneemt met de patiënt, bijvoorbeeld wandelen, samen eten of een spelletje spelen. Bekende activiteiten en de aanwezigheid van een vertrouwd persoon hebben een positief effect op het herstel. Het biedt veiligheid, vertrouwen en rust. Hierdoor is de kans op complicaties kleiner. Daarnaast kan een naaste ervoor zorgen dat de patiënt stevige schoenen (die de hele voet omsluiten en een ruwe zool hebben) en eventueel een loopmiddel (zoals rollator of stok) meeneemt naar het ziekenhuis. Dit verkleint de kans op vallen.

Meer informatie over familieparticipatie vindt u in de folder 'Familieparticipatie'. Op onze website kunt u ook een filmpje bekijken over wat familieparticipatie inhoudt. Het filmpje vindt u op www.slingeland.nl/familieparticipatie.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen, stelt u ze dan aan de medewerkers van de afdeling. Het telefoonnummer van de afdeling is (0314) 32 92 35.


Uw mening telt
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (ga naar Patiënt > Praktische zaken > Klacht of suggestie).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar op verpleegafdelingen en poliklinieken. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook downloaden.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om?
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 161-mrt 23