Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Wenkbrauwlift


Algemeen
Bij sommige mensen zakken de wenkbrauwen en drukken ze op de oogleden. Dit heeft vaak een somber uiterlijk tot gevolg. Als alleen het buitenste deel van de wenkbrauw zakt, veroorzaakt dit een zichtbare verdikking van het bovenooglid en een diepe plooi naast het oog. Door een wenkbrauwlift uit te voeren worden deze gevolgen teniet gedaan. In sommige gevallen kan de wenkbrauw zakken tot in de oogkas. Een wenkbrauwlift biedt dan uitkomst.

Werkwijze
U wordt verzocht voor de ingreep géén make-up te gebruiken.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinder-
aspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Bij een wenkbrauwlift wordt de wenkbrauw omhoog getrokken. De plastisch chirurg snijdt direct boven de wenkbrauw een reepje huid en bindweefsel weg. De huid wordt naar elkaar toe getrokken en gehecht. Soms wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een bovenooglidcorrectie waardoor het effect versterkt wordt.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Meestal kunt u meteen na de behandeling weer naar huis. Soms verblijft u voor controle na de ingreep nog 2 tot 3 uur op de nazorgkamer van de polikliniek.

De hechtingen worden na 1 week verwijderd. Het behandelde gebied kan licht zwellen en eventueel een bloeduitstorting vertonen die geleidelijk wegtrekt. U kunt deze zwelling koelen met een coldpack of diepvriesdoperwten in een zakje. Let wel op dat de huid niet bevriest.

Er is een kans dat u een paar dagen last van hoofdpijn zult hebben. Hiervoor volstaat een lichte pijnstiller als paracetamol. De meeste patiënten gaan binnen 1 week weer aan het werk. De eerste maanden kunnen de littekens weleens vurig zijn. Hierna nemen de littekens meer de kleur van de huid aan. De littekens die achterblijven zullen altijd zichtbaar zijn, maar vallen meestal weinig op.

Tijdens en direct na de ingreep heeft u al een goed zicht op het resultaat van de behandeling. Voor het gewenste eindresultaat heeft uw plastisch chirurg de huid strakker getrokken dan nodig, ook wel overcorrectie genoemd. In de periode na de ingreep zal uw wenkbrauw namelijk weer iets zakken en na ongeveer 6 weken is dan het uiteindelijk resultaat zichtbaar.

Heeft u nog vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid
U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 920-jul 21