Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie
Slaapcentrum Slingeland

MSLT-onderzoek (Multi Sleep Latency Test)

MSLT-onderzoek (Multi Sleep Latency Test)

Onderzoek naar de oorzaak van overmatige slaperigheid

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
Multi Sleep Latency Test (MSLT) is een onderzoek naar de oorzaak van overmatige slaperigheid. Met het MSLT-onderzoek wordt gemeten hoe lang het duurt voordat u in slaap valt en of er een droomslaap (de REM-slaap) optreedt.

Voor een betrouwbare uitslag van het MSLT-onderzoek is het noodzakelijk dat u 's nachts minstens 6 uur heeft geslapen. Daarom krijgt u voorafgaand aan het MSLT-onderzoek altijd een polysomnografie (PSG). Tijdens de polysomnografie wordt de duur en de kwaliteit van uw slaap beoordeeld.

In deze folder vindt u informatie over het MSLT-onderzoek. Informatie over de polysomnografie vindt u in de folder 'Polysomnografie'.

Voorbereiding voorafgaand aan het onderzoek
Voorafgaand aan het MSLT-onderzoek is het van belang dat u 's ochtends slechts een licht ontbijt neemt, bijvoorbeeld een paar beschuiten met beleg. Gebruik geen cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee, cola of chocolademelk.

Het onderzoek
Na de polysomnografie, vindt het MSLT-onderzoek plaats op de functieafdeling Neurologie (route 62). Hier worden de elektroden en sensoren van de polysomnografie die niet nodig zijn voor het MSLT-onderzoek, verwijderd. De overige elektroden (de EEG-elektroden) en de recorder blijven zitten.

Tijdens het onderzoek wordt de recorder aan een EEG-apparaat gekoppeld. We meten uw hersenactiviteit, uw oogbewegingen en de spieractiviteit in uw kin.

Tijdens de meting ligt u op een bed met de ogen dicht. Het is de bedoeling dat u, als u de neiging heeft om in slaap te vallen, dit ook laat gebeuren. De registratie duurt een half uur. Dit wordt vier keer op deze dag gedaan met een tussenpauze van 1,5 uur.

Na iedere meting gaat u terug naar de afdeling voor dagverpleging, hier verblijft u tot de volgende meting.

Tussen de metingen door is het van belang dat u zich houdt aan de volgende voorschriften:
Na het onderzoek
Na afloop van de vierde (laatste) meting haalt de laborant met een lijmoplosser de elektroden van uw hoofd. Indien er klei gebruikt is, wordt dit verwijderd met water. Het is geen bezwaar als u na het onderzoek zelf naar huis rijdt.

De uitslag
Een neuroloog beoordeelt het onderzoek. U krijgt de uitslag van het onderzoek van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd. U heeft deze afspraak waarschijnlijk al gemaakt voorafgaand aan het onderzoek. Anders kunt u contact opnemen met de secretaresse van de specialist om een afspraak voor u te maken voor de uitslag.

Vragen
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de functieafdeling Neurologie. Wij zijn op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 93 38.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: 1827-jan 22