Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Cardiologie

Begeleiding bij het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD)

Begeleiding bij het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD)

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor het plaatsen van een Inwendige Cardioverter Defibrillator (ICD). De cardiologen in het Slingeland Ziekenhuis plaatsen zelf geen ICD's. Het plaatsen van de ICD vindt plaats in een ziekenhuis waar het Slingeland Ziekenhuis een nauwe samenwerking mee heeft. In principe is dit het Radboudumc in Nijmegen. In uitzonderlijke situaties kan dit ook een ander ziekenhuis zijn.

In deze folder vindt u informatie over de werkwijze en de begeleiding in het Slingeland Ziekenhuis, voor en na de implantatie van uw ICD.

Begeleiding hartfalen verpleegkundig specialist/consulent cardiologie

Als u wilt kunt u in het Slingeland Ziekenhuis, voor en na de implantatie, begeleiding krijgen van de hartfalen verpleegkundig specialist of de consulent cardiologie. Wie u begeleidt, is afhankelijk van de reden dat u een ICD krijgt.

Indien u voorafgaand aan de implantatie opgenomen bent in het Slingeland Ziekenhuis, bezoekt de hartfalen verpleegkundig specialist/consulent cardiologie u eerst ter kennismaking. Hierna wordt zo spoedig mogelijk voor u en uw naaste het (vervolg)gesprek gepland. Zo mogelijk vindt dit gesprek nog plaats voordat u naar het Radboudumc gaat.

Indien u voorafgaand aan de implantatie thuis bent, dan maakt de secretaresse van de polikliniek Cardiologie een afspraak voor u bij de hartfalen verpleegkundig specialist of bij de consulent cardiologie in het Slingeland Ziekenhuis.

Het gesprek voorafgaand aan de plaatsing van de ICD

In het gesprek voor de plaatsing van de ICD bespreekt de hartfalen verpleegkundig specialist/consulent cardiologie met u en uw naaste de gehele procedure rondom het plaatsen van de ICD. Hij vertelt onder andere over de voor- en nadelen, de mogelijke complicaties en hoe u in de praktijk om dient te gaan met uw ICD. U krijgt ook schriftelijke informatie aangeboden. In het gesprek is voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Wij adviseren u om uw partner of direct naaste mee te nemen en niet alleen te komen.

Naar het Radboudumc

Indien u voorafgaand aan de implantatie opgenomen bent in het Slingeland Ziekenhuis, vertelt de verpleegkundige u wanneer u naar het Radboudumc wordt overgeplaatst.

Bent u voorafgaand aan de implantatie thuis, dan krijgt u een schriftelijke oproep thuisgestuurd van het Radboudumc wanneer u daar wordt verwacht voor de plaatsing van de ICD.

In het Radboudumc


De dag van de implantatie

Op de dag van de implantatie wordt u begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige van het Radboudumc. U krijgt nogmaals uitleg, kunt vragen stellen en krijgt schriftelijke informatie.

Weer naar huis

Wanneer u na de implantatie weer naar huis mag, maakt een secretaresse van het Radboudumc een afspraak voor u bij de pacemakertechnicus van de polikliniek Cardiologie in het Slingeland Ziekenhuis. Tijdens deze afspraak wordt uw wond gecontroleerd en krijgt u eventueel extra uitleg.

Vervangen van een ICD

De ICD gaat niet uw leven lang mee. Het vervangen van uw ICD in de toekomst vindt ook plaats in het Radboudumc.

Na de implantatie


Afspraak met de hartfalen verpleegkundig specialist/consulent cardiologie

Ongeveer 10 tot 14 dagen na uw ontslag uit het Radboudumc heeft u een afspraak bij de hartfalen verpleegkundig specialist/consulent cardiologie in het Slingeland Ziekenhuis voor nazorg/begeleiding. Tijdens deze afspraak wordt uw wond gecontroleerd en de mogelijkheid voor deelname aan hartrevalidatie met u besproken. Ook is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Aanvraag van een nieuw rijbewijs

Als u in het bezit bent van een rijbewijs, moet u een formulier invullen voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Dit formulier kunt u digitaal invullen bij het CBR (met code 100 of 101). Afhankelijk van de indicatie voor de ICD mag u 2 weken of 2 maanden na de implantatie geen voertuig besturen.

De procedure voor een nieuw rijbewijs verloopt via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Voor meer informatie over het aanvragen van een (nieuw)rijbewijs, kunt u contact opnemen met de stichting ICD-dragers Nederland (STIN). Contactgegevens vindt u verderop in deze folder.

ICD-controles door pacemakertechnicus in het Slingeland Ziekenhuis

Twee keer per jaar voert de pacemakertechnicus van het Slingeland ziekenhuis een ICD-controle uit. De pacemakertechnicus controleert onder andere de kwaliteit van de batterij, de elektrode(s) en de elektronica. Verder wordt het geheugen van de ICD uitgelezen en nagekeken of zich ritmestoornissen hebben voorgedaan.

Indien gewenst kunnen de controles van uw ICD ook gedaan worden door de pacemakertechnicus van het Radboudumc.

Controleafspraak cardioloog

Voor of na uw afspraak met de pacemakertechnicus in het Slingeland Ziekenhuis, heeft u ook een controleafspraak bij uw eigen cardioloog. Dit is vaak een gecombineerde afspraak.

Home-monitoring (thuismonitoring)

Het is mogelijk dat de pacemakertechnicus uw ICD op afstand, via een zendtoestel bij u thuis, controleert op een vooraf bepaald tijdstip. Daarnaast zendt dit toestel bij afwijkende waarden of alarmeringen van de ICD een bericht naar een centrale. Van daaruit krijgt de pacemakertechnicus een bericht dat er een alarmering door de ICD heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de ernst van de alarmering neemt de pacemakertechnicus contact met u op.

In het Radboudumc hoort u meer over home-monitoring.

Bereikbaarheid

U kunt de pacemakertechnicus, de hartfalen verpleegkundig specialist en de consulent cardiologie bereiken via de polikliniek Cardiologie op telefoonnummer (0314) 32 95 55 of (0314) 32 97 03. De polikliniek Cardiologie is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook mailen naar hartrevalidatie@slingeland.nl.

Aanwezigheid pacemakertechnicus:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Aanwezigheid hartfalen verpleegkundig specialist:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Aanwezigheid consulent cardiologie:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur

"Wat te doen bij...."

In onderstaand schema ziet u wie u moet bellen in bepaalde situaties.

SituatieActieTelefoonnummer
Piep- of trilsignaal van de ICD, tijdens kantooruren.Bel de polikliniek Cardiologie. (0314) 32 95 55
Piep- of trilsignaal van de ICD, buiten kantooruren.Bel de Cardio Care Unit(0314) 32 92 15
Bij één shock en verder geen klachten, tijdens kantooruren.Bel de polikliniek Cardiologie. (0314) 32 95 55
Bij één shock en verder geen klachten, buiten kantooruren.Bel de Cardio Care Unit(0314) 32 92 15
Bij één of meerdere shocks die samengaan met lichamelijke klachten. Bel altijd het alarmnummer. 112
Als u zich ongerust maakt buiten de kantoortijden van de polikliniek Cardiologie. Bel de huisartsenpost Oude IJssel. (0314) 32 98 88
Overige vragen. Neem tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Cardiologie of stel uw vraag aan uw cardioloog tijdens de controle. (0314) 32 95 55

Meer informatie

Stichting ICD-dragers Nederland (STIN)
Telefoon: (075) 785 03 92, website: www.stin.nl

Harteraad
Telefoon: (088) 111 16 00, website: www.harteraad.nl

De Nederlandse Hartstichting
Telefoon: (070) 315 55 55, website: www.hartstichting.nl

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) Regio Oost
Telefoon: (026) 32 387 00, website: www.cbr.nl

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: 1817-jan 24