Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Plastische Chirurgie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Endoscopische voorhoofdlift


Algemeen
Een voorhoofdlift is een chirurgische ingreep waarmee over de oogkassen vallende wenkbrauwen omhoog en diepe horizontale plooien op het voorhoofd glad worden getrokken. Een alternatief voor een rimpelloos voorhoofd is inspuiting met Botox.

Werkwijze
U wordt verzocht voor de ingreep géén make-up te gebruiken.

Bloedverdunners
Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld Coumarine, Marcoumar, Sinaspril, Sintrom, Ascal, APC, Asprobruis, Kinderaspirine), moet u dit melden tijdens uw gesprek met de plastisch chirurg. De plastisch chirurg bespreekt met u of u deze medicijnen voorafgaand aan de operatie kunt blijven gebruiken of dat u met deze medicijnen dient te stoppen.

Overgevoeligheid
Laat het ons weten of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, jodium, pleisters of andere stoffen.

Bij een voorhoofdlift wordt een aantal kleine sneden in de haarlijn gemaakt. Via een van deze sneden wordt een kleine penvormige camera naar binnen gebracht. Deze camera is gekoppeld aan een monitor waarop de chirurg de ingreep kan volgen. Via de andere sneden kunnen de instrumenten naar binnen worden gebracht, waarmee overtollig weefsel wordt weggenomen en spieren worden verkort. Hierna worden de sneden gehecht. Er worden kleine 'schroefjes' aangebracht om de huid en spieren beter vast te maken.

Een voorhoofdlift wordt uitgevoerd onder narcose. Na de operatie wordt u wakker in de 'uitslaapkamer' (verkoeverkamer) en na enige tijd brengt de verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.Tot het moment waarop u de kliniek verlaat wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na de ingreep
Na de ingreep zult u minimaal twee dagen absolute rust moeten houden. Het behandelde gebied zal gezwollen zijn en bloeduitstortingen vertonen. Dit alles trekt geleidelijk weg. U kunt deze zwelling koelen met een coldpack of diepvriesdoperwten in een zakje. Let wel op dat de huid niet bevriest.

De kans is groot dat u een paar dagen last heeft van hoofdpijn. Hiervoor volstaat een lichte pijnstiller als paracetamol. De hechtingen worden na 2 weken verwijderd. De meeste patiënten gaan na 10 dagen weer aan het werk.

Het gevoel in uw voorhoofd zal een aantal weken anders zijn. Dit varieert per patiënt van zeer gevoelig tot gevoelloos. U krijgt geleidelijk het normale gevoel in uw voorhoofd terug. De littekens worden verborgen door uw haar. De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen.

Nadat de zwelling verdwenen is heeft u al een goed beeld van het resultaat van de ingreep. Een voorhoofdlift is echter een chirurgische ingreep en uw lichaam moet zich van deze ingreep herstellen. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is dan ook pas na enkele maanden te beoordelen.

Heeft u nog vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bereikbaarheid
U kunt de polikliniek Plastische chirurgie bereiken op telefoonnummer (0314) 32 99 44.


Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 915-jul 21