Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Urologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Botox®-injecties bij een overactieve blaas

Behandeling op de polikliniek Urologie


Algemeen
De uroloog heeft bij u een overactieve blaas vastgesteld. Meestal betekent dit dat u vaak moet plassen en dat u voorafgaand aan het plassen hevige aandrang voelt. Bij u kan de overactieve blaas worden behandeld met Botox®-injecties (Botuline Toxine). In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is Botox®
Botox® is een spierontspanner. Het werkt op de plaats waar de zenuw aan de blaasspier vastzit. Het zorgt ervoor dat de blaasspier geen signalen meer doorkrijgt van de zenuw. Daardoor verslapt de spier en voelt u minder aandrang om te plassen.

Voorbereiding
Een week voor de behandeling levert u urine in bij het laboratorium Afname of een van de prikposten (een overzicht met prikposten vindt u op www.slingeland.nl). U ontvangt van de secretaresse de benodigdheden hiervoor.

Bloedverdunnende medicijnen
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit voorafgaand aan de behandeling bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts dient u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de behandeling te stoppen.

Waar meldt u zich
Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. Hier wordt u opgehaald.

De behandeling
Een uur voor de behandeling brengt de verpleegkundige een katheter in in uw plasbuis. De verpleegkundige spuit door de katheter een verdovende vloeistof in uw blaas, zodat uw blaas wordt verdoofd. Vervolgens wordt de katheter weer verwijderd.
Probeer tot aan de behandeling niet te plassen, zodat de verdoving in de blaas kan blijven.

U krijgt dan ook een antibiotica-tablet die u inneemt om de kans op een infectie te verkleinen.

Op het afgesproken tijdstip brengt een verpleegkundige u naar de polikliniek Urologie. Hier vindt de behandeling plaats. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt via uw plasbuis een cystoscoop (kijkbuis) in de blaas. Via deze kijkbuis kan de uroloog in uw blaas kijken en de injectienaald in de blaas brengen. De uroloog spuit een kleine hoeveelheid Botox® op verschillende plaatsen in de blaasspier. Door de verdoving voelt u hier nauwelijks iets van.


cystoscoop inbrengen mancystoscoop inbrengen vrouw

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling
Na de behandeling brengt de verpleegkundige u terug naar verpleegafdeling. Nadat u heeft geplast maakt de verpleegkundige met een klein apparaatje een (uitwendige) scan van uw blaas om te kijken of u uw blaas goed leeg kunt plassen. Als dit het geval is, kunt u naar huis. U mag na de behandeling zelf naar huis rijden. Als u antibiotica nodig heeft, schrijft de uroloog u een recept voor.

Wij adviseren u om na de behandeling minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. Er kan wat bloed in uw urine zitten. Drinkt u in dat geval wat extra.

Resultaat
Het resultaat van de behandeling kan per persoon erg verschillen. Meestal is het resultaat na 4 tot 10 dagen merkbaar. U zult merken dat u minder aandrang voelt en daardoor minder vaak hoeft te plassen.

De Botox® werkt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Als het effect van de injecties na verloop van tijd weg is, kan de behandeling worden herhaald.

Mogelijke risico's en complicaties
Heel soms is het effect van de Botox® op de blaasspier zo groot, dat het moeilijk is om uw blaas helemaal leeg te plassen. Er blijft dan urine achter in de blaas (urineretentie). Wanneer zich dit voordoet, is het nodig dat u uw blaas tijdelijk zelf leegt door middel van zelfkatheterisatie. Wanneer de Botox® uitgewerkt raakt, kunt u uw blaas gewoon weer leegplassen.

Mocht zelfkatheterisatie nodig zijn, dan leren we u op de polikliniek Urologie hoe dit moet. Als u twijfelt over zelfkatheterisatie, dan kunnen wij u dit voorafgaand aan de behandeling leren.

Contact opnemen bij complicaties
Neem contact op:Neem in deze gevallen contact op met de secretaresse van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Vragen
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen bij uw bezoek aan het ziekenhuis.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.Foldernummer: 1792-jun 21