Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie

Botox®-injecties bij een overactieve blaas

Botox®-injecties bij een overactieve blaas

Behandeling op de polikliniek Urologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

De uroloog heeft bij u een overactieve blaas vastgesteld. Meestal betekent dit dat u vaak moet plassen en dat u voorafgaand aan het plassen hevige aandrang voelt. Bij u kan de overactieve blaas worden behandeld met Botox®-injecties (Botuline Toxine). In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is Botox®

Botox® is een spierontspanner. Het werkt op de plaats waar de zenuw aan de blaasspier vastzit. Het zorgt ervoor dat de blaasspier geen signalen meer doorkrijgt van de zenuw. Daardoor verslapt de spier en voelt u minder aandrang om te plassen.

Voorbereiding

Een week voor de behandeling levert u urine in bij het laboratorium Afname of een van de prikposten (een overzicht met prikposten vindt u op www.slingeland.nl). U ontvangt van de secretaresse de benodigdheden hiervoor.

Bloedverdunnende medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit voorafgaand aan de behandeling bij uw uroloog. In overleg met uw behandelend arts dient u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de behandeling te stoppen.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Urologie (route 100).

De behandeling

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt via uw plasbuis een cystoscoop (kijkbuis) in de blaas. Via deze kijkbuis kan de uroloog in uw blaas kijken en de injectienaald in de blaas brengen. De uroloog spuit een kleine hoeveelheid Botox® op verschillende plaatsen in de blaasspier.cystoscoop inbrengen mancystoscoop inbrengen vrouw

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na een eerste behandeling blijft u 1,5 uur op de polikliniek. Nadat u geplast heeft, meet de verpleegkundige met behulp van een echo wat er achter is gebleven in de blaas.

Wij adviseren u om na de behandeling minimaal 2 liter vocht per dag te drinken. Er kan wat bloed in uw urine zitten. Drinkt u in dat geval wat extra.

Resultaat

Het resultaat van de behandeling kan per persoon erg verschillen. Meestal is het resultaat na 4 tot 10 dagen merkbaar. U zult merken dat u minder aandrang voelt en daardoor minder vaak hoeft te plassen.

De Botox® werkt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Als het effect van de injecties na verloop van tijd weg is, kan de behandeling worden herhaald.

Mogelijke risico's en complicaties

Heel soms is het effect van de Botox® op de blaasspier zo groot, dat het moeilijk is om uw blaas helemaal leeg te plassen. Er blijft dan urine achter in de blaas (urineretentie). Wanneer zich dit voordoet, is het nodig dat u uw blaas tijdelijk zelf leegt door middel van zelfkatheterisatie. Wanneer de Botox® uitgewerkt raakt, kunt u uw blaas gewoon weer leegplassen.

Mocht zelfkatheterisatie nodig zijn, dan leren we u op de polikliniek Urologie hoe dit moet. Als u twijfelt over zelfkatheterisatie, dan kunnen wij u dit voorafgaand aan de behandeling leren.

Contact opnemen bij complicaties

Neem contact op:Neem in deze gevallen contact op met de secretaresse van de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11.

Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van polikliniek Urologie. Zij is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen bij uw bezoek aan het ziekenhuis.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.
Foldernummer: 1792-jan 24