Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Echogeleide biopsie van de borst

Echogeleide biopsie van de borst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Onlangs bent u voor een mammografie en/of echografie op de afdeling radiologie geweest. De radioloog heeft hierbij een afwijking in uw borst gezien. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of de afwijking goed- of kwaadaardig is. Hiervoor is het noodzakelijk stukjes weefsel uit uw borst weg te nemen. Dit noemen we een biopsie of punctie. Een biopsie gebeurt echogeleid (met geluidsgolven), röntgengeleid of MRI-geleid (met elektromagnetisme). Afhankelijk van het onderzoek wordt gekeken welke optie voor u het beste is. Het weefsel dat wordt weggenomen bij een biopsie wordt opgestuurd naar het pathologisch laboratorium in Arnhem. De patholoog onderzoekt het onder de microscoop en geeft de bevindingen door aan de chirurg.

De arts heeft besloten dat een echogeleide biopsie het beste voor u is. In deze folder leest u hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de baliemedewerker van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

De biopsieprocedure


Voorbereiding

Er is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit. Hij/zij wordt daarbij geassisteerd door een laborant. De mammografielaborant vraagt u uw bovenkleding uit te doen. U gaat vervolgens op uw rug op de onderzoekstafel liggen. Met behulp van echografie brengt de radioloog de afwijking in de borst in beeld. Vervolgens geeft hij/zij u een plaatselijke verdoving in uw borst. Als de verdoving is ingewerkt, verwijdert de radioloog met een holle naald stukjes weefsel uit uw borst.
Het onderzoek duurt ongeveer een half uur.

Na een echogeleide biopsie

Contact opnemen

Als zich problemen voordoen of u twijfelt ergens over, neem dan contact op met de mammacareverpleegkundige. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 99 88. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende radioloog via (0314) 32 99 11.

De uitslag

Enkele dagen na het onderzoek heeft u een afspraak met de chirurg voor de uitslag. Hij/zij bespreekt dan ook het vervolgtraject met u.

Vragen

Als u voor of na het onderzoek vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. De mammacareverpleegkundige is bereikbaar via de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24