Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Urologie
Verpleegafdeling N2

Dubbel-J katheter

Dubbel-J katheter

Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van een dubbel-J katheter in uw urineleider

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken een dubbel-J katheter te plaatsen, te verwisselen of te verwijderen. In deze folder vindt u algemene informatie over deze ingreep. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan in deze folder is beschreven. Als dit het geval is, bespreekt uw behandelend arts dit met u.

Wat is een dubbel-J katheter?

Uw nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar uw blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. De urineleiders kunnen bijvoorbeeld door een ontsteking of beschadiging te nauw worden. Ook kunnen nierstenen een urineleider blokkeren.

Om de urine toch af te voeren naar de blaas, plaatsen we een dubbel-J katheter in uw urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide uiteinden een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. Eén krul komt in uw nier te liggen, de andere krul ligt in uw blaas.
dubbel j katheter

Een dubbel-J katheter kan in één of beide urineleiders worden ingebracht. Soms wordt een dubbel-J katheter ingebracht ter voorbereiding op een operatie aan de nier.

Het plaatsen, verwisselen of verwijderen van de katheter gebeurt op de polikliniek Urologie of op de Operatiekamer (OK) onder gehele narcose of met een ruggenprik. De arts bespreekt dit vooraf met u.

Voorbereiding

Als het plaatsen van de dubbel-J katheter op de polikliniek gebeurt, hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken. Het plaatsen van de katheter gebeurt met een cystoscopie (zie folder Cystoscopie). Gebruikt u bloedverdunnende middelen of bent u zwanger, meld dit dan bij de uroloog.

Als het plaatsen van de dubbel-J katheter in de operatiekamer gebeurt, dan gaat u zodra de operatie gepland wordt naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en indien nodig een telefonische afspraak met de anesthesioloog en de verpleegkundige.

De behandeling


Inbrengen of wisselen van de katheter op de polikliniek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Urologie, route 100. De verpleegkundige brengt u naar de behandelkamer en vraagt u de kleding van het onderlichaam uit te trekken. De kleding van het bovenlichaam mag u aanhouden. Hierna neemt u plaats op de behandeltafel. U ligt tijdens de behandeling op uw rug, met uw benen in beensteunen. De verpleegkundige bereidt u voor op de behandeling. Uw onderlichaam wordt steriel afgedekt, de röntgenboog wordt boven u geplaatst en alle instrumenten worden klaargezet.

De uroloog gaat door middel van een cystoscopie op zoek naar de uitmonding van de urineleider in de blaas. Er wordt contrastvloeistof ingespoten om de urineleider en nier via röntgen doorlichting in beeld te krijgen. De dubbel-J katheter wordt door de urineleider geschoven tot in de nier. De krullen aan beide uiteinden van de katheter zorgen ervoor dat deze op zijn plaats wordt gehouden. Met röntgen doorlichting wordt gekeken of de katheter op de juiste plek in de nier en in de blaas ligt.

Inbrengen of wisselen van de katheter op de Operatiekamer

Op de dag van de operatie meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u waar u wordt verwacht.

U wordt onder narcose gebracht of u krijgt een ruggenprik. De ingreep op de Operatiekamer verloopt verder het zelfde als op de polikliniek.

Verwijderen van de katheter op de polikliniek

Het verwijderen van de katheter gaat door middel van een cystoscopie. De uroloog brengt via de scoop een klein tangetje in en verwijdert met dit tangetje de katheter.

Na de behandeling

Mogelijke klachten

Leefregels

We raden u aan dagelijks voldoende te drinken (minimaal 2 tot 2,5 liter). U spoelt hiermee uw nieren en blaas op een natuurlijke manier.

Wanneer moet u contact opnemen

Wanneer u last heeft van (één van) de bovenstaande klachten, dan kunt u contact opnemen met polikliniek Urologie op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via (0314) 32 95 37.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. De polikliniek is op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 72. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan-24