Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Drainage van mammacyste of -abces onder echogeleide

Drainage van mammacyste of -abces onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft voor u een drainage van een cyste of abces in de borst onder echogeleide aangevraagd. In deze folder leest u hoe u zich voorbereidt op het onderzoek en hoe het onderzoek verloopt.

Bij dit onderzoek wordt de cyste of het abces aangeprikt en leeggezogen.

De radioloog verricht het onderzoek. Hij/zij wordt hierbij geassisteerd door een medisch assistent of laborant.

Voorbereiding


Medicijnen

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Allergieën

Bent u overgevoelig voor verdovingsmiddel en/of pleisters? Meld dit dan voor het onderzoek aan uw behandelend arts.

Kleding

Voor het onderzoek moet u uw bovenkleding uittrekken.

Zalf, lotion en deodorant

U mag op de dag van het onderzoek geen zal, lotion of deodorant op de huid gebruiken.

Waar meldt u zich?

Meld u zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van afdeling Radiologie (eerste etage, route 62).

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de afspraak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de afdeling Radiologie of van uw behandelend arts. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur via telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Verloop van het onderzoek

U ligt op uw rug op de onderzoekstafel. Een punctie van een cyste wordt meestal zonder verdoving uitgevoerd, omdat de punctienaald dezelfde dikte heeft als de verdovingsnaald. Mocht er een dikkere naald nodig zijn, bijvoorbeeld bij een abces, dan krijgt u mogelijk een verdoving. De radioloog brengt het gebied van de punctie met de echo in beeld. Hiervoor gebruikt hij/zij koude gel. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd met alcohol en brengt de radioloog de naald in. Hij/zij beweegt deze naar de juiste plek, onder echogeleiding. Zodra de naald op de juiste plek zit wordt de cyste- of abcesinhoud opgezogen.

De ingreep duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

Na de punctie wordt er enkele minuten op de punctieplaats gedrukt om een bloeduitstorting tegen te gaan. Op de punctieplaats krijgt u een pleister. U mag na de punctie naar huis.

De pleister mag er na een aantal uren af. U kunt een bloeduitstorting krijgen op de punctieplaats. Als u een bloeduitstorting heeft, dan kunt u de punctieplaats ongeveer 15 minuten af te drukken.

Contact opnemen

Als zich problemen voordoen of u twijfelt ergens over, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Vragen

Als u voor of na het onderzoek vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mammacareverpleegkundige. De mammacareverpleegkundige is bereikbaar via de polikliniek Chirurgie, telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: mrt-24