Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-scan van de blaas, nieren en urinewegen (CT-IVP)

CT-scan van de blaas, nieren en urinewegen (CT-IVP)

Computer Tomografie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt u een CT-scan. Er zijn verschillende soorten CT-onderzoeken. Elk onderzoek vraagt een andere voorbereiding. Deze folder is gericht op het onderzoek dat voor u van toepassing is. U kunt bij het betreffende onderzoek lezen wat er van u verwacht wordt en wat u kunt verwachten.

De CT-scan

Bij een CT-scan (Computer Tomografie) ligt u op een tafel die in een soort 'ring' wordt geschoven. In deze 'ring' bevindt zich een ronddraaiende bron, die röntgenstralen uitzendt. Met behulp van de computer wordt zo een dwarsdoorsnede van uw lichaam in beeld gebracht. De CT-scan kan 'schijfjes' lichaam in beeld brengen. Door meerdere 'schijfjes' vast te leggen op de monitor, krijgt de radioloog de juiste informatie over de verschillende organen en hun relatie onderling. Tijdens de röntgenopname, hoort u de apparatuur in de ring om u heen draaien. Bij onderzoek van de longen of de buik wordt u gevraagd in te ademen en de adem even vast te houden.

Een onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Dit verschilt per onderzoek.

Jodiumhoudend contrastmiddel

Bij een CT-onderzoek wordt vaak een jodiumhoudend contrastmiddel gebruikt om delen van het lichaam beter zichtbaar te maken op de scan. Deze vloeistof wordt dan tijdens het onderzoek in uw lichaam gespoten. Meestal hoort u pas op het moment dat het onderzoek plaatsvindt of bij u contrastmiddel wordt gebruikt.

Risico van jodiumhoudend contrastmiddel voor bepaalde patiënten

Jodiumhoudend contrastmiddel kan bij bepaalde groepen patiënten, de zogenaamde risicogroepen, leiden tot een allergische reactie of tot nierschade. Uw arts gaat na of u tot een van de risicogroepen behoort. Als u tot een risicogroep behoort, nemen wij extra maatregelen voorafgaand aan het onderzoek. Zo wordt voorkomen dat u schade aan uw nieren oploopt of een allergische reactie krijgt. In de folder 'Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel' leest u welke maatregelen worden genomen. U hoeft deze folder alleen te lezen als u nierschade heeft of een verhoogde kans op nierschade.
Het onderzoek met contrastvloeistof in de bloedvaten kan niet altijd doorgaan in de volgende gevallen:
Neemt u in bovenstaande gevallen tijdig contact op met de röntgenafdeling om te vragen of het noodzakelijk is contrastmiddel te gebruiken tijdens het onderzoek.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u in verwachting bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Voorafgaand aan de CT-scan

Voor het onderzoek gelden de volgende algemene voorbereidingen:

Voldoende drinken

Wij raden u aan om de dag voor het onderzoek voldoende (zo'n 1,5 tot 2 liter) te drinken. Dit zorgt ervoor dat de contrastvloeistof na het onderzoek sneller uit uw lichaam is. De contrastvloeistof verlaat het lichaam via de urine.

Bent u dialysepatiënt? Dan is het van belang dat u zich aan de drinkvoorschriften van uw arts houdt. Bij vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.

Bij diarree, uitdroging of nieuwe medicijnen

Indien u voorafgaand aan het onderzoek diarree krijgt, uitgedroogd raakt of nieuwe medicijnen krijgt die de nieren belasten, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie of met uw arts. Overleg of het verstandig is het onderzoek door te laten gaan.

Bloedprikken

Heeft u van uw behandelend arts een labformulier gekregen om uw bloed te laten controleren? Dan is het van belang dat u 2 weken voor het onderzoek bloed laat prikken. Eerder bloed laten prikken heeft geen zin. Dan zijn de waardes namelijk niet actueel genoeg.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de locatie die met u is afgesproken. Dit kan zijn:
Wij verzoeken u te parkeren op het parkeerterrein bij de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis.

Uw onderzoeken

Hieronder leest u welke specifieke voorbereiding u moet treffen. In de meeste gevallen hoort u pas tijdens het onderzoek of er bij u contrastmiddel wordt gebruikt.

CT van de blaas, nieren en urinewegen (CT-IVP)


Voorbereiding

De twee uren vóór het onderzoek mag u niets meer eten.

Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek vooraf voldoende drinkt. Door het drinken van water is de werking van de nieren beter zichtbaar op de scan.

U kunt ervoor kiezen om thuis een halve liter water te drinken. Als u het prettiger vindt, kunt u ook een halve liter water meenemen en dit in het ziekenhuis opdrinken. De blaas hoeft voor het onderzoek niet gevuld te zijn, dus u mag gewoon naar het toilet gaan.

Verloop van het onderzoek

De laborant spuit contrastvloeistof in een ader in uw arm.

Bijwerkingen/complicaties

Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling. Door de moderne technieken die wij in ons ziekenhuis toepassen, is de stralingsdosis minimaal.

Als u tijdens het onderzoek contrastvloeistof heeft gekregen, kunnen er bijwerkingen optreden:
De meeste klachten verdwijnen vanzelf weer, eventueel na medicatie.
Als u weer thuis bent en er treden complicaties op waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de afdeling Radiologie. Zij is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op het telefoonnummer (0314) 32 95 05. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

De uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd (uw huisarts of specialist) ontvangt altijd de uitslag.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de afdeling Radiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 95 05.

Filmpje

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl/ct-scan-4

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24