Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

CT-geleide drainage

CT-geleide drainage

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Binnenkort krijgt u een drainage met behulp van een CT-scan. In deze folder leest u hoe u zich voorbereidt op het onderzoek en hoe het onderzoek verloopt.

Drainage met behulp van een CT-scan

Bij een drainage wordt met behulp van een slangetje het vocht uit een holte in het lichaam (abces) gehaald. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Bij de drainage wordt gebruik gemaakt van een CT-scan (Computer Tomografie). Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel die in een soort 'ring' wordt geschoven. In deze 'ring' bevindt zich een ronddraaiende bron, die röntgenstralen uitzendt. Met behulp van de computer wordt zo een dwarsdoorsnede van uw lichaam in beeld gebracht. De CT-scan kan 'schijfjes' lichaam in beeld brengen. Door meerdere 'schijfjes' vast te leggen op de monitor, krijgt de radioloog de juiste informatie over de verschillende organen en hun relatie onderling. Hierdoor kan de radioloog bepalen waar de drainage precies moet plaatsvinden.

Tijdens de röntgenopname hoort u de apparatuur in de ring om u heen draaien. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Voor een CT-geleide drainage wordt u één dag opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Als u (mogelijk) zwanger bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Deze overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Waar meldt u zich

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. De medewerker vertelt u vervolgens waar u wordt verwacht. U kunt meer informatie vinden in de folder ‘Uw opname in het Slingeland Ziekenhuis’ of op de website www.slingeland.nl.

Wij verzoeken u te parkeren op het parkeerterrein bij de hoofdingang van het Slingeland Ziekenhuis.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u van de verpleegkundige op de verpleegafdeling een infuus. Door dit infuus kunnen tijdens het onderzoek contrastvloeistof en eventueel medicijnen worden toegediend. Mocht het nodig zijn om tijdens het onderzoek een contrastmiddel te gebruiken, dan krijgt u dit op de afdeling te horen.

Voor een CT-geleide drainage moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u 2 uur voorafgaand aan het onderzoek op de verpleegafdeling niet meer mag eten of drinken.

Na een CT-geleide drainage mag u niet zelf naar huis rijden. Regel van tevoren dat iemand u naar huis kan begeleiden.

Het onderzoek

Een medewerker van het ziekenhuis begeleidt u vanaf de verpleegafdeling met een bed naar de afdeling Radiologie. Hier ontmoet u de radioloog die het onderzoek uitvoert. Twee röntgenlaboranten assisteren hierbij.

Voor het onderzoek wordt eventueel uw bloeddruk gemeten. Daarna mag u op de CT-tafel gaan liggen. Afhankelijk van de plek van de drainage, ligt u op uw rug, buik of zij. De röntgenlaborant vertelt u hoe u moet liggen.

Een enkele keer maakt de radioloog ook gebruik van een echo tijdens de drainage. Dit apparaat staat dan bij de CT.

U krijgt een plakker met markeringen opgeplakt. Met de eerste scan wordt hiermee bepaald waar verdoofd en gedraineerd moet worden. Met een stift wordt dit op uw huid afgetekend. Deze plek wordt vervolgens gereinigd met alcohol. Daarna krijgt u de plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt, begint de radioloog met de drainage. Met behulp van een holle naald wordt het abces aangeprikt. Via deze naald wordt daarna de drain ingebracht en het vocht afgevoerd. Eventueel wordt via dezelfde naald ook weefsel of vocht weggenomen.

Voordat de drain wordt geplaatst, wordt er een aantal keer een korte scan gemaakt. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de naald op de juiste plek zit. Als er weefsel of vocht is weggenomen, wordt dit opgestuurd voor verder onderzoek.

Na het onderzoek wordt de drain met een speciale pleister op de huid vastgeplakt. Soms wordt de drain ook met een hechting vast gezet. De arts bepaalt wanneer de drain weer verwijderd kan worden. Eventueel wordt uw bloeddruk gemeten. Dit is afhankelijk van de plek waarop u geprikt bent.

Na de drainage en controle brengt een medewerker u in uw bed naar de afdeling. Als u een CT-geleide drainage in het gebied van de longen heeft gehad, dan wordt later op de dag een longfoto gemaakt.

Aanvullende informatie

In een enkel geval blijkt tijdens de CT-scan dat de drainage medisch niet verantwoord is. Het onderzoek wordt dan gestaakt. In dat geval bespreekt de behandelend arts met u het vervolg.

Bijwerkingen/complicaties

Bij een drainage kunnen de volgende complicaties optreden:

Problemen of vragen na uw opname

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

De uitslag van het onderzoek

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt altijd de uitslag. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.

Bij verhindering

Als u op het afgesproken tijdstip bent verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk naar de polikliniek waar het onderzoek is aangevraagd.

Filmpje

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over wat u kunt verwachten als u een CT-scan krijgt. Om het filmpje te bekijken gaat u naar www.slingeland.nl. Klik vervolgens op Patiënt > Specialismen > Radiologie > Onderzoeken en behandelingen > CT-scan.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan de radioloog of laborant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24