Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Anesthesiologie / Pijnbestrijding


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Behandeling met een capsaïcine pleister


Algemeen
In overleg met u is een afspraak gemaakt voor een behandeling met een capsaïcine pleister. Een pijnconsulent voert de behandeling uit. In deze folder leest u wat een behandeling met capsaïcine inhoudt en hoe de behandeling verloopt.

Wat is capsaicine?
Capsaïcine is een stofje dat in hete pepers zit (Spaanse pepers, sambal). Het is de stof die de peper het pittige karakter geeft en zorgt voor een branderig gevoel in de mond. Capsaïcine is ongeveer 250 maal zo sterk als sambal.

Bij zenuwpijn zijn de zenuwen in de huid overprikkeld. Hierdoor ontstaat vaak een branderige of schietende pijn, pijn bij aanraken, overgevoeligheid voor warmte of kou en tintelingen.

De capsaïcine in de pleister bindt zich aan de overprikkelde zenuwcellen in de huid en zorgt ervoor dat de zenuwcellen minder gevoelig worden voor pijn. Hierdoor worden minder pijnprikkels doorgegeven aan de hersenen en neemt de pijn af.

Wanneer is de behandeling mogelijk niet geschikt
Is een van onderstaande situaties voor u van toepassing? Neem dan contact op met de polikliniek om na te gaan of de behandeling door kan gaan.
Vermindering van de pijnklachten voorafgaand aan de behandeling
Als uw pijnklachten vóór de afspraak verdwenen of sterk verminderd zijn, neemt u dan een aantal dagen voor de geplande afspraak contact op met de polikliniek Pijnbestrijding. De pijnconsulent bespreekt met u of de behandeling op dat moment zinvol is. U kunt de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Voorbereiding
Om de behandeling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u zich voorbereidt:
U hoeft voor de behandeling niet nuchter te zijn. U mag van tevoren dus gewoon eten en drinken.

Waar meldt u zich
Op de dag van de behandeling meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Pijnbestrijding (route 74, tweede etage).

Behandeling met een capsaïcine pleister
De pijnverpleegkundige maakt de huid schoon en droog en tekent daarna op de huid het pijnlijke gebied af met een markeerstift.

Dan volgt de behandeling met de capsaïcine 8% pleister. De pijnverpleegkundige plakt de pleister op het afgetekende gebied. De pleister blijft 60 minuten zitten. Uitzondering hierop is wanneer uw voeten behandeld worden; dan blijven de pleisters 30 minuten zitten.

Nadat de pleisters de benodigde tijd op de huid hebben gezeten, verwijdert de pijnverpleegkundige de pleisters en maakt de huid schoon met een reinigingsgel. Daarna wordt de huid ook nog schoongemaakt met water en zeep.

De behandeling met de capsaïcine pleisters kan pijnlijk zijn omdat het de huidzenuwen stimuleert. Tijdens de behandeling geeft u steeds aan wanneer de pijn toeneemt. Dan kan de pijnverpleegkundige de huid koelen en/of u pijnmedicatie geven.

Uw pijn gaat niet direct weg. Meestal wordt de pijn na 1-3 weken minder. Gaat uw pijn niet weg? Of komt de pijn terug? Dan kunt u na 3 maanden nog een keer een behandeling met een capsaïcine pleister krijgen.

Na de behandeling

Niet zelf deelnemen aan het verkeer
Wij adviseren u om na de eerste behandeling niet zelf deel te nemen aan het verkeer. Vraag iemand om u te brengen en halen of ga met het openbaar vervoer. Indien u geen bijwerkingen heeft, dan mag u na een eventuele volgende behandeling wel zelf deelnemen aan het verkeer.

Rode huid
Na de behandeling met een capsaïcine pleister kan de huid rood zijn. Ook kunt u een brandend gevoel hebben op de plek waar de pleister zat. Meestal is dit na een paar dagen weg.

Pijnlijke huid
Doet uw huid pijn? Koel de huid dan met een coolpack uit de koelkast.
Let op! De coolpack mag niet bevroren zijn en geen direct contact maken met uw huid. Wikkel de coolpack in een theedoek.

De eerste dagen na de behandeling
Wij adviseren u de eerste dagen na de behandeling:
Bijwerkingen en risico's
Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben, capsaïcine ook. Maar niet iedereen krijgt last van bijwerkingen.

Op de plek waar de pleister zat:
Heeft u last van bijwerkingen van de behandeling met de pleister en gaan deze na een paar dagen niet vanzelf over? Neem dan contact op de met de pijnconsulent.

De polikliniek Pijnbestrijding is van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 92 42. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts via (0314) 32 99 11. Indien uw behandeltraject in het ziekenhuis al is beëindigd, dan kunt u met vragen en problemen contact opnemen met uw huisarts.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meldt u dit dan tenminste 24 uur voor de afspraak via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling, dan kunt u de pijnconsulent bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit spreekuur is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur. De pijnconsulent is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 97 99.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: juli 2022