Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Radiologie

Biopsie onder echogeleide

Biopsie onder echogeleide

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

Uw behandelend arts heeft in overleg met u een biopsie onder echogeleide voor u aangevraagd. In deze folder leest u hoe u zich voorbereidt op het onderzoek en hoe het onderzoek verloopt. Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Of ziet u ergens tegenop of bent u ongerust? Laat het ons dan gerust weten, dan houden wij daar extra rekening mee.

Biopsie

Bij een biopsie wordt met een naald een klein beetje weefsel opgezogen voor onderzoek. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De radioloog of physician assistant voert het onderzoek uit.

Voorbereiding


Nuchter

Voor een biopsie is soms een opname nodig. Als dit het geval is, dient u 2 uur vóór het onderzoek nuchter te blijven. Dat betekent dat u vanaf dat moment niet meer mag eten en drinken.

Kleding

Draag gemakkelijk zittende kleding.

Sieraden

Draag geen sieraden op de dag van de ingreep. Doe sieraden thuis alvast af.

Allergieën

Heeft u één of meerdere allergieën? Geef dat vooraf aan uw behandelend arts.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Bloedstolling

Bij een biopsie moet in sommige gevallen voordat het onderzoek plaatsvindt, de bloedstolling bekend zijn. Als dat het geval is wordt op eerder tijdstip bloed geprikt. De verpleegkundige controleert vervolgens de uitslagen.

Waar melden

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Wanneer er geen opname nodig is, meldt u zich bij de balie op de afdeling Radiologie. Is er wel een opname voor uw geregeld? Dan kunt u zich melden bij de desbetreffende verpleegafdeling.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend arts.

Het verloop van het onderzoek

Voor een biopsie is soms een korte opname in het ziekenhuis nodig. Dit hangt af van de aan te prikken plek. De duur van de opname kan verschillen. Zo moet u voor een biopt in de buik langer blijven dan voor een biopt in een ledemaat. Als u wordt opgenomen begeleidt een medewerker van het ziekenhuis u naar de afdeling Radiologie.

In de onderzoekskamer gaat u op uw rug of op uw buik op de onderzoekstafel liggen. Het gebied waar de biopsie plaatsvindt wordt met behulp van echografie in beeld gebracht. Met echografie worden weefsels en organen zichtbaar gemaakt door middel van geluidsgolven. De echografie is niet pijnlijk. Wel kan de gel wat koud aanvoelen. Vervolgens wordt de huid waar de biopsie plaatsvindt plaatselijk verdoofd. Zodra de verdoving werkt wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt. De radioloog of physician assistant brengt een naald in en beweegt deze met behulp van de echo, naar de juiste plek. Zodra de naald op de juiste plek zit, wordt er weefsel weggenomen. Over het algemeen is het bij een biopsie noodzakelijk om twee tot drie keer te prikken. Afhankelijk van het verkregen materiaal wordt besloten hoe vaak geprikt moet worden. Na het onderzoek krijgt u een pleister op het prikgaatje.

De ingreep duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.

Als u bent opgenomen, brengt een verpleegkundige u weer terug naar de verpleegafdeling.

Na het onderzoek

Na een biopsie dient u zo’n 2 tot 4 uur bedrust te houden. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het wondje. Vrijwel direct na het onderzoek mag u weer wat eten en drinken. Als u bent opgenomen, dan gaat u na het onderzoek weer terug naar de afdeling.

Bent u niet opgenomen? Dan beslist de radioloog of physician assistant of u na het onderzoek meteen naar huis mag of dat u nog even blijft wachten op de afdeling Radiologie. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelf naar huis te rijden. U kunt nog een beetje flauw zijn of niet lekker worden van de pijn. U doet er verstandig aan de rest van de dag rustig aan te doen. Bij thuiskomst mag u geen zware handelingen verrichten. De volgende dag mag u alles weer doen.

De uitslag van het onderzoek

Het verkregen materiaal wordt na het onderzoek opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek. De behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de controleafspraak.

Risico’s en mogelijke complicaties

De aangeprikte plek kan wat napijn geven. Ook kan er een blauwe plek ontstaan. Dit is normaal. In zeldzame gevallen kan er een nabloeding optreden. Verder medisch handelen kan dan noodzakelijk zijn.

Contact opnemen

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat van uw behandelend arts. Tijdens uw opname kunt u met uw vragen terecht bij de verpleging, uw behandelend arts, de radioloog of physician assistant.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.Foldernummer: jan 24