Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

Cardiologie


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Ajmaline provocatietest


Algemeen
Binnenkort krijgt u een Ajmaline provocatietest. Met dit onderzoek kunnen we nagaan of u lijdt aan het Brugada-syndroom. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek, hoe u zich voorbereidt en wat u kunt verwachten.

Waarom dit onderzoek

Uw cardioloog heeft dit onderzoek aangevraagd omdat:
Bovenstaande zou kunnen betekenen dat u het Brugada-syndroom heeft. Dat is een erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart verstoord is. Dit kan leiden tot ernstige hartritmestoornissen.

Wat neemt u mee

Neem uw actuele medicatieoverzicht mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. Neem eventueel ook uw medicijnen in de originele verpakking mee.

Voorbereiding
Voor het onderzoek gelden de volgende voorbereidingen.

Eten en drinken

Als u in de ochtend wordt opgenomen, mag u vanaf 00.00 uur ‘s nachts tot en met het onderzoek niet eten en drinken.

Als u in de middag wordt opgenomen, mag u nog een licht ontbijt nemen (bijvoorbeeld een beschuit en een kopje thee of koffie).

Bij suikerziekte
Heeft u suikerziekte, dan dient u zeer waarschijnlijk uw medicatie aan te passen. Bent u bij uw huisarts onder controle voor suikerziekte, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts als u hier vragen over heeft. Bent u onder controle bij de internist, dan kunt u bellen met de diabetesverpleegkundige, tel. (0314) 32 96 69.

Medicatie
Neem eventuele medicatie in met een klein slokje water. Als u geen medicijnen mag innemen, heeft de arts dat met u besproken.

Waar meldt u zich
Op de opnamedag meldt u zich op de afgesproken tijd bij de medewerker van de receptie bij de hoofdingang. U wordt opgehaald en naar de Cardio Care Unit (CCU) gebracht.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een verpleegkundig specialist en een cardioloog. Eerst wordt u gewogen. Zo kunnen we namelijk de juiste dosering van het medicijn Ajmaline bepalen.

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed. U krijgt een infuus in uw arm. Hierdoor wordt de Ajmaline ingespoten. U krijgt elektrodeplakkers op uw borst die verbonden worden met een hartmonitor. Het kan zijn dat uw borsthaar wordt geschoren op de plaatsen waar de elektrodeplakkers komen. Vervolgens maken we een aantal hartfilmpjes (ECG) en meten we uw bloeddruk.

Daarna spuit de cardioloog iedere twee minuten het medicijn Ajmaline via het infuus in uw lichaam. Iedere twee minuten wordt er een hartfilmpje gemaakt. Ook wordt uw bloeddruk gemeten om de twee minuten. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Een kwartier en een uur na de laatste dosis Ajmaline worden er nogmaals hartfilmpjes gemaakt.

Mogelijke complicaties

Op het moment dat u het medicijn Ajmaline toegediend krijgt, is er een heel kleine kans dat er ritme- en geleidingsstoornissen optreden. Het is dan nodig direct in te grijpen. Daarom zijn er altijd een cardioloog en verpleegkundig specialist bij het onderzoek aanwezig en staan er apparatuur en medicatie klaar om dit te verhelpen.

Bijwerkingen medicatie
Het medicijn Ajmaline kan klachten veroorzaken. Deze klachten zijn vaak van korte duur omdat het medicijn binnen enkele minuten is uitgewerkt. De klachten die kunnen voorkomen zijn: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, dubbel of wazig zien, trillingen, tintelingen en het warm krijgen. Krijgt u deze klachten? Meld het bij de cardioloog of verpleegkundig specialist.

Uitslag

De cardioloog kan aan de hand van de verschillende hartfilmpjes vaststellen of u het Brugada-syndroom heeft. De cardioloog beoordeelt de hartfilmpjes direct na het onderzoek. Nog tijdens de opname krijgt u de uitslag te horen van de cardioloog.

Als er geen veranderingen op de hartfilmpjes te zien zijn, mag u weer naar huis. Zijn er wel veranderingen te zien, dan overlegt de cardioloog met u of het nodig is dat u langer in het ziekenhuis blijft.

Weer naar huis
U mag zelf weer naar huis rijden.

Vragen/problemen

Het gebeurt bijna nooit dat iemand thuis nog klachten heeft van het onderzoek. Maakt u zich toch zorgen? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig neemt uw huisarts contact op met de cardioloog.

Als u voorafgaand aan het onderzoek vragen heeft, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de polikliniek Cardiologie. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur en 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Meer informatie

Meer informatie over het Brugada-syndroom vindt u op de website van de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u digitaal vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het ‘Privacyreglement Patiënten’, vraag ernaar bij uw zorgverlener).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl.


Foldernummer: feb 21