Logo Slingeland Ziekenhuis.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Chirurgie
Vaatchirurgie

Abdominaal aorta aneurysma (AAA)

Abdominaal aorta aneurysma (AAA)

Verwijding van de buikslagader en de (operatieve) behandeling hiervan

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Algemeen

U heeft een verwijding (aneurysma) van uw buikslagader (aorta). In deze folder leest u meer informatie over wat een aneurysma is en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Aneurysma van de aorta

De aorta is de grootste en belangrijkste slagader in het lichaam. De aorta vervoert zuurstofrijk bloed van het hart naar alle organen en weefsels van het lichaam. Normaal is de doorsnede van de buikaorta ongeveer 2 cm. Is de doorsnede meer dan 3 cm, dan spreken we van een aneurysma.

Een aneurysma verzwakt de vaatwand en zorgt ervoor dat de spanning op de vaatwand groter wordt.
Ook ‘wervelt’ het bloed in de verwijding, waardoor er een groter risico is op het ontstaan van bloedstolsels.

Als de verwijding groter wordt, kan er een scheur (ruptuur) in de wand van de slagader ontstaan. Wanneer de vaatwand van een groot aneurysma scheurt, ontstaat een levensgevaarlijke situatie en moet u direct geopereerd worden.
aorta-aneurysma

Behandelmogelijkheden

Een aneurysma van de buikslagader die kleiner is dan 5 cm bij vrouwen of 5.5 cm bij mannen wordt zelden geopereerd. Dit komt doordat de risico’s van een operatie op dat moment groter zijn dan het risico op een ruptuur.

Wel wordt u behandeld met medicijnen en krijgt u leefstijladviezen. Daarnaast komt u regelmatig op de polikliniek, waarbij vooraf een echo van uw buik wordt gemaakt om te beoordelen of het aneurysma groeit.

Medicatie

Vanwege het verhoogde risico op bloedstolsels krijgt u het advies om een bloedverdunner te gebruiken. Ook is het aangeraden om een cholesterolverlager te gebruiken.

Leefstijladviezen

Een gezonde leefstijl is van groot belang. Onderstaande leefstijladviezen krijgt u ook wanneer u geopereerd wordt.

Factoren die ongunstig zijn voor de conditie van de vaatwand:
Leeftijd, geslacht, erfelijkheid en vetverdeling zijn factoren waar u zelf geen invloed op heeft. We hebben wel invloed op factoren als roken, bloeddruk, cholesterol en eetgewoonten. Stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten en eventueel medicijnen helpen bij een gezonde leefstijl.

Operatie

Wanneer het aneurysma 5 cm of groter (vrouw) of 5.5 cm of groter (man) is, wordt het aneurysma vaak met een operatie behandeld.

Een operatie is niet zonder risico. Daarom wordt het risico van een operatie zorgvuldig afgewogen tegen de kans op een ruptuur. Er zijn twee opties voor een operatie: een EVAR of een buikoperatie. Welke operatietechniek wordt gekozen is afhankelijk van onder andere de exacte ligging van het aneurysma. Naast diameter en ligging spelen ook leeftijd, conditie, conditie van hart en longen, groeisnelheid van het aneurysma en de behandelwens van de patiënt een rol.

EVAR

EVAR staat voor EndoVasculaire Aneurysma Reparatie. Dit betekent dat een aneurysma van binnenuit wordt gerepareerd, zonder grote buikoperatie. Via de liezen wordt een zogenaamde ‘endoprothese’ (een kunststof buisje) door het aneurysma gelegd. Hierdoor stroomt het bloed voortaan door de prothese en staat er geen druk meer op de wand van het aneurysma. Na een EVAR verblijft u gemiddeld 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis.
Aneurysma-behandeling

Buikoperatie

Bij een buikoperatie wordt een bloedvatprothese (een kunststof buisje) geplaatst in de slagader op de plek van het aneurysma. Deze operatie is ingrijpend. Na een buikoperatie verblijft u gemiddeld 5 tot 7 dagen in het ziekenhuis.

Een EVAR-operatie verloopt via een slagader in de lies. Een operatie via de lies heeft belangrijke voordelen ten opzichte van een buikoperatie:
U heeft zelf invloed op uw herstel na de operatie. Hoe fitter u bent vóór de operatie, hoe sneller uw herstel verloopt. In sommige gevallen kan het helpen om voor de operatie advies te vragen aan een fysiotherapeut of diëtist.

Pre-operatief spreekuur

Centraal Planbureau

Wanneer de operatie gepland wordt, gaat u naar het Centraal Planbureau. Hier worden uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten. Eventueel is er aanvullend onderzoek nodig, zoals een hartfilmpje of bloedprikken. Ook wordt u gevraagd om thuis een digitale vragenlijst in te vullen in het patiëntenportaal Mijn Slingeland. Het Centraal Planbureau maakt met u een afspraak voor de voorbereiding op de operatie. Deze voorbereiding kan een afspraak in het ziekenhuis op het Pre-operatief spreekuur of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand.

Afspraak op het pre-operatief spreekuur

Als de voorbereiding op uw operatie in het ziekenhuis plaatsvindt, heeft u een afspraak op het pre-operatief spreekuur. U heeft dan een gesprek met de apothekersassistent en de anesthesioloog. De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Neem voor deze afspraak altijd uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd tijdens de operatie en met welke medicijnen u eventueel (tijdelijk) dient te stoppen.

Meer informatie over de manier van verdoven vindt u in de folder Anesthesie. Deze folder staat voor u klaar in Mijn Slingeland. Hier vindt u ook een instructievideo over de pre-operatieve voorbereiding.

De voorbereiding op uw ziekenhuisopname en uw eventuele nazorg ontvangt u digitaal via Mijn Slingeland of er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt.

Digitale voorbereiding

Als de voorbereiding op uw operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. U ontvangt alle informatie via Mijn Slingeland. Daarna volgt er een telefonische afspraak met de apothekersassistent en indien nodig een telefonische afspraak met de anesthesioloog en de verpleegkundige.

Voor de operatie

Niet ontharen

Bij u vindt een operatie plaats in een lichaamsgebied waar mogelijk haar groeit. Door te ontharen kunt u kleine wondjes in de huid krijgen. Hierdoor ontstaan sneller infecties tijdens of na een operatie. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom vragen wij u minimaal een week voor de operatie niet meer zelf het operatiegebied te ontharen. De chirurg bepaalt of het nodig is om te ontharen. Als dit het geval is, gebeurt dit direct voor de operatie in het ziekenhuis.

Nagelverzorging, sieraden, gebitsprothese, gehoorapparaat, lenzen, bril, make-up

Zorgt u ervoor dat uw nagels kort, schoon en zonder nagellak zijn als u geopereerd wordt. Dit is belangrijk om infecties te voorkomen. Ook kan het operatieteam aan de hand van uw nagels controleren hoe het zuurstofgehalte in uw bloed is. Kunstnagels hoeft u niet te verwijderen, maar meld het wel aan de verpleegkundige als u deze heeft.

Doet u uw sieraden (zoals ringen en piercings) thuis alvast af. Om infecties en ander letsel te voorkomen, mag u deze niet dragen tijdens de operatie. Vanwege uw veiligheid mag u tijdens de operatie ook geen bril, lenzen, gebitsprothese, gehoorapparaat en make-up dragen.

De dag van de operatie

Waar meldt u zich?

Meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie bij de hoofdingang. De medewerker van de receptie vertelt waar u wordt verwacht.

Verloop van de operatie bij EVAR

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose), tenzij anders besproken met uw arts. De vaatchirurg maakt een kleine snede in de lies. Via de liesslagaders wordt een katheter ingebracht. Met behulp van de katheter brengt de chirurg een opgevouwen endoprothese (een kunststof buisje) door de liesslagaders naar de plek van het aneurysma.

De vaatchirurg bepaalt met behulp van röntgenapparatuur waar de prothese moet komen. Voor een EVAR is dit een prothese met twee pijpjes, een ‘broekprothese’. De prothese wordt in de aorta vastgeklemd, net boven het aneurysma. De prothese blijft door weerhaakjes vastzitten in de vaatwand. Na het plaatsen van de prothese wordt de katheter verwijderd en worden de wonden in de lies gehecht.

Verloop van de operatie bij een buikoperatie

De ingreep vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). De chirurg maakt een snee in de buik, van net boven de navel tot aan het schaambeen. Vervolgens wordt de aorta aan beide zijden van het aneurysma afgeklemd. De chirurg knipt het aneurysma open, haalt eventueel aanwezige bloedstolsels eruit en hecht een bloedvatprothese in het aneurysma. De vaatwand wordt om de prothese heen gesloten.

Als er ook ernstige vernauwingen of verwijdingen in de bekkenslagaders aanwezig zijn, dan krijgt u een broekprothese. Dit is een prothese met twee pijpjes die in de bekkenslagaders wordt geplaatst.

Resultaat van de EVAR of buikoperatie

Doordat het bloed door de prothese stroomt en niet meer door de zwakke plek in de aorta, is het risico op ruptuur niet meer aanwezig.

Na de operatie

EVAR operatie: uitslaapkamer

Na de EVAR operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. U blijft daar tot u goed wakker bent en uw bloeddruk en hartslag goed zijn. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.

Buikoperatie: Intensive Care

Na een buikoperatie wordt u naar de Intensive Care (IC) gebracht. Hier worden uw hartslag en bloeddruk extra in de gaten gehouden. U blijft minimaal 1 nacht op de IC. Wanneer alle controles goed blijven, brengt de verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.

Bewegen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de operatie weer in beweging komt. Indien mogelijk kunt u gewoon weer lopen.

Controleafspraak op de polikliniek

Voordat u naar huis gaat, maakt de verpleegkundige met u een afspraak voor de eerste controle. Deze controle is bij de buikoperatie ongeveer 2 weken na de operatie. Na een EVAR is dit ongeveer 4 weken. De controleafspraak vindt plaats op de polikliniek Chirurgie.

Adviezen voor thuis

Thuis kunt u de dagelijkse activiteiten voorzichtig weer oppakken. Houdt u er rekening mee dat u de eerste tijd snel vermoeid bent. Dit wordt in de loop van de eerste maanden na de operatie beter. Genezing van de buikwond of liezen duurt meestal 2 weken, genezing van de buikwand duurt zeker 6 weken. Volledig herstel kunt u verwachten:
Vaak blijven patiënten na de operatie langere tijd moe en moet de conditie opnieuw opgebouwd worden. Dit verloopt voor elke patiënt anders.

Voor een goed herstel is het belangrijk dat u de leefstijladviezen goed opvolgt. Eet gezond, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en stop met roken. Voor meer informatie over een gezonde leefstijl kunt u terecht bij uw verpleegkundige.

Complicaties

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Algemene complicaties zijn een wondinfectie en trombose.

Mogelijke complicaties bij een EVAR-prothese

Mogelijke complicaties bij een buikoperatie

Wanneer moet u contact opnemen?

Heeft u last van (een van) de volgende symptomen, neem dan contact op met uw huisarts.

Problemen of vragen na uw opname

Neem bij problemen of vragen na uw opname in het ziekenhuis contact op met uw huisarts. Uw huisarts is op de hoogte van uw situatie. Indien nodig overlegt de huisarts met de specialist in het ziekenhuis.

Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.

Vragen voor uw opname

Heeft u voorafgaand aan de operatie nog vragen? Neem dan contact op met de secretaresse van de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Uw privacy en onze geheimhouding

Om u de beste zorg te kunnen geven, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens leggen wij digitaal vast en beveiligen wij goed. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben en u als patiënt recht heeft op privacy. Uitgebreide informatie over uw privacy, rechten en plichten vindt u in de folder ‘Uw rechten en plichten als patiënt’. Deze folder kunt u raadplegen op folders.slingeland.nl.


Foldernummer: dec-2023