Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

SCU/CCU/EHH

Met spoed opgenomen op de Stroke Care Unit, Cardio Care Unit of Eerste Hart Hulp

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. De afdeling SCU/CCU/EHH

3. Benodigdheden in het ziekenhuis

4. Uw verblijf op de afdeling
4.1 Opnamegesprek
4.2 Onderzoeken
4.3 Observatie met camera
4.4 Inlichtingen voor familie
4.5 Bezoek
4.6 Bloemen en planten
4.7 Gemengd verplegen
4.8 Oproepsysteem
4.9 Maaltijdkeuze
4.10 Helpen bij verzorging
4.11 Trombose
4.12 In beweging blijven
4.13 Foto-, film- of geluidsopnamen
4.14 Roken

5. Medewerkers
5.1 Verpleegkundigen
5.2 Medewerker Gastenservice
5.3 Teamleider
5.4 De medisch specialist
5.5 De arts-assistent
5.6 Medebehandelaars
5.7 Co-assistenten
5.8 Apothekersassistent
5.9 Overige zorgverleners

6. Parkeren

7. MRSA-bacterie

8. Voorzieningen in het ziekenhuis

8.1 Post
8.2 Televisie, radio en internet
8.3 Bezoekersrestaurant
8.4 Binnentuin
8.5 Winkel
8.6 Beveiliging
8.7 Stiltecentrum
8.8 Zondagsvieringen
8.9 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
8.10 Mariakapel

9. Overige ondersteuning
9.1 Transferbureau Zorg
9.2 Medisch maatschappelijk werk
9.3 Geestelijke verzorging
9.4 Bureau Patiëntenvoorlichting
9.5 De klachtenfunctionaris
9.6 De Cliëntenraad

10. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis
10.1 Rechten
10.2 Plichten
10.3 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
10.4 Orgaan- en/of weefseldonatie
10.5 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis

11. Veiligheid
11.1 Kwaliteit en veiligheid
11.2 Help mee aan een veilige behandeling

12. Weer naar huis
12.1 Ontslaggesprek
12.2 Complicaties
12.3 Vervolgzorg
12.4 Medicijnen
12.5 Controle of nabehandeling
12.6 Vervoer
12.7 Overdracht aan huisarts

13. Tevredenheidsonderzoek en suggestiekaart

14. Uw medisch dossier inzien en afspraken maken via Mijn Slingeland

15. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis


1. Algemeen
U bent met spoed opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis als u met spoed bent opgenomen op de Stroke Care Unit (SCU), Cardio Care Unit (CCU) of Eerste Hart Hulp (EHH).

2. De afdeling SCU/CCU/EHH
Op de Stroke Care Unit vindt de eerste opvang plaats van patiënten met een mogelijke bloeding of infarct in de hersenen (een CVA of TIA). Op de Cardio Care Unit of Eerste Hart Hulp liggen mensen waarvan vermoed wordt dat het hart de oorzaak is van de lichamelijke klachten.

U ligt op de SCU/CCU/EHH omdat u intensieve zorg nodig heeft. Het is nodig u voor korte of langere tijd doorlopend te bewaken. Dit hoeft niet altijd verontrustend te zijn, maar uw toestand vraagt nu tijdelijk om extra bewaking van uw vitale lichaamsfuncties, zoals uw hartritme, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte.

Als u de intensieve zorg op de SCU/CCU/EHH niet meer nodig heeft, wordt u overgeplaatst naar een verpleegafdeling of u gaat weer naar huis.

Samenwerking
We werken nauw samen met de afdeling Cardiologie en Cardiochirurgie in het Radboudumc in Nijmegen, Rijnstate in Arnhem en Medisch Spectrum Twente in Enschede.

3. Benodigdheden in het ziekenhuis
Omdat u met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis, heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Waarschijnlijk heeft u geen spullen meegenomen voor de overnachting. Mogelijk dat uw naaste voor u een aantal spullen kan meebrengen naar het ziekenhuis.

Denk bijvoorbeeld aan:
Handdoeken en washandjes zijn in het ziekenhuis aanwezig.

Geld en kostbaarheden
Wij raden u aan om geld, kostbaarheden en sieraden mee te geven aan een naaste. Helaas leert de ervaring dat het gevaar van zoekraken of diefstal aanwezig is. Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

4. Uw verblijf op de afdeling


4.1 Opnamegesprek

U heeft een opnamegesprek met een verpleegkundige op de afdeling. In het opnamegesprek wordt uw ziektegeschiedenis en uw zorgbehoefte besproken. De verpleegkundige vraagt u onder andere naar eventuele overgevoeligheid voor medicijnen, jodium, pleisters of iets anders. Op de opnamedag krijgt u een bandje met persoonsgegevens om uw pols of been. Wij doen dit omdat iedere patiënt onder alle omstandigheden herkenbaar moet zijn. U wordt gescreend door de verpleegkundige of u mogelijk ondervoed bent. De arts kan, in overleg met u, de diëtist verzoeken bij u langs te gaan om een dieet met u te bespreken. De medewerker Gastenservice bespreekt met u of u een dieet volgt, vegetarisch eet of een aangepaste maaltijd wilt op grond van uw religie. U kunt ook zelf aan de medewerker Gastenservice doorgeven dat u graag met een diëtist wilt overleggen.

De apothekersassistent komt bij u langs om uw medicijngebruik met u door te nemen.

4.2 Onderzoeken
Om uw hart goed te kunnen bekijken kan het voorkomen dat u een of meerdere onderzoeken krijgt, bijvoorbeeld een inspanningselektrocardiogram (fietstest), echografie van het hart en/of hartkatheterisatie (CAG).

Als er mogelijk sprake is van een CVA (beroerte) of TIA, worden uw hals-en nekslagaders onderzocht door middel van een echografie en/of doppleronderzoek. Mogelijk wordt er ook een MRI-scan gemaakt.

Indien nodig wordt er bloed bij u afgenomen en onderzocht.

Wanneer er sprake is van dergelijke onderzoeken en u vragen heeft, kunt u bij de verpleegkundige terecht. Hij/zij kan u folders met aanvullende informatie over deze onderzoeken verstrekken.

4.3 Observatie met camera
Op uw kamer hangt een camera. In bepaalde situaties kan het nodig zijn u via deze camera te observeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij epilepsie, bij het dragen van een beademingsbuisje of tijdens onrustige momenten. De verpleegkundige overlegt dit met u. De camerabeelden kunnen uitsluitend bekeken worden op onze bewakingsbeelden. Er worden geen beelden en persoonsgegevens van u opgeslagen.

4.4 Inlichtingen voor familie
De verpleegkundige is bereid uw naaste familie over uw toestand of behandeling in te lichten. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt gegeven, spreken wij met u een contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersoon verstrekken wij informatie. Uw contactpersoon kan naar de afdeling bellen om te vragen hoe het met u gaat. Wij raden uw contactpersoon aan 's ochtends voor 07.30 of na 10.00 uur te bellen. Ons telefoonnummer is (0314) 32 92 15.

Als uw contactpersoon een gesprek met uw behandelend cardioloog wil, kan hij/zij een afspraak maken in overleg met een verpleegkundige.

4.5 Bezoek
De bezoektijden van de afdeling zijn dagelijks:
13.30 - 14.15 uur
19.00 - 20.00 uur

Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen. Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan. Mochten er toch meerdere bezoekers tegelijk komen, dan is afwisselen een optie. Bezoek van kinderen is alleen in overleg met de verpleegkundige mogelijk. Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden gewoon door. Hierdoor is het mogelijk dat de verpleegkundige uw bezoek kan vragen de afdeling even te verlaten. Het kan gebeuren dat u tijdens het bezoekuur wordt opgeroepen voor een onderzoek. Dit heeft altijd voorrang.

4.6 Bloemen en planten
Uit hygiënische overweging zijn bloemen en planten niet toegestaan op de SCU/CCU/EHH.

4.7 Gemengd verplegen
Om iedereen tijdig te kunnen behandelen, is er in het Slingeland Ziekenhuis sprake van 'gemengd verplegen'. Dit betekent dat dames en heren gemengd op een kamer liggen. Heeft u hier bezwaar tegen? Meld dit dan bij de verpleegkundige. Wij zullen ons best doen u een 'niet-gemengde' kamer toe te kennen. Of dit gaat lukken, is echter niet te garanderen.

4.8 Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruikmaken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

4.9 Maaltijdkeuze
U heeft elke dag de mogelijkheid om zelf uw menu samen te stellen. Deze keuzemogelijkheid geldt voor zowel het ontbijt, als het middag- en avondeten. 's Avonds krijgt u de warme maaltijd die u heeft gekozen. Op de dag dat u bent opgenomen, krijgt u een standaard maaltijd aangeboden.

4.10 Helpen bij verzorging
Als u dit wenst kan uw naaste u helpen bij uw verzorging. Dit kan uw naaste bespreken met de verpleegkundige.

4.11 Trombose
Bedrust, een operatie en een aantal aandoeningen vergroten de kans op trombose. Bij trombose ontstaat een bloedstolsel in een bloedvat, dat daardoor verstopt kan raken. Om trombose te voorkomen, worden sommige patiënten behandeld met antistollingsmiddelen (bloedverdunners). Vaak gebeurt dit via een (eenmalige) injectie. U kunt zelf meehelpen aan het voorkomen van trombose door in beweging te blijven.

4.12 In beweging blijven
Het is belangrijk dat u tijdens en na uw opname in beweging blijft. Weinig bewegen en veel in bed liggen kan leiden tot een afname van spierkracht, spiermassa en conditie. Dit kan bij ouderen zelfs leiden tot functieverlies en soms tot een (blijvende) afname van zelfstandigheid. Bedrust en weinig bewegen vergroten ook de kans op het krijgen van trombose of doorligwonden. Deze complicaties kunnen worden voorkomen door al tijdens de opname veel te bewegen. Bijvoorbeeld door stukjes te lopen, op een stoel te zitten in plaats van in bed en de maaltijden aan tafel te eten. Lig alleen in bed wanneer dit echt nodig is. Het is daarbij belangrijk dat u zoveel mogelijk rechtop zit en uw tenen en voeten op en neer beweegt. Indien nodig kan uw arts een fysiotherapeut inschakelen om u te helpen met bewegen.

4.13 Foto-, film- of geluidsopnamen

U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beelden geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

4.14 Roken
Het gehele ziekenhuisterrein is rookvrij. Dat betekent dat het niet is toegestaan om op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis te roken. Kunt u echt niet zonder sigaret? Overleg met uw hoofdbehandelaar op welke manier u geholpen kunt worden.

5. Medewerkers
Er zijn diverse medewerkers op de afdeling.

5.1 Verpleegkundigen
Op de SCU/CCU/EHH werken speciaal opgeleide SCU-verpleegkundigen en CCU-verpleegkundigen en verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Zijn er problemen tijdens de opname of heeft u vragen over de thuissituatie en/of de zorg die u mogelijk nodig heeft als u weer naar huis gaat, dan kunt u deze met de verpleegkundige bespreken.

5.2 Medewerker Gastenservice
De medewerker Gastenservice voorziet u van eten en drinken, haalt desgewenst een krant en kan een boodschap voor u halen in de winkel van het ziekenhuis. Ten aanzien van de dienstverlening is deze medewerker uw aanspreekpunt. De medewerker komt regelmatig bij u langs.

5.3 Teamleider
De dagelijkse aansturing van het team van verpleegkundigen, secretaresses en medewerkers Gastenservice gebeurt door de teamleider.

5.4 De medisch specialist
Dit is een arts die is opgeleid in een bepaald specialisme. De specialist die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, is uw hoofdbehandelaar. De neuroloog is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling op de SCU. De cardioloog is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling op de afdeling CCU/EHH.

5.5 De arts-assistent
Dit is een volledig bevoegd arts, die een opleiding volgt voor een bepaald specialisme. De arts-assistent werkt onder supervisie van een specialist.

5.6 Medebehandelaars
Een medebehandelaar is een specialist die door uw hoofdbehandelaar wordt gevraagd een aanvullend oordeel te geven.

5.7 Co-assistenten
Op de afdeling zijn ook co-assistenten werkzaam. Dit zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van de studie. De co-assistent werkt onder supervisie van de specialist en arts-assistent.

5.8 Apothekersassistent
De apothekersassistent bespreekt uw medicijngebruik met u. U kunt zelf ook een afspraak aanvragen met de apothekersassistent of apotheker. Vraagt u dit aan de verpleegkundige.

5.9 Overige zorgverleners

Verder zijn er andere zorgverleners betrokken bij de behandeling zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en diëtisten.

6. Parkeren
Als u met de auto naar de Spoedeisende Hulp bent gekomen, kunt u de auto tijdelijk gratis parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen naast de Spoedeisende Hulp. Daarna kan de auto, tegen betaling, op de parkeerplaats van het ziekenhuis worden geparkeerd. Het is ook mogelijk om een dag- of weekkaart te kopen. Zie voor aanvullende informatie de informatie over betaald parkeren op de website www.slingeland.nl.

Parkeerplaatsen voor minder validen
Dichtbij de hoofdingang van het ziekenhuis is een aantal parkeerplaatsen gereserveerd voor minder validen. Voor deze plaatsen gelden dezelfde parkeertarieven als voor de overige plaatsen.

7. MRSA-bacterie

MRSA (Metilcilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die u op uw huid kunt dragen. Ongeveer 1 op de 3 mensen is drager van de MRSA-bacterie. Deze bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor ziekenhuispatiënten die een verminderde weerstand hebben. Zij kunnen een infectie oplopen. Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die wij in Nederland gebruiken. Het ziekenhuis wil daarom voorkomen dat MRSA wordt overgedragen op ziekenhuispatiënten.

Sommige mensen hebben een verhoogde kans om drager te zijn van de MRSA-bacterie. Tot de risicogroep behoren:
Voordat u wordt opgenomen, wordt gevraagd of u tot deze risicogroep behoort. Wij willen dan graag onderzoeken of u daadwerkelijk drager bent van de bacterie. Voor meer informatie kunt u de folder 'MRSA en geïsoleerd verplegen' lezen. Deze folder is verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting, op de verpleegafdelingen en te vinden op www.slingeland.nl.

8. Voorzieningen in het ziekenhuis

8.1 Post
Als u post krijgt, wordt deze op de afdeling bezorgd. Het is belangrijk dat de post als volgt wordt geadresseerd:

Uw naam
Afdeling
Slingeland Ziekenhuis
Postbus 169
7000 AD Doetinchem

U kunt ook zelf post versturen. Buiten bij de hoofdingang is een brievenbus waar u uw gefrankeerde post in kunt (laten) doen.

8.2 Televisie, radio en internet
De meeste bedden hebben de beschikking over een eigen televisietoestel en radio. U kunt gratis gebruik maken van de televisie en radio. Ook kunt u gratis gebruik maken van internet. Met uw eigen laptop, tablet of smartphone maakt u verbinding met het draadloze netwerk 'sz-open'. Vervolgens start u het internet op. Heeft u problemen met internet, dan kunt u dit melden bij de receptie (telefoonnummer 9#).

8.3 Bezoekersrestaurant
Het bezoekersrestaurant bevindt zich vlakbij de centrale hal. U kunt er uw bezoek mee naartoe nemen om samen iets te eten of te drinken.

Openingstijden bezoekersrestaurant:
maandag tot en met vrijdag:
08.30 - 20.15 uur
zaterdag en zondag:
13.30 - 20.15 uur


8.4 Binnentuin

Bij het bezoekersrestaurant bevindt zich de binnentuin van het ziekenhuis. U kunt hier genieten van de buitenlucht. De binnentuin wordt door iedereen gebruikt: patiënten, bezoekers en personeel. De tuin is ook toegankelijk voor rolstoelgangers.

8.5 Winkel
In de centrale hal bij de hoofdingang is een winkel. U kunt er onder andere tijdschriften, kranten, fruit en snoep kopen. Als u zelf niet in staat bent naar de winkel toe te gaan, kunt u het aan de medewerker Gastenservice van de afdeling vragen.

Openingstijden winkel:
maandag tot en met vrijdag:09.00 - 20.15 uur
zaterdag, zondag en feestdagen:13.00 - 15.00 uur18.30 - 20.15 uur


8.6 Beveiliging
De beveiligers in het ziekenhuis hebben als taak om het ziekenhuis te bewaken en te beveiligen. Hun doel is om patiënten, bezoekers en medewerkers een veilige omgeving te bieden op het terrein en in de openbare gebouwen van het ziekenhuis. De beveiliging dient er niet voor om te bemiddelen in familieconflicten. Een ziekenhuis is een openbare ruimte waar iedereen toegang heeft. Pas als er sprake is van dreiging voor personeel en/of patiënten kan de beveiliging ingrijpen. In ernstige gevallen wordt de toegang voor desbetreffende patiënt of bezoeker tot het ziekenhuis ontzegd.

8.7 Stiltecentrum
Wilt u eens alleen zijn, dan kunt u in het stiltecentrum terecht. In het stiltecentrum is tevens een gedenkplek ingericht voor ouders van overleden kinderen. Het stiltecentrum is gelegen op de begane grond (route 124).

8.8 Zondagsvieringen
In het auditorium worden op zon- en feestdagen vieringen gehouden van 10.00 uur tot 11.00 uur. De vieringen zijn ook te volgen op de ziekenhuisradio of televisie, via kanaal 18. De vieringen hebben een zo oecumenisch mogelijk karakter. Voor rooms-katholieke patiënten is er iedere zondag de mogelijkheid om de communie te ontvangen. Als u niet naar de viering toe kunt komen, kunt u de communie op uw kamer ontvangen. Vrijwilligers overleggen dit op vrijdagmiddag met u.

8.9 Islamitische gebedsruimte (mesçit)
U kunt hier de rituele reinigingen en uw gebeden verrichten. De islamitische gebedsruimte ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden naar de gebedsruimte volgen.

8.10 Mariakapel
U kunt hier een kaars branden of bidden. U kunt ook aan de geestelijk verzorgers of vrijwilligers die betrokken zijn bij de zondagsviering, vragen hier een kaars te branden. De Mariakapel ligt op de begane grond. Vanaf het bezoekersrestaurant kunt u de routeborden volgen naar deze ruimte.

9. Overige ondersteuning

9.1 Transferbureau Zorg
De medewerkers van het Transferbureau Zorg (de transferverpleegkundigen) helpen u bij het aanvragen van zorg als u na uw ziekenhuisopname vervolgzorg nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan om persoonlijke verzorging of verpleging thuis of een opname in een zorginstelling. Om vroegtijdig op de hoogte te zijn van eventuele zorg die u nodig heeft na uw opname, heeft de transferverpleegkundige inzage in uw dossier op het moment dat u wordt opgenomen.

De transferverpleegkundige overlegt met verpleegkundige van de afdeling welke zorg u nodig heeft, zodat de juiste vervolgzorg voor u wordt aangevraagd.

9.2 Medisch maatschappelijk werk
In het Slingeland Ziekenhuis zijn medisch maatschappelijk werkers werkzaam. De maatschappelijk werkers kunnen patiënten en/of naasten helpen bij twijfels, spanningen, zorgen of vragen die te maken hebben met uw ziekte, behandeling en verblijf in het ziekenhuis. De vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uzelf, uw relatie, gezin, huishouding of uw werk. De maatschappelijk werkenden kunnen samen met u zoeken naar verbeteringen of oplossingen.

Als u en/of uw naasten een vertrouwelijk gesprek willen met een maatschappelijk werkende kunt u zelf, of via een verpleegkundige, contact opnemen met het secretariaat van het medisch maatschappelijk werk. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 91 95.

9.3 Geestelijke verzorging
Opname in een ziekenhuis is vaak ingrijpend. Er gebeurt veel en dit kan allerlei vragen oproepen. Vragen over uw eigen leven en/of zorgen over mensen met wie u verbonden bent. Het kan helpen daarover te praten. U kunt hiervoor een beroep doen op een geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger luistert naar uw verhaal en zoekt met u naar wat voor u van waarde is en waar u zin aan beleeft. Hierbij wordt altijd uitgegaan van uw eigen levens- of geloofsovertuiging.

Afspraak maken
In ons ziekenhuis werken twee geestelijk verzorgers. Als u een van hen wilt spreken, kunt u aan de secretaresse of verpleegkundige vragen wie aan uw afdeling verbonden is. U kunt zelf of via de afdeling contact opnemen voor een afspraak. Zij zijn op werkdagen te bereiken op de telefoonnummers (0314) 32 91 81 of (0314) 32 91 82. Als u de geestelijk verzorger vanuit het ziekenhuis belt, hoeft u alleen de laatste vier cijfers van het telefoonnummer te bellen.

Een gesprek met uw eigen predikant, pastor, imam of contactpersoon van uw eigen levensbeschouwing is ook mogelijk. De geestelijk verzorger kan zo nodig contact voor u leggen.

Ziekenzalving
Als u de ziekenzalving wilt ontvangen, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen parochie. Indien er in uw eigen parochie niemand beschikbaar is, kunt u rechtstreeks of via de verpleging contact opnemen met de geestelijk verzorgers.

9.4 Bureau Patiëntenvoorlichting
Bij het Bureau Patiëntenvoorlichting (route 112) kunt u aanvullende informatie krijgen over ziekten en behandelingen, patiëntenverenigingen, sociale voorzieningen en uw rechten als patiënt. De medewerkers Patiëntenvoorlichting kunnen u adviseren of gericht doorverwijzen als u informatie zoekt of wilt weten bij welke instantie u voor verdere hulp moet zijn. Het Bureau Patiëntenvoorlichting is op werkdagen geopend van 08.30 - 17.00 uur. De medewerkers zijn bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 96 37.

9.5 De klachtenfunctionaris
Als u een klacht heeft, kunt u die mondeling, telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Vervolgens bespreekt de klachtenfunctionaris met u wat u met de klacht kunt doen. De klachtenfunctionaris onderneemt alleen actie als u daar toestemming voor geeft. Patiënten die opgenomen zijn, kunnen vanuit het ziekenhuis via een interne telefoonlijn bellen naar de klachtenfunctionaris op toestel 9121 of 9198.

Voor meer informatie kunt u de folder 'Een klacht, wat zijn de mogelijkheden' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar bij het Bureau Patiëntenvoorlichting en op de verpleegafdelingen.

9.6 De Cliëntenraad
In het ziekenhuis is een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die zorg in het Slingeland Ziekenhuis krijgen. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van het Slingeland Ziekenhuis over zaken die het algemeen patiëntenbelang betreffen. Meer informatie kunt u vinden in de folder 'De Cliëntenraad'. Deze folder is verkrijgbaar op de poliklinieken en verpleegafdelingen in het ziekenhuis en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting. Meer informatie vindt u ook op de website: www.slingeland.nl.

10. Uw rechten en plichten in het ziekenhuis
Wist u dat u recht heeft op een second opinion bij een andere arts? Wist u dat u een overzicht kunt opvragen wie uw dossier hebben ingezien? Wist u dat uw behandelaar verplicht is om u duidelijk te informeren over onder andere het doel van een behandeling, alternatieve behandelingen, risico's en het te verwachten resultaat?

10.1 Rechten
U heeft als patiënt recht op:
In het Slingeland Ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming werkzaam. Deze functionaris ziet er op toe dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Ook houdt hij toezicht op de verwerking van persoonsgegevens in het ziekenhuis. Als u vragen heeft over de bescherming van uw medische gegevens en persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via informatiebeveiliging@slingeland.nl.

10.2 Plichten
U heeft als patiënt de plicht om:
Het is belangrijk om uw rechten en plichten als patiënt te kennen. We raden u dan ook aan om kennis te nemen van de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Daarin zijn uw rechten en plichten uitgebreider beschreven. Deze folder is op te vragen bij de verpleegkundige of in te zien op de website www.slingeland.nl.

10.3 Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen
Reanimeren is vaak zinvol en kan een mensenleven redden. Er zijn echter situaties waarin het redden van een leven niet mogelijk of gewenst is. In een dergelijke situatie kunnen de patiënt en/of de arts beslissen niet te reanimeren. Om een goede beslissing te kunnen nemen, is overleg tussen de patiënt en de arts en eventueel de familie noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat u heeft nagedacht of u gereanimeerd wilt worden en dat u uw wensen met uw arts bespreekt. Zeker als u ernstig ziek bent of bij ingrijpende operaties. Naast niet gereanimeerd willen worden, zijn er ook nog andere behandelbeperkingen, zoals niet beademd willen worden of geen bloedtransfusies willen krijgen. Meer informatie vindt u in de folder 'Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen'. Vraag uw arts naar deze folder of raadpleeg de folder op www.slingeland.nl.

10.4 Orgaan- en/of weefseldonatie
Het is belangrijk om stil te staan bij orgaan- en/of weefseldonatie. Bij deze donaties gaat het om het afstaan van organen en weefsel na het overlijden. Als u in het bezit bent van een donorcodicil dan verzoeken wij u uw behandelend arts of verpleegkundige daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u niets vastgelegd over orgaan- en/of weefseldonatie maar heeft u daar wel behoefte aan, dan kunt u hierover informatie krijgen bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

10.5 Gedragscode van het Slingeland Ziekenhuis
In het ziekenhuis geldt de volgende gedragscode voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers:

11. Veiligheid


11.1 Kwaliteit en veiligheid
Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat het ziekenhuis goede en veilige zorg biedt. Het Slingeland Ziekenhuis werkt daarom mee aan landelijke afspraken om goede en veilige zorg te garanderen. Zorgverleners voeren op belangrijke momenten extra controles uit. Zo controleren verpleegkundigen en artsen voorafgaand aan een operatie meerdere keren of alles goed voorbereid is. Zorgverleners vragen u bijvoorbeeld meerdere keren naar uw naam en geboortedatum. Dit is om er helemaal zeker van te zijn dat de juiste ingreep plaatsvindt bij de juiste patiënt.

Het Slingeland Ziekenhuis is in het bezit van een NIAZ-accreditatiebewijs. Dat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuis (NIAZ) heeft opgesteld.

11.2 Help mee aan een veilige behandeling
De Patientenfederatie Nederland heeft een aantal aandachtspunten opgesteld, waar u als patiënt zelf op kunt letten om uw behandeling zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

12. Weer naar huis

12.1 Ontslaggesprek
Het is niet altijd bekend hoe lang u in het ziekenhuis moet blijven. Als u weer naar huis kunt, bespreekt uw behandelend arts dat van tevoren met u. Voor uw vertrek uit het ziekenhuis heeft u een ontslaggesprek met een verpleegkundige van de afdeling. In dit gesprek komen onder andere uw vertrek uit het ziekenhuis, controle en/of nabehandeling, leefregels en adviezen aan bod.

12.2 Complicaties
U krijgt van de verpleegkundige instructies mee met wie u contact moet opnemen als er thuis complicaties optreden.

12.3 Vervolgzorg
Na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u thuis, in een revalidatiecentrum of in een verzorgings- of verpleeghuis vervolgzorg nodig heeft. De organisatie die deze vervolgzorg gaat bieden, dient dit dan tijdig voor uw ontslag te weten. Graag vernemen we van u van welke organisatie u het liefst deze zorg ontvangt. Bij het Bureau Patiëntenvoorlichting kunt u folders van verschillende zorgaanbieders raadplegen. De verpleegkundige van de afdeling helpt u bij het indienen van een aanvraag voor vervolgzorg. In de folders 'Zorg aan huis na een ziekenhuisopname' en 'Opname in een zorginstelling na een ziekenhuisopname' vindt u meer informatie over de soorten vervolgzorg en op welke manier deze zorg wordt aangevraagd. Deze folders zijn verkrijgbaar op de verpleegafdelingen en bij het Bureau Patiëntenvoorlichting.

12.4 Medicijnen
Bij ontslag naar huis schrijft de arts uw medicijnen voor. De apothekersassistente zal de medicijnen met u doornemen en met u overleggen waar u deze wilt ophalen. De medicijnen kunnen opgehaald worden bij Apotheek Oude IJssel, deze bevindt zich in het ziekenhuis (in het TEC-gebouw boven de huisartsenpost) of bij uw eigen apotheek. In beide gevallen zorgt de apothekersassistente dat de medicijnenlijst naar de juiste apotheek gefaxt wordt.

12.5 Controle of nabehandeling
De arts informeert u over een eventuele controle of nabehandeling. Voor controle wordt een afspraak gemaakt op de polikliniek. Nabehandeling houdt bijvoorbeeld in dat u een dieet dient te volgen of dat u een behandeling van een fysiotherapeut krijgt. Sommige cardiologische patiënten krijgen het advies om het poliklinische hartrevalidatieprogramma te volgen. Voor patiënten die een CVA of TIA hebben gehad is er een TIA/CVA-Nazorg polikliniek. De verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.

12.6 Vervoer
De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Uw familie of een kennis kan u ophalen. Als het op medisch advies noodzakelijk is, regelt de verpleegkundige dat u met een ziekenauto naar huis wordt gebracht.

12.7 Overdracht aan huisarts
De medisch specialist informeert uw huisarts over uw ontslag. In deze ontslagbrief staat alles over uw behandeling en nazorg.

13. Tevredenheidsonderzoek en suggestiekaart
Het is voor ons belangrijk te weten hoe u het verblijf in het ziekenhuis heeft ervaren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van de zorgverlening blijven verbeteren. Regelmatig sturen wij patiënten thuis een vragenlijst toe waarin wij vragen naar hun mening over onze zorgverlening. U ontvangt deze vragenlijst wanneer u een e-mailadres heeft laten registreren bij de balie of in Mijn Slingeland. Daarnaast kunt u uw mening kwijt op het suggestieformulier 'Bent u tevreden? Kan het beter? Uw mening telt!'. Het suggestieformulier is verkrijgbaar op verpleegafdelingen, poliklinieken en Bureau Patiëntenvoorlichting. Op de website www.slingeland.nl kunt u een digitaal suggestieformulier invullen (klik op: Patiënteninfo, Klachten en suggesties).

Wanneer u een klacht heeft, kunt u de folder 'Een klacht' raadplegen. Deze folder is verkrijgbaar in het folderrek bij de balie van de afdeling. Op onze website www.slingeland.nl kunt u de folder ook raadplegen. Op de website vindt u bij 'Patiënteninfo' onder 'klachten en suggesties' ook de procedure voor het indienen van een klacht.

14. Uw medisch dossier inzien en afspraken maken via Mijn Slingeland
Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u uw eigen medisch dossier inzien in het online zorgportaal Mijn Slingeland. Ook kunt u er afspraken maken en contact hebben met uw zorgverleners via een elektronisch consult. Meer weten? Ga naar www.mijnslingeland.nl.

15. Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis

Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis beheert de giften die aan het Slingeland Ziekenhuis worden geschonken vanuit het bedrijfsleven of door particulieren. De giften worden besteed aan voorzieningen die het verblijf van patiënten in het ziekenhuis veraangenamen. Een folder van de Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis is aanwezig op de verpleegafdelingen en op het Bureau Patiëntenvoorlichting. In deze folder vindt u een Machtiging Vriendenkaart die u kunt gebruiken om vriend/begunstiger te worden van het Slingeland Ziekenhuis.


Foldernummer: 489-aug 22