Logo Slingeland Ziekenhuis.
Topbalk beeld rechts.
Topbalk beeld midden.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Folder informatie logo

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

SCU/CCU/EHH


Cardio Care Unit (CCU) en Eerste Hart Hulp (EHH)

Informatie over de afdeling


Inleiding
U ligt op de SCU/CCU/EHH omdat u intensieve zorg nodig heeft. Het is nodig u voor korte of langere tijd doorlopend te bewaken. Dit hoeft niet altijd verontrustend te zijn, maar uw toestand vraagt nu tijdelijk om extra bewaking van uw vitale lichaamsfuncties. Hierdoor kan het gebeuren dat er dag en nacht activiteiten zijn rondom u.

De afdeling bestaat uit de Cardio Care Unit (CCU) en Eerste Harthulp (EHH). Ook de Stroke Care Unit (SCU) is op deze afdeling ondergebracht. Op de Stroke Care Unit liggen mensen met neurologische problemen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bloeding of infarct in de hersenen. Dit vereist een ander soort zorg. Daarom werken er naast CCU-verpleegkundigen ook neurologieverpleegkundigen op de afdeling. Over de SCU is een aparte folder verkrijgbaar.

De Cardio Care Unit (CCU) en Eerste Hart Hulp (EHH)
De eerste opvang in het ziekenhuis vindt meestal plaats op de 'acute kamer'. De eerste onderzoeken gebeuren op deze kamer. Daarna wordt u overgeplaatst naar de CCU, de Eerste Harthulp (EHH) of een verpleegafdeling. Hoelang u bewaakt moet worden heeft invloed op welke unit u verblijft. Soms mag u na de eerste bevindingen van de arts naar huis.

De CCU telt twee acute kamers, vier eenpersoonskamers en twee tweepersoonskamers. De EHH bestaat uit één zaal met in totaal vijf bedden.

Als u de intensieve zorg op de CCU niet meer nodig heeft, wordt u meestal overgeplaatst naar verpleegafdeling N1. Dit kan op ieder moment van de dag gebeuren; het tijdstip van overplaatsing is van tevoren niet bekend. Bij de baliemedewerker in de centrale hal bij de hoofdingang of bij de baliemedewerker van de afdeling kan uw familie of naaste informeren op welke afdeling u verblijft.

Medewerkers
Op de CCU/EHH werken CCU-verpleegkundigen en verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. Daarnaast werken er medewerkers van de apotheek en medewerkers Gastenservice op de afdeling.

Cardiologen
De vakgroep Cardiologie is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling op de afdeling CCU/ EHH. Deze vakgroep bestaat uit de volgende personen:
 • De heer E.O.F. van Gorselen
 • De heer J.M.C. van Hal
 • De heer R.M.G. Jansen
 • Mevrouw L. Mellema
 • De heer S. Reinders
 • De heer F.J.J. Smeele
 • De heer D.A.A.M. Schellings
 • Mevrouw A. Schultz
 • De heer W.F. Terpstra
Deze vakgroep wordt geassisteerd door arts-assistenten. Dit zijn basisartsen in opleiding tot specialist. Zij werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een specialist.

Inlichtingen
De verpleegkundige is bereid uw naaste familie over uw toestand of behandeling in te lichten. Om uw privacy te waarborgen en om te voorkomen dat er onnodig vaak dezelfde informatie wordt gegeven, spreken wij met u een contactpersoon af. Alleen aan deze contactpersoon verstrekken wij informatie. Uw contactpersoon kan bellen naar de afdeling om te vragen hoe het met u gaat. Wij raden uw contactpersoon aan 's ochtends voor 07.30 of na 10.00 uur te bellen. Ons telefoonnummer is (0314) 32 92 15.

Als uw contactpersoon een gesprek met uw behandelend cardioloog wil, kan hij/zij een afspraak maken in overleg met een verpleegkundige.

Waar vindt u de afdeling
Bij binnenkomst in de hal van het ziekenhuis gaat u linksaf, richting verpleegafdelingen. Nog voor het restaurant neemt u links de lift naar de eerste verdieping. Bij het verlaten van de lift vindt u direct aan de linkerkant de ingang van de afdeling SCU/CCU/EHH.

Bezoek
De bezoektijden van de afdeling zijn:

Dagelijks:
 • 13.30 - 14.15 uur
 • 19.00 - 20.00 uur
Alleen in overleg met de verpleegkundige is het mogelijk op afwijkende tijden op bezoek te komen.

Te veel bezoek kan vermoeiend voor u zijn en soms ook hinderlijk voor uw kamergenoten. Er zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan. Mochten er toch meerdere bezoekers tegelijk komen, dan is afwisselen een optie. Bezoek van kinderen is alleen in overleg met de verpleegkundige mogelijk. Tijdens de bezoekuren gaan de werkzaamheden gewoon door. Hierdoor is het mogelijk dat de verpleegkundige uw bezoek kan vragen de afdeling even te verlaten.

Het kan gebeuren dat u tijdens het bezoekuur wordt opgeroepen voor een onderzoek. Dit heeft altijd voorrang.

Uw naaste kan tegen een vergoeding met u mee-eten. De medewerker Gastenservice kan u hier meer informatie over geven.

Uit hygiënische overweging zijn bloemen en planten niet toegestaan op de CCU.

Praktische tips bij opname
 • Neemt u uw medicijnen in originele verpakking en uw actuele medicatieoverzicht mee. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw eigen apotheek. De specialist heeft deze nodig om recepten te schrijven voor uw medicijngebruik tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.
 • Mocht u antistollingsmiddelen gebruiken, neem dan uw tromboselijst mee.
 • Vergeet geen toiletartikelen voor de dagelijkse verzorging mee te (laten) nemen.
 • Wij adviseren u om een ochtendjas mee te nemen.
Onderzoeken
Om uw hart goed te kunnen bekijken kan het voorkomen dat u een of meerdere onderzoeken krijgt, bijvoorbeeld een inspanningselektrocardiogram (fietstest), echografie van het hart en/of hartkatheterisatie (CAG). Wanneer er sprake is van dergelijke onderzoeken en u vragen heeft, kunt u direct bij de verpleegkundige terecht. Zij kunnen u eventueel folders met aanvullende informatie over deze onderzoeken verstrekken.

Observatie met camera
Op uw kamer hangt een camera. In bepaalde situaties kan het nodig zijn u via deze camera te observeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij epilepsie, bij het dragen van een beademingsbuisje of tijdens onrustige momenten. De verpleegkundige overlegt dit met u. De camerabeelden kunnen uitsluitend bekeken worden op onze bewakingsbeelden. Er worden geen beelden en persoonsgegevens van u opgeslagen.

Oproepsysteem
Als u hulp nodig heeft van een verpleegkundige of medewerker Gastenservice, kunt u gebruik maken van het oproepsysteem. U heeft hiervoor een afstandsbediening naast uw bed. De rode knop is bedoeld voor het oproepen van een verpleegkundige, bijvoorbeeld als u pijn heeft of naar het toilet moet. De knop met het uitroepteken gebruikt u als u een vraag heeft voor de medewerker Gastenservice, bijvoorbeeld als u iets wilt eten of drinken of uitleg wenst over de televisie.

Mobiel bellen
Op de afdeling mag u niet mobiel bellen. Deze telefoons kunnen de functie van de elektronische apparatuur verstoren. Buiten de deuren van de afdeling is het wel toegestaan om uw mobiele telefoon te gebruiken. Indien nodig kunt u de verpleegkundige om een telefoon vragen. Voor intensief gebruik wordt u verzocht een telefoon bij uw bed te huren. De verpleegkundige kan u hierbij helpen.

Foto-, film- of geluidsopnamen maken
U mag foto-, film- of geluidsopnamen maken in het Slingeland Ziekenhuis voor eigen gebruik. Hiervoor gelden een aantal richtlijnen. Zo bent u verplicht toestemming te vragen aan de personen die u filmt of fotografeert. Ook als u de foto-, film- of geluidsopnamen die u in het Slingeland Ziekenhuis heeft gemaakt op internet wilt plaatsen, heeft u toestemming nodig van de persoon die in beeld is of op de geluidsopname te horen is. Kijk voor alle richtlijnen voor het maken van beeld- en geluidsopnamen op www.slingeland.nl.

Geld en kostbaarheden
Geld, kostbaarheden en sieraden kunt u beter niet meenemen naar het ziekenhuis. Helaas leert de ervaring dat het risico van zoekraken of diefstal aanwezig is. Het Slingeland Ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Nazorg

Telefonisch spreekuur
Als u na uw ontslag nog vragen, advies, informatie of begeleiding nodig heeft of als u wilt deelnemen aan de poliklinische hartrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator hartrevalidatie/consulent cardiologie. De coördinator/consulent heeft een telefonisch spreekuur en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur op telefoonnummer (0314) 32 93 22.

Vragen kunt u ook mailen naar: hartrevalidatie@slingeland.nl.

Afspraak maken
U kunt bovenstaand telefoonnummer ook gebruiken voor het maken van een afspraak met de consulent.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u de folders 'Consulent cardiologie' en 'Poliklinische hartrevalidatie' raadplegen. Deze zijn verkrijgbaar op de verpleegafdeling N1 en te raadplegen op www.slingeland.nl.

Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt, de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mogen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om gegevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis. Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan. Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnformeerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitmaken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).Foldernummer: 489-jun 18